• Профілактика рецидивної інфекції сечової системи у дітей із застосуванням імуномодуляторів мікробного походження
ua До змісту Повний текст статті

Профілактика рецидивної інфекції сечової системи у дітей із застосуванням імуномодуляторів мікробного походження

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2019.3(99):56-60; doi 10.15574/SP.2019.99.56

Стоєва Т. В., Федін М. В.
Одеський національний медичний університет, Україна

Рецидивний перебіг інфекцій сечової системи (ІСС) є важливою проблемою у зв'язку з високою частою виникнення у дітей, зниженням ефективності антибактеріальної терапії у результаті селекції мультирезистентних уропатогенів. Очевидна необхідність пошуку нових способів профілактики ІСС для стимуляції власних імунних механізмів.

Мета: оцінити ефективність застосування комплексу ліофілізованих мікроорганізмів — Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, Kleb siella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Propionibacterium acnes для профілактики рецидивів ІСС у дітей.

Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь 36 дітей віком від 7 до 15 років з неускладненим перебігом ІСС і частотою три і більше рецидивів на рік. У 25 дітей діагностовано пієлонефрит, у 11 — цистит.

Результати. Встановлено, що найчастіше збудниками неускладненої ІСС у дітей були E. coli, Enterococcus, Proteus. Оцінка ефективності пероральної вакцинації через 6 міс. показала зниження частоти ІСС (до вакцинації — 2,94 (95% ДІ 1,89–3,99), після — 0,55 (95% ДІ 0,35–0,75)), а також зменшення ознак сечового синдрому. Побічних ефектів не зареєстровано.

Висновки. Багатокомпонентна вакцина може бути безпечною та ефективною альтернативою у профілактиці ІСС у дітей.

Ключові слова: інфекція сечової системи, діти, антибіотикорезистентність, імунопрофілактика.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ахматова НК, Егорова НБ, Курбатова ЕА, Ахматов ЭА. (2015). Мукозальный иммунитет: активация агонистами toll-подобных рецепторов. Российский иммунологический журнал. 18;1: 71—82.

2. Захарова ИН, Османов ИМ, Мачнева ЕБ, Мумладзе ЭБ. (2017). Лечение и профилактика инфекций мочевых путей у детей: обзор ведущих рекомендаций европейских экспертов. Педиатрия. 1: 10—16.

3. Зорин ИВ, Вялкова АА, Гунькова ЕВ, Куценко ЛВ. (2019). Профилактика формирования хронической болезни почек у детей с пузырно-мочеточниковым рефлюксом. Лечащий врач. 1: 40—42.

4. Кириллов ВИ, Богданова НА, Морозов СЛ. (2018). Неантибактериальные альтернативные мероприятия при инфекции мочевых путей у детей. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 63(1): 106—112.

5. Barclay J, Veeratterapillay R, Harding C. (2017). Non-antibiotic options for recurrent urinary tract infections in women. BMJ: 359. https://doi.org/10.1136/bmj.j5193; PMid:29170359

6. Bitsori M, Maraki S, Galanakis E. (2014). Long-term resistance trends of uropathogens and association with antimicrobial prophylaxis. Pediatr Nephrol. 29(6): 1053—8. https://doi.org/10.1007/s00467-013-2719-x; PMid:24362645

7. Brandstrom P, Hansson S. (2015). Long-term, low-dose prophylaxis against urinary tract infections in young children. Pediatr Nephrol. 30(3): 425—32. https://doi.org/10.1007/s00467-014-2854-z; PMid:24906665

8. Harry LT Mobley, Christopher J Alteri. (2016). Development of a Vaccine against Escherichia coli. Urinary Tract Infections. Pathogens. 5(1): 1. https://doi.org/10.3390/pathogens5010001; PMid:26729174 PMCid:PMC4810122

9. Huttner A, Hatz C, van den Dobbelsteen G. (2017). Safety, immunogenicity, and preliminary clinical efficacy of a vaccine against extraintestinal pathogenic Escherichia coli in women with a history of recurrent urinary tract infection: a randomised, single-blind, placebo-controlled phase 1b trial. Lancet Infect Dis. 17(5): 528—537. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(17)30108-1

10. Kishor Tewary, Hassib Narchi. (2015). Recurrent urinary tract infections in children: Preventive interventions other than prophylactic antibiotics. World J Methodol. 26; 5(2): 13—19. https://doi.org/10.5662/wjm.v5.i2.13; PMid:26140267 PMCid:PMC4482817

11. Louis M Bell. (2018, Jul). Risks of Prophylaxis to Prevent Recurrent UTIs in Children with Vesicoureteral Reflux. Nejm journal watch pediatrics and adolescent medicine. 142: e20180119.

12. Mattoo TK. (2009). Are prophylactic antibiotics indicated after a urinary tract infection? Curr Opin Pediatr. 21(2): 203—6. https://doi.org/10.1097/MOP.0b013e3283257d0f; PMid:19663037 PMCid:PMC2725357

13. Miroslav Hanus, Michaela Matouskova, Vlasta Kralova еt al. (2015). Immunostimulation with polybacterial lysate (urivac®) in preventing recurrent lower urinary tract infections. Ces Urol. 19(1): 33—43.

14. Pouladfar G, Basiratnia M, Anvarinejad M еt al. (2017). The antibiotic susceptibility patterns of uropathogens among children with urinary tract infection in Shiraz. Medicine (Baltimore). 96(37): e7834. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000007834; PMid:28906365 PMCid:PMC5604634

15. Rebecca Forbes, Ased Ali, Alaa Abouhajar еt al. (2018). Alternatives To prophylactic Antibiotics for the treatment of Recurrent urinary tract infection in women (ALTAR): study protocol for a multicentre, pragmatic, patient-randomised, non-inferiority trial. Trials. 19: 616. https://doi.org/10.1186/s13063-018-2998-4; PMid:30413181 PMCid:PMC6230276

16. Taha Neto KA, Nogueira Castilho L, Reis LO. (2016). Oral vaccine (OM-89) in the recurrent urinary tract infection prophylaxis: a realistic systematic review with meta-analysis. Actas Urol Esp. 40(4): 203—8. https://doi.org/10.1016/j.acuroe.2016.02.012

17. Valerie P O'Brien, Thomas J Hannan, Hailyn V Nielsen, Scott J Hultgren. (2016). Drug and Vaccine Development for the Treatment and Prevention of Urinary Tract Infections. Microbiology Spectrum. 4(1): 1. https://doi.org/10.1128/microbiolspec.UTI-0013-2012; PMid:26999391 PMCid:PMC4887100

18. Yunus Yilmaz, Zuhal Tekkanat Tazegun, Emsal Aydin, Mahmut Dulger. (2016). Bacterial uropathogens causing urinary tract infection and their resistance patterns among children in Turkey. Iran Red Crescent Med J. 18(6): e26610. https://doi.org/10.5812/ircmj.26610; PMid:27621929 PMCid:PMC5003060

Стаття надійшла до редакції 23.01.2019 р., прийнята до друку 02.04.2019 р.