СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ, СП № 6-2017

  • Науково - практичний журнал
  • DOI:
  • 10.15574/SP
  • Наклад -
  • 8000 примірників
  • Формат видання -
  • 290Х210 мм
  • Періодичність -
  • 8 номерів на рік

Зміст

стр. 11 Пробіотична корекція у дітей: фокус на моноштамні препарати* Крючко Т. О., Несіна І. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):11-16
стр. 17 Гіпотиреоз у дітей (лекція для педіатрів та лікарів загальної практики) Маменко М. Є. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):17-27; doi 10.15574/SP.2017.86.17
стр. 28 Гіпермобільний синдром у дітей: принципи діагностики та лікування Марушко Т. В., Герман О. Б., Олексенко О. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):28-34; doi 10.15574/SP.2017.86.28
стр. 36 Клініко-епідеміологічна характеристика низькорослості дітей Одеського регіону Аряєв М. Л., Сеньківська Л. І. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):36-40; doi 10.15574/SP.2017.86.36
стр. 43 Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині* SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):43-46; doi 10.15574/SP.2016.75.55
стр. 48 Анґіоматозний поліп носоглотки Косаківська І. А. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):48-50; doi 10.15574/SP.2017.86.48
стр. 52 Можливості застосування тканинної допплерографії для оцінки діастолічної функції шлуночків серця у неонатологічній практиці Гончарь М. А., Бойченко А. Д., Сенаторова А. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):52-55; doi 10.15574/SP.2017.86.52
стр. 56 Білково-енергетичне забезпечення передчасно народжених дітей при парентеральному харчуванні Сидоренко І. В., Шунько Є. Є., Барановська О. В., Тишкевич В. М. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):56-60; doi 10.15574/SP.2017.86.56
стр. 61 Ефективність профілактики основних стоматологічних захворювань у вагітних в умовах великого міста В.А. Кузьміна, І.І. Якубова SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):61-66; doi 10.15574/SP.2017.86.61
стр. 68 Розвиток імунної відповіді при пневмонії, викликаній Klebsiella pneumoniae. Частина 2 Абатуров О. Є., Нікуліна А. О. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):68-79; doi 10.15574/SP.2017.86.68
стр. 80 Особливості маніфестації автоімунного гепатиту у дітей Березенко В. С., Михайлюк Х. З. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):80-86; doi 10.15574/SP.2017.86.80
стр. 87 Обструктивний бронхіт — чи така проста ця патологія у дітей? Охотнікова О. М., Дуда Л. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):87-96; doi 10.15574/SP.2017.86.87
стр. 98 Сучасні аспекти профілактики та лікування грипу та ГРВІ у детей Знаменська Т. К., Воробйова О. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):98-104; doi 10.15574/SP.2017.86.98
стр. 106 Досвід застосування препарату «Біоарон С» для профілактики і лікування гострих респіраторних захворювань у дітей (огляд літератури) Глядєлова Н. П., Марушко Т. В., Романкевич І. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):106-112; doi 10.15574/SP.2017.86.106
стр. 113 Можливості місцевої імуномодулюючої та репаративної терапії у дітей з рекурентними захворюваннями респіраторного тракту і порожнини рота* Бекетова Г. В., Солдатова О. В. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):113-118; doi 10.15574/SP.2017.85.49
стр. 120 Сучасні методи лікування резистентних до внутрішньовенних імуноглобулінів пацієнтів з діагнозом «Хвороба Кавасакі» (огляд літератури) Бережний В. В., Совтус Х. М., Бондарець Ю. І. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):120-124; doi 10.15574/SP.2017.86.120
стр. 125 Гіперчутливий пневмоніт у дітей (лекція) Цимбаліста О. Л. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):125-129; doi 10.15574/SP.2017.86.125
стр. 130 Синдром Дауна у практиці гематолога Дорош О. І., Трояновська О. О., Очеретна О. М., Кіцера Н. І., Іваненко А. Л., Середич Л. П., Мих А. М., Цимбалюк-Волошин І. П., Безкоровайна Г. М., Мельничук Л. В., Тисячна Л. М., Мікула М. І., Бідюк В. М., Степанюк А. І., Козлова О. І., Дубей Л. Я., Поліщук Р. С., Скоропад Л. Л., Воробель О. І., Савчак І. Я. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):130-146; doi 10.15574/SP.2017.86.130
стр. 147 Експресія генів TLR2, TLR4, TNF та ADD3 у підлітків і дорослих чоловіків з ожирінням за умови різної чутливості до інсуліну Мінченко Д. О., Вілецька Ю. М., Давидов В. В., Мінченко О. Г. SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):147-152; doi 10.15574/SP.2017.86.147