• Виявлення наявності та впливу мікробіоцинотичних порушень на особливості перебігу внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених
ua До змісту

Виявлення наявності та впливу мікробіоцинотичних порушень на особливості перебігу внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):105-108; doi 10.15574/PP.2014.59.105

 

Виявлення наявності та впливу мікробіоцинотичних порушень на особливості перебігу внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених

Фесенко М. Є., Мелащенко О. І., Шапошнікова Н. В.

 

Мета — вивчити особливості клінічного перебігу вродженої цитомегаловірусної, герметичної та хламідійної інфекцій із порушенням формування мікробіоценозу новонародженого.

 

Пацієнти та методи. Наведено матеріали обстеження 170 немовлят, народжених у пологових будинках м. Полтави і Полтавської області. Із них 147 немовлят у ранньому неонатальному періоді переведено з пологових будинків у відділення передчасно народжених і патології новонароджених дитячої міської клінічної лікарні м. Полтави з клінічними ознаками внутрішньоутробної інфекції. Після дообстеження (згідно МКХ!10) у 26 новонароджених верифіковано вроджену цитомегаловірусну інфекцію (І група); у 41 — вроджену герпетичну інфекцію (ІІ група), у 80 — вроджену хламідійну інфекцію (ІІІ група). До контрольної групи увійшло 23 новонароджені, в яких внутрішньоутробна інфекція виключена методом полімеразної ланцюгової реакції в сироватці крові. Застосовано комплекс сучасних методів (загальноприйняті клінічні методи; лабораторні дослідження, бактеріологічні обстеження). Враховуючи складність структури змін в організмі при внутрішньоутробній інфекції, крім клінічного обстеження, лабораторних і функціональних тестів, використано методи перевірки наявності зв'язку, серед яких обрано метод попарної лінійної кореляції, оцінено достовірність кореляційних зв'язків і створено кореляційну матрицю. Відмічено частку міцних кореляцій серед усіх елементів кореляційної матриці. Отриманий матеріал статистично оброблено на персональному комп'ютері Pentium IV-3000 за допомогою програми Statistica for Windows версія 6.0.

 

Результати. Встановлено, що народження дітей із генералізованими, вісцеральними та церебральними формами вродженої цитомегаловірусної та герпетичної інфекцій, вісцеральними формами вродженої хламідійної інфекції пов'язано, крім безпосередньої дії цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу, хламідій, також із наявністю в матерів екстрагенітальної та генітальної патології та ускладненим перебігом вагітності й пологів.

 

Висновки. Виявлені патогенні чинники обтяжували загальний стан новонароджених, погіршували можливість постнатальноїадаптації. Вже при народженні стан майже 2/3 новонароджених розцінювався як тяжкий, вони потребували первинної реанімації та інтенсивної терапії.

 

Ключові слова: новонароджені, вроджена цитомегаловірусна інфекція, вроджена герпетична інфекція, вроджена хламідійна інфекція, мікробіоценоз.

 

Література:

 

1. Знаменська ТК, Срібна ВЄ, Саюн КО. 2010. Порушення мікробіоценозу кишечнику в немовлят від матерів з герпесвірусною інфекцією. Здоровье женщины 9: 110—112.

2. Коржинський ЮС, Куновська ЛМ, Мальків ОС. 2008. Bплив внутрішньоутробного інфікування на формування кишкової мікрофлори новонароджених дітей. Здоров'я України 18/1: 60—61.

3. Ліхачова АС, Зосимов АМ, Редько ІІ. 2012. Діагностичні критерії внутрішньоутробних вірусних інфекцій у новонароджених. Перинатология и педиатрия 4(52): 41—42.

4. Волосовец АП, Янковский ДС, Кривопустов СП и др. 2010. Микробная экология кишечника и иммунитет ребенка: современный взгляд на проблему. Здоров'я України 4(15): 33—35.