• Симптом кашлю в практиці лікаря-педіатра: сучасні аспекти вибору муколітичної терапії
ua До змісту

Симптом кашлю в практиці лікаря-педіатра: сучасні аспекти вибору муколітичної терапії

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):48-51; doi 10.15574/SP.2015.66.48

 

Симптом кашлю в практиці лікаря-педіатра: сучасні аспекти вибору муколітичної терапії

 

Єфімова С. В., Мацюра О. І.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Львівський міський дитячий алергологічний центр 

 

Показано основні підходи до діагностики і лікування кашлю у дітей. Наголошується на важливості раціонального вибору лікувальної тактики залежно від характеру патології, віку дитини, індивідуальних особливостей її організму.

 

Ключові слова: кашель, терапія, Амброксол.

 

REFERENCES

1. Волков АВ. 2009, жовт. Противокашлевые, муколитические и отхаркивающие средства. Что выбрать? Здоров'я України. Темат номер: 37.

2. Гляделова НП. 2014. Муколитические препараты в управлении кашлем у детей. Совр педиатрия. 3(58): 70—76.

3. Горячкина ЛА, Дробик ОС. 2010. Использование муколитической терапии при затяжном обострении бронхыальной астмы. Трудный пациент. 8(12): 14.

4. Інструкція для медичного застосування препарату Амбролітин (Ambrolytin). Наказ МОЗ України від 23.08.2012 № 658 (зі змінами наказом МОЗ України від 01.08.2014 № 537), реєстраційне посвідчення № UA 12426/01/01.

5. Крамарев СА. 2013. Дифференцированный подход к лечению кашля. Здоровье ребёнка. 6(49): 133—137.

6. Кривопустов СП. 2012. Проблемно ориентированная педиатрия : избранные вопросы. Клин рук-во для врачей. Х, Новое слово: 154—166.

7. Майданник ВГ, Бурлай ВГ, Гнатейко ОЗ та ін. 2012. Пропедевтична педіатрія. Підр для студ вищ мед навч закл. За ред. ВГ Майданника. Вінниця, Нова книга: 879.

8. Коровина НА и др. 2002. Противокашлевые и отхаркивающие лекарственные средства в практике врача-педиатра: рациональный выбор и тактика применения. Пособ для врачей. М: 40.

9. Сорока ЮА. 2010. Муколитическая терапия в педиатрической практике. Клін педіатрія. 1(22): 10—15.