• Стан судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму
ua До змісту

Стан судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):63-66; doi 10.15574/SP.2015.65.63

 

Стан судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму

 

Дудник В. М., Хромих К. В.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна

 

Мета: оцінка стану судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму.

 

Пацієнти і методи. Обстежено 224 дитини, хворих на алергічну БА, віком від 6 до 17 років. Визначався вміст гомоцистеїну та VEGF за допомогою ІФА та проводилась ультрасонографія сонних та плечових артерій апаратом Philips HD11 XE. У якості контрольної групи було обстежено 40 здорових дітей, яким було виконано весь спектр клінічного, біохімічного та інструментального дослідження.

 

Результати. Встановлено, що у дітей з БА відбувається зміна структури ендотелію судин, котра проявляється потовщанням КІМ (1,07±0,02 мм) порівняно із здоровими дітьми на 13,22% та залежить від ступеня контролю захворювання — зростає від 0,98±0,06 мм при контрольованому до 1,1±0,03 мм при неконтрольованому перебігу БА. Визначено відповідність ультрасонографічних індексів вмісту гомоцистеїну та VEGF щодо розвитку ендотеліальної дисфункції, що проявлялось підвищенням їх рівня на 13,09% та 22,49% відповідно при потовщенні КІМ більше 1,3 мм.

 

Висновки. Встановлена наявність порушення функції судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму, на основі визначення вмісту гомоцистеїну та VEGF, показників ультрасонографії сонних та плечових артерій.

 

Ключові слова: бронхіальна астма, діти, ендотеліальна дисфункція

 

REFERENCES 
1. Регеда МС, Регеда ММ, Фурдичко ЛО та ін. 2012. Бронхіальна астма. Л: 147.

2. Гончаренко НІ, Лук'янова ІС. 2008. Лазерна допплерівська флоуметрія у діагностиці порушень мікроциркуляторного кровотоку у дітей з бронхіальною астмою. Матеріали 3-го КонгресуУкраїнської асоціації фахівців з ультразвукової діагностики. Одеса, 9-11 червня: 24 — 25.

3. Гунина ЛМ, Бурмак ВО. 2011. Содержание фактора роста эндотелия сосудов и выраженность оксидативного стресса у представителей разных видов спорта. Материалы І всероссийского конгресса «Медицина для спорта». Москва, 19 — 20 сентября: 13 — 14.

4. Sharma S, Murphy AJ, Soto-Quiros ME et al. 2009. Association of VEGF polymorphismswith childhood asthma, lung functionand airway responsiveness. Eur Respir J. 33: 1287—1294.

5. Boxall C, Holgate ST, Davies DE. 2006. The contribution of transforming growth factor-b signaling to airway remodeling in chronic asthma. Eur Respir J. 27: 208—229.

6. Fixman ED, Stewart А, Martin JG. 2007. Basic mechanisms of development of airway structural changes in asthma. Eur Respir J. 29: 379—389.

7. Halcox J, Deanfield J. 2005. Childhood origins of endothelial dysfunction. Heart. 91: 1272—1274.

8. Tawakol A, Omland T, Gerhard M et al. 1997. Hyperhomocyst(e)inemia is associate with impaired endothelium-dependant vasodilatation in humans. Circulation. 95: 1119—21.