• Пролонгована гормональна контрацепція: профілактика непланованої вагітності та порушень репродуктивного здоров’я
ua До змісту

Пролонгована гормональна контрацепція: профілактика непланованої вагітності та порушень репродуктивного здоров’я

 

HEALTH OF WOMAN. 2016.10(116):76–78; doi 10.15574/HW.2016.116.76 
 

Пролонгована гормональна контрацепція: профілактика непланованої вагітності та порушень репродуктивного здоров’я


Адамчук Н. В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ


Мета дослідження: зниження частоти побічних ефектів у жінок, які використовували різні методи пролонгованої гормональної контрацепції, і ускладнень при наступній вагітності та пологах на основі диференційованого підходу до їхнього застосування з урахуванням клінічних, ендокринологічних, ехографічних, мікробіологічних та психологічних особливостей, а також алгоритму підготовки до наступної вагітності.


Матеріали та методи. На І етапі було вивчено використання трьох видів гормональних рилізинг-систем (ГРС) на стан репродуктивного здоров’я 250 жінок. На ІІ етапі були вивчені особливості клінічного перебігу вагітності і пологів у 80 пацієнток, що використовували різні ГРС.


Результати. Усі види ГРС мають високий контрацептивний ефект та особливо показані жінкам з гінекологічною захворюваністю (вагінальні та трансдермальні – при передменструальному синдромі та дисменореї; внутрішньоматкові – при гіперпластичних процесах матки та аденоміозі), при цьому побічні ефекти виникають протягом 3 міс, а потім самостійно зникають та не потребують додаткової корекції.


Заключення. Жінкам, які планують подальшу реалізацію репродуктивної функції, перевагу треба віддавати вагінальнім та трансдермальним рилізинг-системам.


Ключові слова: пролонгована гормональна контрацепція, вагітність, репродуктивне здоров’я, профілактика.


Література: 
1. Дикке Г.Б. Профилактика повторной нежелательной беременности, выбор метода контрацепции / Г.Б. Дикке // Акушерство и гинекология. – 2014. – № 4. – С. 81–87.

2. Макацария Л.Д. Гормональная контрацепция и тромбофилические состояния / Л.Д. Макацария // Пробл. репродук. – 2011. – № 5. – С. 39–43.

3. Горпинченко И.И. Клинические исследования в области женской сексологии: результаты и перспективы / И.И. Горпинченко, О.В. Ромащенко, С.Н. Мельников // Здоровье мужчины. – 2015. – № 1. – С. 35–37.

4. Матвеевский Н.А. Гормональная контрацепция после медикаментозного и хирургического аборта / Н.А. Матвеевский // Контрацепция и здоровье женщины. – 2014. – № 1. – С. 56–57.

5. Сливанкова Е.В. Влияние контрацептивного влагалищного кольца НоваРинг на состояние слизистой оболочки шейки матки и биоценоз влагалища / Е.В. Сливанкова // Рус. мед. журн. – 2006. – Т. 14, № 9. – С. 2–4.

6. Прилепская В.Н. Клинические аспекты применения внутриматочной левоноргестрел-рилизинг системы у женщин в пременопаузе / В.Н. Прилепская, Л.И. Острейкова // Тез. Рос. конгресса по гинекологической эндокринологии и менопаузе. – 2014. – С. 47–48.

7. Доброхотова Ю.Э. Сексуальная жизнь и влагалищная контрацептивная рилизинг-система / Ю.Э. Доброхотова, Н.Г. Затикян // Рус. мед. журн. – 2007. – Т. 17, № 15. – С. 1286–1288.