• Сучасний стан репродуктивного здоров’я подружньої пари з урогенітальними інфекціями в анамнезі
ua До змісту

Сучасний стан репродуктивного здоров’я подружньої пари з урогенітальними інфекціями в анамнезі

HEALTH OF WOMAN. 2019.10(146): 45–54; doi 10.15574/HW.2019.146.45
Кротік О. І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

У даній статті висвітлюється актуальна проблема репродуктивного здоров’я у подружній парі, що має в анамнезі перенесені урогенітальні інфекції. Основним пусковим механізмом розвитку запалення придатків матки є мікробна інвазія. В останні роки відбулися суттєві зміни в етіологічній структурі запальних захворювань статевої системи: значно зросла частота запальних захворювань, зумовлених збудниками «другого покоління» – хламідіями, уреаплазмами, мікоплазмами, вірусами. Несвоєчасне і неадекватне лікування гострих запальних процесів внутрішніх статевих органів, а також відсутність їхньої профілактики пояснює високу частоту хронічного сальпінгоофориту. Останнім часом значна увага приділяється вивченню поширеності та ролі вірусів у структурі захворювань, що передаються статевим шляхом.
Cьогодні запальні захворювання урогенітальної сфери у чоловіків і жінок впевнено лідирують серед проблем, якими доводиться зай­матися лікарям – урологам, андрологам, гінекологам, репродуктологам. Дана патологія найбільш поширена серед пацієнтів репродуктивного і працездатного віку. Це негативно впливає на сексуальну функцію, спроможність до зачаття, сімейні відносини, соціальну адаптацію та працездатність.
Безплідність у шлюбі – патологія, що поширена у світі, – є значущою особистісною, медико-біологічною, соціальною і демографічною проблемою сьогодення. За останніми даними Європейського товариства репродуктології та ембріології людини (ESHRE), в Україні на безплідність страждає близько 1 млн подружніх пар, тобто 15–17%.
У представленому огляді узагальнені теоретичні та статистичні дані згідно з даними літератури за останні роки. Розглянуті сучасні уявлення про етіопатогенез чоловічої та жіночої безплідності, а саме – вплив перенесених урогенітальних інфекцій на виникнення порушень у жіночій та чоловічій сечостатевих системах. Акцентована увага на аналізі проблеми ускладнень щодо подальшої запланованої вагітності у пари, яка має урогенітальні інфекції в анамнезі.
Ключові слова: репродуктивне здоров’я, урогенітальні інфекції, безплідність, вагітність, мікст-інфекції, подружня пара, захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Авраменко Н.В. Воспалительные заболевания органов малого таза у женщин как ведущий фактор формирования трубно-перитонеального бесплодия // Запорожский медицинский журнал. – 2014. – № 4. – С. 63–68.

2. Божедомов В.А., Липатова Н.А., Спориш Е.А. и др. Роль структурных нарушений хроматина и ДНК сперматозоидов в развитии бесплодия // Андрология и генитальная хирургия. – 2012. – № 3. – С. 83–91.

3. Божедомов В.А., Семенов А.В., Конышев А.В. и др. Репродуктивная функция мужчин при хроническом простатите: клинико-анамнестические и микробиологические аспекты // Урология. – 2015. – № 1. – С. 70–78.

4. Вовк І.Б. Аборт – предиктор порушень репродуктивного здоров’я жінки // Здоров’я України. – 2014. – № 1. – С. 44–47.

5. Глобальная стратегия сектора здравоохранения по инфекциям, передаваемым половым путем, на 2016–20 гг.: на пути к ликвидации ИППП. Женева: ВООЗ, 2016. 60 с. [Global health sector strategy on sexually transmitted infections 2016–2021: Towards ending STIs. Geneva: WHO, 2016. 60 p. (In Russ.)].

6. Горпінченко І.І., Гурженко Ю.М., Імшинецька Л.П. Надання медичної допомоги хворим з чоловічим фактором безпліддя подружньої пари // Здоровье мужчины. – 2014. – № 4 (51). – С. 137–149.

7. Горпинченко И.И., Стусь В.П., Малышкин Д.И. и др. Мужское бесплодие: этиология, патогенез, классификация, диагностика и методы лечения: монография. – Днепр, 2016. – 344 с.

8. Державна служба статистики України. За редакцією І.Є. Вернера. – К., 2018. – 241 с.

9. Дзісь Н.П. До питання порушення репродуктивної функції у жінок із гінекологічною патологією запального та незапального генезу // Biomedical and biosocial anthropology. – 2014. – № 23. – С. 239–243.

10. Дубчак А.Є., Задорожна Т.Д., Мілєвський О.В., Довгань О.І. Морфологічні та імуногістохімічні особливості ендометрія в період «вікна імплантації» у жінок з безпліддям на тлі хронічних запальних захворювань внутрішніх статевих органів // Здоровье женщины. – 2015. – № 6 (102). – С. 178–181.

11. Калинина C.Н., Фесенко В.Н., Кореньков Д.Г., Волкова М.В. Диагностика и лечение репродуктивных нарушений у мужчин после перенесенных заболеваний, передаваемых половым путем // Андрология и генитальная хирургия. – 2017. – № 1. – С. 87–98.

12. Корниенко А.М., Романюк М.Г., Гурженко Ю.Н., Мельников С.Н., Щербак М.А. Эффективность препарата Ципролет А при лечении неспецифических воспалительных заболеваний урогенитальной сферы у супружеских пар // Сексология и андрология. – 2014. – № 3 (50). – С. 94–98.

