• Ультразвуковий моніторинг центральної церебральної гемодинаміки при терапевтичній корекції артеріальної гіпотензії в недоношених новонароджених
ua До змісту

Ультразвуковий моніторинг центральної церебральної гемодинаміки при терапевтичній корекції артеріальної гіпотензії в недоношених новонароджених

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):79-81; doi 10.15574/PP.2014.59.79 
 

Ультразвуковий моніторинг центральної церебральної гемодинаміки при терапевтичній корекції артеріальної гіпотензії в недоношених новонароджених

 

Закревський А. М., Клименко Т. М., Карапетян О. Ю., Голюк К. О., Каратай О. С., Томчук А. І.

 

Мета — провести оцінку і виявити закономірності зміни типів центральної та церебральної гемодинаміки у новонароджених із низькою й екстремально низькою масою тіла, які народилися в асфіксії, для ранньої діагностики характеру компенсації порушень центральної гемодинаміки й мозкового кровообігу, своєчасної корекції інфузійної та інотропної терапії.

 

Пацієнти та методи. Проаналізовано дані спостережень за 44 недоношеними новонародженими, які перебували на лікуванні в Харківському міському перинатальному центрі. У діагностиці характеру й ступеня внутрішньочерепних ушкоджень, для визначення тактики терапії у хворих використовувалася нейросонографія у 10 стандартних перетинах апаратами LOGIQ!book XP, ULTIMA PRO, РАДМИР. Проводилася комплексна оцінка й моніторинг стану кровообігу в магістральних судинах головного мозку, центральної гемодинаміки, у період екстреної корекції об'єму циркулюючої крові та початку інотропної терапії згідно з протоколом первинної реанімації й післяреанімаційної допомоги новонародженим. Оцінювалися характер кровотоку, Vmax, Vmin, RI у передньомозковій і базилярній артеріях, характер кровотоку й Vmax у вені Галена до введення фізіологічного розчину й початку інотропної терапії, на 10 і 30!й хвилині лікування гіпотензії. Усі новонароджені вижили та були переведені з відділень інтенсивної терапії.

 

Результати. Екстрене відновлення об'єму циркулюючої крові в недоношених новонароджених із низькою та екстремальною низькою масою тіла при артеріальній гіпотензії варто проводити меншим обсягом рідини — з розрахунку не більше 5 мл/кг, інотропну терапію треба корегувати із часовим кроком не більше 10 хв. Критерієм ефективності корекції дефіциту об'єму циркулюючої крові фізіологічним розчином є відновлення діастолічної швидкості кровотоку в передньомозковій артерії та підвищення систолічного артеріального тиску.

 

Висновки. У недоношених із низькою та екстремально низькою масою тіла, які народилися в тяжкій асфіксії, ультразвуковий контроль центральної й церебральної гемодинаміки в перші 30 хвилин при корекції артеріальної гіпотензії дає змогу індивідуально підібрати режимінфузійної та інотропної терапії, попереджаючи розвиток небажаних побічних ефектів.

 

Ключові слова: недоношені новонароджені, гіпотензія, ультразвукове дослідження центральної, церебральної гемодинаміки.

 

Література:

 

 

 

1. Пальчик АБ, Федорова ЛА, Понятишин АЕ. 2010. Неврология недоношенных детей. М, МЕДпресс-информ: 352.

2. 2007. Первинна реанімація і післяреанімаційна допомога новонародженим: клінічний протокол надання неонатологічної допомоги дітям. наказ МОЗ України від 08.06.2007 р. № 312. К: 54.

3. Пыков МИ, Ватолин КВ. 2001. Детская ультразвуковая диагностика. М, Видар: 285.

4. Ріга ОО. 2010. Оцінка взаємозв'язку центральної і церебральної гемодинаміки у новонароджених у перші дні життя. Медицина сьогодні і завтра 2—3: 47—48.

5. Романенко ВА, Попов СВ. 2007. Патогенез нарушений органного кровотока и направления их коррекции у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией тяжелой степени. Интенсивная терапия 4. http://icj.ru/journal/page/4/

6. Макарова ЕА, Шунько ЕЕ, Мартынюк ВЮ и др. 2011. Стандартизация в клинической нейросонографии. учеб-метод пос. К, ВБО «Украинский Допплеровский Клуб»: 48.

7. Wyllie J, Perlman JM, Kattwinkel J et al. 2010. Part 11: Neonatal resuscitation. 2010. International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. Resuscitation 8(IS): e260—e287.

8. Richmond S, Wyllie J. 2010. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation, 2010. Section 7. Resuscitation of babies at birth. Resuscitation 81S: 1389—1399. http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2010.08.018 ; PMid:20956046