• Соціально-медичні аспекти розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні в умовах реформування системи охорони здоров’я 
ua До змісту

Соціально-медичні аспекти розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні в умовах реформування системи охорони здоров’я 

INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.2(2):23-30; doi 10.15574/IJRPM.2015.2.23 
 

Соціально-медичні аспекти розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні в умовах реформування системи охорони здоров’я 
 

Гойда Н. Г., Губський Ю. І., Царенко А. В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна 
 

Мета: медико-соціальний аналіз і визначення організаційних аспектів сучасного стану та пріоритетних напрямків розвитку системи паліативної та хоспісної допомоги (ПХД) в Україні в умовах реформування системи охорони здоров’я. 
 

Матеріали і методи. У роботі були використані вітчизняна та закордонна наукова література, вітчизняні та міжнародні нормативно-правові документи, медико-статистичні дані; застосовані наступні методи: порівняльний контент-аналіз, інформаційно-аналітичний, статистичний, системного підходу. 
 

Результати. Особливостями медико-демографічної ситуації в Україні впродовж останніх десятиліть є швидке постаріння населення; високий рівень захворюваності та смертності від онкологічних та тяжких ускладнень хронічних неінфекційних захворювань; значне поширення захворювання на ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз, вірусні гепатити В і С; наслідки аварії на Чорнобильській АЕС тощо. Впродовж 2014 року в Україні з’явилася значна кількість інвалідів з числа поранених у зоні АТО. Це вимагає створення і розвитку доступної мультидисциплінарної та міжсекторальної системи ПХД, що потребує розвитку стаціонарних закладів ПХД, координації роботи закладів і установ, які підпорядковані різним міністерствам і відомствам, впровадження системи підготовки кадрів з питань надання ПХД та залучення до надання паліативної допомоги вдома медичних працівників закладів первинної медико-санітарної допомоги. 
 

Висновки. Стан розвитку системи ПХД в Україні є незадовільним. Сучасна європейська модель ПХД являє собою високоспеціалізовану та наукоємну галузь медицини та охорони здоров’я, що потребує високотехнологічного обладнання та сучасних ефективних лікарських засобів, спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації медичних кадрів і, безумовно, відповідного фінансового та нормативно-правового забезпечення, підтримки Уряду України та всього суспільства. 
 

Ключові слова: паліативні пацієнти; якість життя паліативних пацієнтів; система надання паліативної та хоспісної допомоги; паліативна і хоспісна медицина; мультидисциплінарний та міжсекторальний підхід; додипломна і післядипломна освіта медичних працівників; мультидисциплінарна виїзна бригада паліативної допомоги. 
 

Література: 
1. ВОЗ. Паллиативная помощь. Под ред. E Davies, IJ Higginson. ЕРБ ВОЗ. 2005: 32.

2. ВОЗ. Совершенствование паллиативной помощи пожилым людям. Под ред. E Davies, IJ Higginson. ЕРБ ВОЗ. 2005: 40.

3. Вороненко ЮВ, Губський ЮІ, Царенко АВ. 2014. Створення системи паліативної та хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров’я в Україні: медичні та соціальні аспекти. Наука і практика Міжвідомчий мед журн. 1(2): 63–75.

4. Гойда НГ. 2012. Роль сімейного лікаря в наданні паліативної допомоги. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. Матеріали Першої Всеукраїнської наук-практ кон. За ред. ЮВ Вороненка, ЮІ Гунського. Наук видання. К, Університет «Україна»: 177–179.

5. Державний комітет статистики України. http://www.ukrstat. gov.ua/.

6. ЄАПД. Біла книга стандартів з паліативної допомоги. Рекомендації Європейської Асоціації паліативної допомоги, 2011. http://ligalife.com.ua/2011/paliativna/ standart/ 4parent-kontekst-ta-metodologiya/.

7. ЄАПД. Празька хартія «Отримання паліативної допомоги – право людини». http://eapcspeaksrussian.eu.aspx.

8. Чайковська ВВ, Хаджинова НА, Вялих ТІ, Величко НМ. 2012. Медико-соціальна допомога населенню старшого віку України: аналіз ситуації і необхідність розробки стратегії попередження прискореного старіння. Пробл старения и долголетия. 21;3: 396–400.

9. Гойда НГ, Губський ЮІ, Царенко АВ та ін. 2014. Оптимізація роботи середніх медичних працівників закладів паліативної і хоспісної допомоги у складі мультидисциплінарної команди. Матеріали наук-практ конференції «Медсестринство в паліативній допомозі. Сучасні концепції та підходи». Черкаси, 3–4 квіт. 2014 р. Черкаси: 47–52.

10. Рекомендации (Rec (2003) 24) Комитета Министров Совета Европы к государствам-членам по организации паллиативного ухода. Совет Европы. 2004: 89.

11. Князевич ВМ, Царенко АВ, Яковенко ІВ, Брацюнь ОП. 2013. Стан, проблеми і перспективи впровадження Національної стратегії розвитку системи паліативної допомоги в Україні до 2022 року. Фітотерапія. 4: 4–7.

12. Царенко АВ, Губський ЮІ. 2013. Організація міжвідомчої співпраці сімейних лікарів при наданні амбулаторної паліативної допомоги пацієнтам похилого віку. Сімейна медицина. 1(45): 14–17.

13. Knyazevych V,Tsarenko А, Bratsyun O. 2013. Palliative and hospice care on the right track inUkraine. European Journal of Palliative Care. 20; 4: 202–205.

14. Wodarg W. 2008, 4 Nov. Palliative care: a model for innovative health and social policies. Report. Doc. 11758. Council of Europe. Parliament Assembly. Social, Health and Family Affairs Committee. http://assembly.coe.int/Main.asp?link/Documents/WorkingDocs/Doc08/ EDOC11758.htm