• Труднощі діагностики аномалії Кімерлі (власне клінічне спостереження)
ua До змісту Повний текст статті

Труднощі діагностики аномалії Кімерлі (власне клінічне спостереження)

Modern Pediatrics. Ukraine. (2023). 3(131): 121-125. doi 10.15574/SP.2023.131.121
Хапченкова Д. С., Дубина С. О., Скоробогач С. С., Гусєв В. М.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Для цитування: Хапченкова ДС, Дубина СО, Скоробогач СС, Гусєв ВМ. (2023). Труднощі діагностики аномалії Кімерлі (власне клінічне спостереження). Сучасна педіатрія. Україна. 3(131): 121-125. doi 10.15574/SP.2023.131.121.
Стаття надійшла до редакції 07.01.2023 р., прийнята до друку 11.04.2023 р.

Аномалія Кімерлі характеризується наявністю в структурі першого шийного хребця кісткової дужки вродженого або вторинного походження, що обмежує рух хребтової артерії та викликає її здавлювання. Ця патологія належить до краніовертебральних мальформацій – вроджених анатомічних вад будови місця зчленування черепа з першим шийним хребцем. Аномалія Кімерлі діагностується приблизно у 12-30% населення, викликаючи синдром хребтової артерії, що є причиною розвитку хронічної ішемії в задніх відділах мозку.
Мета висвітлити клінічний випадок аномалії Кімерлі в підлітка як приклад тривалого діагностичного пошуку вказаної патології.
Клінічний випадок. Дівчинка з 9 років скаржилася на частий головний біль, що супроводжувався блюванням. Подібні стани виникали кожні 3-4 тижні. Гастроентерологічні і неврологічні фактори не виявлені. Стани купувалися сном, медикаментозна терапія не була ефективною. У пубертатний період подібні напади стали рідшими, згодом зникли. З 16 років дівчина почала скаржитися на біль у шиї, періодичні мігрені, різкий «стріляючий» біль у вусі, що супроводжувалися гулом, дзвоном, пізніше приєдналися синкопальні стани, нестабільність ходи, м’язова слабкість обличчя. На рентгенограмі краніовертебрального переходу констатовано аномалію Кімерлі. На тлі використання комірця Шанца і постійної лікувальної фізкультури, нейропротекторної терапії стан пацієнтки поліпшився.
Висновки. Аномалія Кімерлі може мати асимптомний перебіг, бути випадковою знахідкою, але в пацієнтів молодшого віку з комбінацією нейроотоларингологічних симптомів із дроп-атаками слід виключати цю патологію. Під час збору анамнезу потрібно звертати увагу на хронологію та умови появи симптомів, особливості анамнезу життя пацієнтів.
Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. На проведення досліджень отримано інформовану згоду батьків дитини.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: атлант, хребтова артерія, задня дуга атланта, аномалія.

  •  

1. Afsharpour S, Hoiriis KT, Fox RB, Demons S. (2016). An anatomical study of arcuate foramen and its clinical implications: a case report. Chiropractic & Manual Therapies. 24: 4. https://doi.org/10.1186/s12998-016-0082-2; PMid:26811743 PMCid:PMC4724954

2. Aktas AR, Erkmen C, Ozdol C, Cetın M, Parpar T, Ustun ED et al. (2015). Variations of Sulcus Arteria Vertebralis and Correlation with Clinical Symptoms. J Clin Analit Med. 6; 6: 830-834.

3. Chitroda PK, Katti G, Baba IA, Najmudin M, Ghali SR, Kalmath VJB. (2013). Ponticulus posticus on the posterior arch of atlas, prevalence analysis in symptomatic and asymptomatic patients of gulbarga population. J Clin Diagn Res. 7; 12: 3044-3047. https://doi.org/10.7860/JCDR/2013/6795.3847; PMid:24551723 PMCid:PMC3919343

4. Головацький АС, Черкасов ВГ, Сапін ВР, Парахін АІ. (2009). Анатомія людини в трьох томах. Том третій. Вінниця: Нова книга: 376.

5. Karau PB, Ogengo JA, Hassanali J, Odula P. (2010). Anatomy and prevalence of atlas vertebrae bridges in a Kenyan population: An osteological study. Clin Anat. 23: 649-653. https://doi.org/10.1002/ca.21010; PMid:20533509

6. Koutsouraki E, Avdelidi E, Michmizos D, Kapsali SE, Costa V, Baloyannis S. (2010). Kimmerle's anomaly as a possible causative factor of chronic tension-type headachesand neurosensory hearing loss: case report and literature review. Int J Neurosci. 120: 236-239. https://doi.org/10.3109/00207451003597193; PMid:20374094

7. Kumar BS, Panneer SG. (2016). Arcuate foramen of atlas vertebra. Innovare journal of medical science. 4; 3: 22-24.

8. Lvov I, Lukianchikov V, Grin A, Sytnik A, Polunina N, Krylov V. (2017). Minimally invasive surgical treatment for Kimmerle anomaly. J Craniovert Jun Spine. 8: 359-363. https://doi.org/10.4103/jcvjs.JCVJS_73_17 PMid:29403250 PMCid:PMC5763595

9. Md. Jawed Akhtar, Nasreen Fatima, Ritu, Vinod Kumar. (2015). A morphological study of ponticuli of the human atlas vertebrae and its clinical significance. Int J Anat Res. 3; 4: 1597-1602. https://doi.org/10.16965/ijar.2015.296

10. Tubbs RS, Johnson PC, Shoja MM, Loukas M, Oakes WJ. (2007). Foramen arcuale: anatomical study and review of the literature. J Neurosurg Spine. 6: 31-34. https://doi.org/10.3171/spi.2007.6.1.6; PMid:17233288