• Сучасні підходи до корекції патогенної мікрофлори при бактеріальному вагінозі у сполученні з кандидозним кольпітом 
ua До змісту

Сучасні підходи до корекції патогенної мікрофлори при бактеріальному вагінозі у сполученні з кандидозним кольпітом 

HEALTH OF WOMAN.2015.7(103):136–138 
 

Сучасні підходи до корекції патогенної мікрофлори при бактеріальному вагінозі у сполученні з кандидозним кольпітом 
 

Черняк О. Л.

Харківська медична академія післядипломної освіти 
 

Мета роботи – корекція мікрофлори у хворих на бактеріальний вагіноз (БВ) на тлі кандидозного кольпіту (КК) за допомогою сучасних медикаментозних засобів та вивчення їх клінічної ефективності.

Обстежено 75 жінок, яких було розподілено на основну (60 жінок) та контрольну (15 жінок) групи. Основну групу склали жінки, в яких було визначено БВ в поєднанні з КК згідно з сучасними вимогами клінічної та лабораторної діагностики. Залежно від способу лікування жінки основної групи були розділені на 2 підгрупи: першу підгрупу склали жінки, які отримували лікування вагінальним кремом Далацин протягом 6 діб з наступним призначенням клотримазолу вагінально 6 діб (30 хворих); у другу підгрупу ввійшли 30 жінок, які одержували терапію з інтравагінальним використанням препарату Вагіклін – 7 діб. У контрольну групу ввійшли жінки, які не мали ознак інфекційно-запальних захворювань піхви.

Результати проведеного дослідження свідчать про вірогідно вищу ефективність препарату Вагіклін (100%) у лікуванні БВ в поєднанні з КК у жінок репродуктивного віку у порівнянні з послідовною терапією далацином та клотримазолом (86,7%).

До переваг лікування Вагікліном також можна віднести скорочення терапевтичного курсу в порівнянні з загальноприйнятою схемою та відсутність рецидивів протягом 3 міс. 
 

Ключові слова: бактеріальний вагіноз, кандидозний кольпіт, Вагіклін. 
 

Література:

1. Бенюк ВО, Щерба ОА, Атамась АВ. 2012. Сучасні підходи до лікування вульвовагінітів, спричинених мікст-інфекцією. Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. К, Поліграф плюс:35–37.

2. Борис ОМ, Гак ІО, Суслікова ЛВ. 2012. Сучасний підхід в лікуванні мікст-інфекції у жінок репродуктивного віку з фоновими процесами шийки матки. Зб. наук. Праць Асоціації акушерів-гінекологів України. К, Поліграф плюс:51–54.

3. Вдовіченко ЮП, Соболєва СІ, Фєростяна ЕВ. 2005. Сучасні аспекти лікування запальних захворювань геніталій, обумовлених мікс-інфекцією. Репродуктивне здоров’я жінки 1(21):99–102.

4. Воронін КВ, Чуйко ВІ, Бен Саада Нахла. 2011. Бактеріальний вагіноз вагітних: проблеми та рішення. Медичні перспективи 16;4:97–105.

5. Грищенко ОВ, Дудко ВЛ, Лахно ИВ. 2005. Актуальные вопросы экологии и лечения вагинального кандидоза. Методические рекомендации. Харьков, ХМАПО:37.

6. Венцківський БМ, Заболотна АВ, Зелінський ОО, Сенчук АЯ. 2007. Інфекції та вагітність. Практичний посібник:364.

7. Пирогова ВІ, Вереснюк НС, Щурук НВ. 2012. Ефективність комплексного лікування бактеріального вагінозу. Зб. наук. Праць Асоціації акушерів-гінекологів України. К, Поліграф плюс:315–318.

8. Ness RB, Kip KE, Hiller SL et all. 2005. A cluster analysis of bacterial vaginosis-associated microflora and pelvic inflammatory disease. Am Epidemiol. 162:585–589. http://dx.doi.org/10.1093/aje/kwi243; PMid:16093289

9. Ehrstrom S, Daroczy K, Rylander E. 2010. Lactic acid bacteria colonization and clinical outcome after probiotic supplementation in conventionally treated bacterial vaginosis and vulvovaginal candidiasis. Microbes and Infection 12:691–699. http://dx.doi.org/10.1016/j.micinf.2010.04.010; PMid:20472091