• Проблемні питання патогенезу, діагностики, профілактики та підходи до лікування артеріальної гіпотензії в дітей (літературні дані, власні дослідження)
ua До змісту Повний текст статті

Проблемні питання патогенезу, діагностики, профілактики та підходи до лікування артеріальної гіпотензії в дітей (літературні дані, власні дослідження)

Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 86-92; doi 10.15574/PP.2023.95.86
Марушко Ю. В., Гищак Т. В., Ізірінська Ю. Р.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Для цитування: Марушко ЮВ, Гищак ТВ, Ізірінська ЮР. (2023). Проблемні питання патогенезу, діагностики, профілактики та підходи до лікування артеріальної гіпотензії в дітей. Український журнал Перинатологія і Педіатрія. 3(95): 86-92; doi 10.15574/PP.2023.95.86.
Стаття надійшла до редакції 05.06.2023 р.; прийнята до друку 10.09.2023 р.

Артеріальна гіпотензія (АГТ) – актуальна проблема в педіатрії. Становить собою симптомокомплекс, що характеризується зниженням системного артеріального тиску (АТ) і супроводжується низкою клінічних симптомів, які відображають зменшення кровотоку і перфузійного тиску у всіх органах і тканинах.
Мета – узагальнити дані літератури та власний досвід щодо діагностики, патогенетичних і клінічних особливостей перебігу та принципів лікування АГТ у дітей.
Результати. Огляд сучасних літературних даних показав широкий спектр етіопатогенетичних механізмів формування АГТ і високу питому вагу первинної АГТ в дитячій популяції. Сучасним методом точної діагностики АГТ є добовий моніторинг артеріального тиску (ДМАТ). За результатами проведеного нами ДМАТ, у 677 дітей віком 8-17 років зі скаргами на коливання АТ АГТ спостерігалося в 107 (15,8%) обстежених. АГТ у дівчаток зустрічалася майже в 2 рази частіше порівняно з хлопчиками – 66,4% проти 33,6% (р<0,0001). У 64,5% випадків відмічалася лабільна АГТ, у 33% – стабільна АГТ І ст., у 2,5% дітей – стабільна АГТ ІІ ст. Гендерних особливостей у частоті різних ступенів АГТ не виявлено.
Висновки. Питання зниженого АТ – актуальна проблема в педіатрії. За результатами ДМАТ, АГТ виявляється у 15,8% дітей віком 8-17 років і носить переважно лабільний перебіг. АГТ потребує поглибленого вивчення для розроблення нових профілактичних і лікувальних заходів, полегшення наслідків у дітей та підвищення якості їхнього життя.
Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано інформовану згоду батьків, дітей.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: артеріальна гіпотензія, патогенез, класифікація, спадковість, діагностика, добовий моніторинг артеріального тиску, діти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Alabed S, Sabouni A, Al Dakhoul S, Bdaiwi Y. (2020, Jul 23). Beta-blockers for congestive heart failure in children. Cochrane Database Syst Rev. 7 (7): CD007037. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007037.pub4; PMid:32700759 PMCid:PMC7389334

2. Banker A, Bell C, Gupta-Malhotra M, Samuels J. (2016, Jul 19). Blood pressure percentile charts to identify high or low blood pressure in children. BMC Pediatr. 16: 98. https://doi.org/10.1186/s12887-016-0633-7; PMid:27430884 PMCid:PMC4950817

3. Barrett JS, Hirankarn S, Holford N, Hammer GB, Drover DR, Cohane CA et al. (2015, Jul 28). A hemodynamic model to guide blood pressure control during deliberate hypotension with sodium nitroprusside in children. Front Pharmacol. 6: 151. PMID: 26283961; PMCID: PMC4516882. https://doi.org/10.3389/fphar.2015.00151

4. Bistola V, Arfaras-Melainis A, Polyzogopoulou E, Ikonomidis I, Parissis J. (2019, Nov 4). Inotropes in Acute Heart Failure: From Guidelines to Practical Use: Therapeutic Options and Clinical Practice. Card Fail Rev. 5 (3): 133-139. https://doi.org/10.15420/cfr.2019.11.2; PMid:31768269 PMCid:PMC6848944

5. Buonocore F, Achermann JC. (2020, Jan). Primary adrenal insufficiency: New genetic causes and their long-term consequences. Clin Endocrinol (Oxf). 92 (1): 11-20. Epub 2019 Oct 30. https://doi.org/10.1111/cen.14109; PMid:31610036 PMCid:PMC6916405