13. Краснопольский В.И. Влияние инфекций на репродуктивную систему женщин // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2004. – № 5. – С. 26–29.

14. Кремлева Е.А., Константинова О.Д., Черкасов С.В. Микроэкологическое состояние вагинального биотопа пациенток, оппозитных по фертильности в программе ЭКО // Медицинский альманах. – 2010. – № 4 (13). – С. 95–97.

15. Макаренко М.В., Говсеев Д.А., Поповский А.С. Роль урогенитальной инфекции в прегравидарной подготовке женщин фертильного возраста // Здоровье женщины. – 2015. – № 1 (97). – С. 118–121.

16. Поворознюк М.В. Причини порушень репродуктивного здоров’я у чоловіків із безпліддям у шлюбі // Здоровье мужчины. – 2015. – № 2 (53). – С. 162–165.

17. Поворознюк М.В. Частота порушень фертильності у чоловіків із безпліддям у шлюбі і роль інфекційно-запальних захворювань сечостатевої системи в їхньому виникненні // Здоровье мужчины. – 2014. – № 1 (48). – С. 122–127.

18. Подольський В.В., Дронова В.Л., Теслюк Р.С., Подольський Вл.В. Клініко-епідеміологічні та соціологічні дослідження для з’ясування порушень репродуктивного здоров’я та перинатальної патології у жінок при хронічних запальних захворюваннях статевих органів // Здоровье женщины. – 2012. – № 3 (69). – С. 177–181.

19. Рингач Н.О. Покращення репродуктивного здоров’я населення як напрям поліпшення умов реалізації дітородної активності // Medix anti-aging. – 2010. – № 3. – С. 46–50.

20. Ромащенко О.В., Яковенко Л.Ф., Мироненко Н.О. Запальні захворювання органів малого таза у сексуально активних дівчат-підлітків як причина порушення репродуктивної функції у жінок фертильного віку // Здоровье женщины. – 2015. – № 6 (102). – С. 167–171.

21.Садіков С.В. Роль порушень функціонального взаємозв’язку сім’яників та передміхурової залози у патогенезі неплідності: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – К., 1997. – 20 с.

22. Толстанова Г.О. Патологія ендометрія у жінок з нереалізованою репродуктивною функцією: діагностика та тактика лікування безпліддя: Дис. … канд. мед. наук. – К., 2018. – 159 с.

23. Филипюк Д.О. Хронічні вірусні захворювання як причина запальних процесів жіночих статевих органів та безпліддя// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2016. – № 2. – С. 106–110.

24. Хміль С.В., Хміль М.С. Досягнення та перспективи розвитку сучасних методів допоміжних репродуктивних технологій в лікуванні безпліддя. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 4. – С. 3–7.

25. Штогрин О. Нерівність у галузі репродуктивного здоров’я як проблема державного управління. Ефективність державного управління. – 2014. – Вип. 38. – С. 99–106.

26. Яроцький М.Є., Семенюк Л.М. До питання оптимізації відновлення рецепторного потенціалу ендометрія пацієнток із синдромом полікістозних яєчників та звичним невиношуванням вагітності в анамнезі // Здоровье женщины. – 2016. – № 1 (107). – С. 62–166.

27.Comhaire F. Антивозрастное питание и пищевые добавки. Клиническая андрология: под. ред. В.Б. Шилла, Ф. Комхаира, Т. Харгрива: пер. с англ. Д.А. Бедретдиновой, Т.Н. Гармановой; под ред. О.И. Аполихина, И.И. Абдуллина. – М., 2011. – С. 701–709.

28. Fu W., Zhou Z., Liu S. et al. The effect of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome (CP/CPPS) on semen parameters in human males: a systematic review and meta C analysis. PLoS One. – 2014. – Vol. 9, N 4. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0094991; PMid:24743301 PMCid:PMC3990624

29. Genital tract infections and infertility / Pellati D., Mylonakis I., Bertoloni G. еt al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. – 2008. – Vol. 140 (1). – P. 3–11. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2008.03.009; PMid:18456385

30.Hamada A., Agarwal A., Sharma R. et al. Empirical treatment of low C level leukocytospermia with doxycycline in male infertility patients // Urology. – 2011. – Vol. 78, N 6. – P. 1320–1325. https://doi.org/10.1016/j.urology.2011.08.062; PMid:22137697

31. Nalam R.L. Local signalling environments and human male infertility: what we can learn from mouse models // Expert Rev Mol Med. – 2010. – Vol. 12. – P. el5. https://doi.org/10.1017/S1462399410001468; PMid:20456819 PMCid:PMC3056269

32.Reichart M., Kahane I., Bartoov B. In vivo and in vitro impairment of human and ram sperm nuclear chromatin integrity by sexually transmitted Ureaplasma urealyticum infection // Biol. Reprod. – 2000. – Vol. 63, N 4. – P. 1041–1048. https://doi.org/10.1095/biolreprod63.4.1041; PMid:10993825

33. Siyen S.S. Neuroendocrinology reproduction // Reproductive Endocrinology, WB Sauders, 2001.

34.Tremellen K. Oxidative stress and male infertility – a clinical perspective. Hum. Reprod. Update. – 2008. – Vol. 14, N 3. – P. 243–258. https://doi.org/10.1093/humupd/dmn004; PMid:18281241

35.Videla C., Carballal G., Kekikliam G., Juarez C., Gomez M.M., Filipo E., Garcia A. Chlamydia trachomatis and tubal obstruction sterility // Medicina. – 1994/ – Vol. 54, № 4. – P. 6–12.