• Роль віку пацієнток в оцінюванні ефективності допоміжних репродуктивних технологій при поєднаних формах безпліддя 
ua До змісту

Роль віку пацієнток в оцінюванні ефективності допоміжних репродуктивних технологій при поєднаних формах безпліддя 

HEALTH OF WOMAN.2015.7(103):166–168 
 

Роль віку пацієнток в оцінюванні ефективності допоміжних репродуктивних технологій при поєднаних формах безпліддя 
 

Адамов М. М.

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев 
 

Результати проведених досліджень свідчать, що до інформативних клініко-анамнестичних і гормональних чинників, які визначають результат циклу допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) у хворих репродуктивного віку з поєднаними формами безпліддя, відносять: вік хворої; індекс маси тіла; наявність трубно-перитонеального чинника безпліддя; рівень вільного тестостерону в крові; вміст прогестерону в крові на 20–22-й день менструального циклу, а також визначення у фолікулярній рідині яєчників цитокінів. Показана роль віку пацієнток в оцінці ефективності ДРТ. 
 

Ключові слова: безпліддя, вік, допоміжні репродуктивні технології. 
 

Література:

1. Вовк І.Б, Корнацька АГ. 2011. Корекція гормональних порушень при поєднаних формах неплідності. Педіатрія, акушерство та гінекологія 4:147–149.

2. Юзько ОМ, Юзько ТА. 2005. Лапароскопія в діагностиці та лікуванні жіночої безплідності. Клініч. анатомія та оперативна хірургія 2:35–36.

3. Anate M, Olatinwo AW. 2010. Anovulatory infertility: a report of four cases and literature review. Niger. J. Med. 10;2:85–90.

4. Дубоссарская ЗМ. 2006. Эндокринное бесплодие у женщин: патофизиологические механизмы и подходы к лечению. Лікування та діагностика 1:39–45.

5. Корнацька АГ. 2008. Місцевий гуморальний імунітет у жінок з поєднаними формами неплідності. Лікар. справа 4:82–84.

6. Основы репродуктивной медицины: Практ. Руководство. Под ред. ВК Чайки. Донецк, Альматео, 2011. – Р. 6: Бесплодие в браке:275–321.