6. Burke GL, Arcilla RA, Culpepper WS, Webber LS, Chiang YK, Berenson GS. (1987, Jan). Blood pressure and echocardiographic measures in children: the Bogalusa Heart Study. Circulation. 75 (1): 106-114. https://doi.org/10.1161/01.CIR.75.1.106; PMid:2947739

7. Colucci L, Bosco M, Ziello AR, Rea R, Amenta F, Fasanaro AM. (2012, Dec 11). Effectiveness of nootropic drugs with cholinergic activity in treatment of cognitive deficit: a review. J Exp Pharmacol. 4: 163-172. https://doi.org/10.2147/JEP.S35326; PMid:27186129 PMCid:PMC4863555

8. Corrado C. (2015). Blood pressure measurement in children. Ital J Pediatr. 41; 2: A19. https://doi.org/10.1186/1824-7288-41-S2-A19; PMCid:PMC4707609

9. Divisón-Garrote JA, Banegas JR, De la Cruz JJ, Escobar-Cervantes C, De la Sierra A, Gorostidi M et al. (2016, Sep). Hypotension based on office and ambulatory monitoring blood pressure. Prevalence and clinical profile among a cohort of 70,997 treated hypertensives. J Am Soc Hypertens. 10 (9): 714-723. Epub 2016 Jun 27. https://doi.org/10.1016/j.jash.2016.06.035; PMid:27451950

10. Divisón-Garrote JA, Ruilope LM, de la Sierra A, de la Cruz JJ, Vinyoles E, Gorostidi M et al. (2017, May 1). Magnitude of Hypotension Based on Office and Ambulatory Blood Pressure Monitoring: Results from a Cohort of 5066 Treated Hypertensive Patients Aged 80 Years and Older. J Am Med Dir Assoc. 18 (5): 452.e1-452.e6. Epub 2017 Feb 27. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2017.01.015; PMid:28246017

11. Gooding HC, Milliren CE, Austin SB, Sheridan MA, McLaughlin KA. (2016, Jan-Feb). Child Abuse, Resting Blood Pressure, and Blood Pressure Reactivity to Psychosocial Stress. J Pediatr Psychol. 41 (1): 5-14. Epub 2015 May 15. https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsv040; PMid:25979082 PMCid:PMC4723669

12. Google Scholar. (2023). Peculiarities of daily blood pressure monitoring and iron content in children with arterial hypotension. [Google Scholar. (2023). Особливості добового моніторингу артеріального тиску та вміст заліза у дітей з артеріальною гіпотензією]. URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&amp;hl=ru&amp;user=0dAoaacAAAAJ&amp;citation_for_view=0dAoaacAAAAJ:u-x6o8ySG0sC].

13. Gorący I, Dawid G, Iewoniewska B. (2013). Genetics of the reninangiotensin system with respect to cardiac and blood pressure phenotypes in healthy newborn infants. A J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 14 (4): 337-347. https://doi.org/10.1177/1470320312450531; PMid:22772796

14. Hannah DM, Tressler TB, Taboada CD. (2017, Oct 2). Nonimmune hydrops fetalis due to autosomal recessive hereditary spherocytosis. Case Rep Womens Health. 16: 4-7. https://doi.org/10.1016/j.crwh.2017.09.003; PMid:29594000 PMCid:PMC5842958

15. James FW, Schwartz DC, Kaplan S, Spilkin SP. (1982, Oct). Exercise electrocardiogram, blood pressure, and working capacity in young patients with valvular or discrete subvalvular aortic stenosis. Am J Cardiol. 50 (4): 769-775. https://doi.org/10.1016/0002-9149(82)91232-2; PMid:6214941

16. Kliegman RM, St Geme III JW, Blum NJ, Shah SS, Tasker RC, Wilson KM. (2020). Nelson Textbook of Pediatrics. 2-Volume Set, 21th Edition: 574.

17. Koehler RC. (2021, Sep 23). Regulation of the Cerebral Circulation During Development. Compr Physiol. 11 (4): 2371-2432. https://doi.org/10.1002/cphy.c200028; PMid:34558670 PMCid:PMC9789530

18. Lewis S, DePass A, Hagerman RJ, Lozano R. (2022). Case Reports of Aortic Aneurism in Fragile X Syndrome. Genes. 13; 9: 1560. https://doi.org/10.3390/genes13091560; PMid:36140728 PMCid:PMC9498845

19. Lissak G. (2018, Jul). Adverse physiological and psychological effects of screen time on children and adolescents: Literature review and case study. Environ Res. 164: 149-157. Epub 2018 Feb 27. https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.015; PMid:29499467

20. Marushko YuV, Khomych OV, Hyshchak TV. (2015). Peculiarities of daily monitoring of blood pressure and iron content in children with arterial hypotension. Collection of scientific works of the staff of the NMAPO named after P.L. Shupyk. 24 (3): 308-313. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2015_24(3)__52.

