• С-реактивний білок високої чутливості — маркер серцево-судинного ризику в дітей з артеріальною гіпертензією, надлишковою масою тіла та ожирінням 
ua До змісту

С-реактивний білок високої чутливості — маркер серцево-судинного ризику в дітей з артеріальною гіпертензією, надлишковою масою тіла та ожирінням 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):86-90; doi 10.15574/PP.2014.59.86 
 

С-реактивний білок високої чутливості — маркер серцево-судинного ризику в дітей з артеріальною гіпертензією, надлишковою масою тіла та ожирінням 
 

Кожокарь С. В. 
 

Судинне запалення відіграє вирішальну роль у патогенезі атеросклерозу та опосередковує різні етапи розвитку атеросклеротичної бляшки, які передують клінічним симптомам серцево!судинних захворювань. Біомаркери запалення являють собою цінні «інструменти» для ранньої діагностики цього процесу. Сьогодні С-реактивний білок (CRP-hs) високої чутливості є найбільш вивченим біомаркером серцево-судинного ризику в дорослого населення, тоді як його роль у педіатричній популяції менш вивчено. 
 

Мета роботи — оцінити CRP-hs високої чутливості як маркер серцево-судинного ризику в дітей з артеріальною гіпертензією, надлишковою масою тіла або ожирінням.

Пацієнти та методи. Дослідження проведено у 2010–2013 рр. у науковій лабораторії дитячої кардіології Інституту Кардіології Республіки Молдова і включило 240 дітей (середній вік — 14,2±2,47 року), 124 (51,7%) хлопчика і 116 (48,3%) дівчат, які класифіковані відповідно до значень маси тіла та артеріального тиску. Досліджені параметри ліпідного обміну (загальний холестерин, ліпопротеїди високої та низької щільності, тригліцериди), вуглеводного обміну (глюкоза натощак, сироватковий інсулін, індекс HOMA!IR), сироватковий лептин і адипонектин, фактор некрозу пухлин ??(TNF?) та CRP!hs високої чутливості. Метаболічний синдром визначений відповідно до критеріїв IDF (Міжнародна Федерація Діабету, 2007). 
 

Результати. Найбільш значущі метаболічні зміни виявлені в дітей з артеріальною гіпертензією, надлишковою масою тіла або ожирінням порівняно з дітьми з нормальним артеріальним тиском, надлишковою масою або ожирінням і дітьми контрольної групи — діти з нормальним артеріальним тиском і масою. Середнє значення сироваткового адипонектину було значно нижчим, а лептину — вищим, переважно в дітей з артеріальною гіпертензією, надлишковою масою або ожирінням, а також у дітей з метаболічним синдромом порівняно з контрольною групою. Метаболічний синдром діагностований у 40 (16,7%) дітей відповідно до критеріїв IDF 2007 р. CRP!hs показав позитивну кореляцію з віком (r=+0,33, p<0,001), індексом маси тіла (r=+0,69, p<0,001), охватом талії (r=+0,74, p<0,001), рівнями систолічного (r=+0,63, p<0,001) і діастолічного (r=+0,49, p<0,001) артеріального тиску, загальним холестерином (r=+0,43, p<0,001), ліпопротеїдами низької щільності (r=+0,52, p<0,001), тригліцеридами (r=+0,47, p<0,001), глюкозою натще (r=+030, p<0,001), інсуліном (r=+0,65, p<0,001), індексом HOMA!IR (r=+0,65, p<0,001), лептином (r=+0,72, p<0,001), TNF??(r=+0,80, p<0,001) та в негативній кореляції з ліпопротеїдами високої щільності (r=-0,59, p<0,001) та адипонектином (r=-0,75, p<0,001). 
 

Висновки. CRP-hs є інформативним маркером запалення та може використовуватися як скринінговий тест для прогнозування серцево-судинних змін у дітей, які страждають на ожиріння. 
 

Ключові слова: діти, ожиріння, артеріальна гіпертензія, метаболічний синдром, хронічне запалення, серцево-судинний ризик. 
 

Література:

1. Lau CWD si colab. 2005. Adipokines: molecular links between obesity and atherosclerosis. Am J Physiol Heart Circ Physiol 288: H2031—H2041.

2. Jeffrey C Winer, Tosca L Zern, Sara E Taksali et al. 2006, Nov. Adiponectin in Childhood and Adolescent Obesity and Its Association with Inflammatory Markers and Components of the Metabolic Syndrome. J Clin Endocrinol Metab 91(11): 4415—4423. http://dx.doi.org/10.1210/jc.2006-0733; PMid:16926246

3. Musso C, Graffigna M, Soutelo J et al. 2011. Cardiometabolic risk factors as apolipoprotein B, triglyceride/ HDL-cholesterol ratio and C-reactive protein, in adolescents with and without obesity: cross_sectional study in middle class suburban children. Pediatr Diabetes 12: 229—234. http://dx.doi.org/10.1111/j.1399-5448.2010.00710.x ; PMid:21518411

4. Barbosa JAA, Rodrigues AB, Mota CCC et al. 2011. Cardiovascular dysfunction in obesity and new diagnostic imaging techniques: the role of noninvasive image methods. Vascular Health and Risk Management 7: 287—295. http://dx.doi.org/10.2147/VHRM.S17801 
PMid:21633726 PMCid:PMC3104606

5. Cook DG, Mendall MA, Whincup PH et al. 2000. C-reactive protein concentration in children: relationship to adiposity and other cardiovascular risk factors. Atherosclerosis 149: 139—150.

6. Lande MB, Pearson TA, Vermilion RP et al. 2008. Elevated Blood Pressure, Race/Ethnicity, and CReactive Protein Levels in Children and Adolescents. Pediatrics 122: 1252—1257. http://dx.doi.org/10.1542/peds.2007-3162 ; PMid:19047242 PMCid:PMC3668663

7. El-shorbagy HH, Ghoname IA. 2010. High-sensitivity C-reactive protein as a marker of cardiovascular risk in obese children and adolescents. Health 2: 1078—1084. http://dx.doi.org/10.4236/health.2010.29158

8. Soriano-Guillen L, Hernandez-Garcia B, Pita J et al. 2008. High-sensitivity C-reactive protein is a good marker of cardiovascular risk in obese children and adolescents. Eur J of Endocrinology 159: R1-R4(ISSN 0804—4643).

9. Hug C, Lodish HF. 2005. The role of adipocyte hormone adiponectine in cardiovascular disease. Curr Opin Pharmacol 5: 129—134.

10. Visser M, Bouter LM, McQuillan GM et al. 2001. Low-grade systemic inflammation in overweight children. Pediatrics 107: E13.

11. Balagopal PB, de Ferranti SD, Cook S et al. 2011. Nontraditional risk factors and biomarkers for cardiovascular disease: mechanistic, research, and clinical considerations for youth: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 123: 2749—2769. http://dx.doi.org/10.1161/CIR.0b013e31821c7c64 ; PMid:21555711

12. Tam C.S., Clement K., Baur L.A., Tordjman J. 2010. Obesity and low-grade inflammation: a paediatric perspective. Obes Rev 11: 118—126. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-789X.2009.00674.x ; PMid:19845868

13. Steene-Johannessen J, Kolle E, Reseland JE et al. 2010. Waist circumference is related to low-grade inflammation in youth. Int J Pediatr Obes 5: 313—319. http://dx.doi.org/10.3109/17477160903497035 ; PMid:20078378