21. Марушко ЮВ, Хомич ОВ, Гищак ТВ. (2016). Роль вітамінів групи В у лікувальних заходах при первинній артеріальній гіпотензії. Дитячий лікар. 2 (47). URL: https://d-l.com.ua/ua-issue-article-482.

22. Mulkey SB, du Plessis A. (2018). Autonomic nervous system development and its impact on neuropsychiatric outcome – Pediatric Research. Nature. URL: https://www.nature.com/articles/s41390-018-0155-0#citeas. https://doi.org/10.1038/s41390-018-0155-0; PMid:30166644 PMCid:PMC6353676

23. NCBI. (2023). Dietary Reference Intakes for Sodium and Potassium – NCBI Bookshelf. National Center for Biotechnology Information. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538102/ (date of access: 27.04.2023).

24. Onishi Y, Minoura Y, Chiba Y, Onuki T, Ito H, Adachi T et al. (2015, Aug). Daily Dysfunction of Autonomic Regulation Based on Ambulatory Blood Pressure Monitoring in Patients with Neurally Mediated Reflex Syncope. Pacing Clin Electrophysiol. 38 (8): 997-1004. Epub 2015 Jun 11. https://doi.org/10.1111/pace.12661; PMid:25974151

25. Panossian A, Seo EJ, Efferth T. (2018, Nov 15). Novel molecular mechanisms for the adaptogenic effects of herbal extracts on isolated brain cells using systems biology. Phytomedicine. 50: 257-284. Epub 2018 Sep 20. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2018.09.204; PMid:30466987

26. Panossian A, Wikman G. (2010, Jan 19). Effects of Adaptogens on the Central Nervous System and the Molecular Mechanisms Associated with Their Stress-Protective Activity. Pharmaceuticals (Basel). 3 (1): 188-224. https://doi.org/10.3390/ph3010188; PMid:27713248 PMCid:PMC3991026

27. Paris G, Gorla SR, Arenas-Morales AJ, Seeherunvong W, Swaminathan S. (2019, Mar). Comparison of echocardiographic changes in children with primary hypertension and hypertension due to mild to moderate chronic kidney disease. Pediatr Nephrol. 34 (3): 487-494. Epub 2018 Oct 1. https://doi.org/10.1007/s00467-018-4096-y; PMid:30276536

28. PubMed Central (PMC). (2023). Gynecological and Menstrual Disorders in Women with Vasovagal Syncope. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3681885 (date of access: 27.04.2023).

29. PubMed. (2023). Headache Is Associated with Low Systolic Blood Pressure and Psychosocial Problems in German Adolescents: Results from the Population-Based German KiGGS Study – PubMed. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33916726/ (date of access: 27.04.2023).

30. Schulz J, Huber F, Schlack R, Hölling H, Ravens-Sieberer U, Meyer T et al. (2021, Feb 14). The Association between Low Blood Pressure and Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Observed in Children/Adolescents Does Not Persist into Young Adulthood. A Population-Based Ten-Year Follow-Up Study. Int J Environ Res Public Health. 18 (4): 1864. https://doi.org/10.3390/ijerph18041864; PMid:33672943 PMCid:PMC7918102

31. Stanford Medicine Children's Health. (2023). Stanford Medicine Children's Health – Lucile Packard Children's Hospital Stanford. (date of access: 27.04.2023). URL: https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=electrocardiography-for-children-90-P01785.

32. Taylor BN, Cassagnol M. (2023). Alpha Adrenergic Receptors – StatPearls – NCBI Bookshelf. National Center for Biotechnology Information. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539830.

33. Velasco-Benitez CA, Falcon AC, Axelrod C, Valdes LF, Saps M. (2022, Feb). Prevalence of joint hypermobility, postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS), and orthostatic hypotension in school-children. Andes Pediatr. 93 (1): 53-58. English, Spanish. PMID: 35856948; https://doi.org/10.32641/andespediatr.v93i1.3755

34. Wagner SL, Koehn C, White MI, Harder HG, Schultz IZ, Williams-Whitt K et al. (2016, Jan). Mental Health Interventions in the Workplace and Work Outcomes: A Best-Evidence Synthesis of Systematic Reviews. Int J Occup Environ Med. 7 (1): 1-14. https://doi.org/10.15171/ijoem.2016.607; PMid:26772593 PMCid:PMC6816521