• Проблеми перебігу вагітності у жінок з оперованою шийкою матки 
ua До змісту

Проблеми перебігу вагітності у жінок з оперованою шийкою матки 

 

HEALTH OF WOMAN.2015.7(103):40–43; doi 10.15574/HW.2015.103.40 
 

Проблеми перебігу вагітності у жінок з оперованою шийкою матки 
 

Корнацька А. Г., Цвігун М. В., Ревенько О. О.

Відділення реабілітації репродуктивної функції жінок ДУ «Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ 
 

Проведений аналіз перебігу вагітності у жінок з оперованою шийкою матки показав, що застосування радикальних і травматичних методів лікування захворювань шийки матки призвело до збільшення кількості запальних процесів у піхві (57,5%).

Найбільш виражені зміни за даними цервікометрії виявлені в групі жінок після діатермоконізації шийки матки. Після проведених діатермокоагуляції і кріодеструкції достовірної різниці не виявлено. У жінок після лазерної вапоризації довжина шийка матки мала нормальні показники протягом вагітності, що може свідчити про мінімальні пошкодження, які відчуває шийка матки при лікуванні даним методом.

Ключові слова: оперована шийка матки, істміко-цервікальна недостатність, вагітність, ускладнення. 
 

Література: 
1. Брехман ГИ. 2010. Шейка матки: преобразования в связи с родовым процессом. Жіночий лікар 6(32):5–11.

2. Хофмейр ДЮ, Нейлсон ДП, Алфиревич З и др. 2010. Кокрановское руководство: Беременность и роды. Под общ. ред. ГТ Сухих. Пер. с англ. ВИ Кандрора, ОВ Ереминой. М, Логосфера:440.

3. Акушерство: национальное руководство. Под ред. ЭК Айламазяна, ВИ Кулакова, ВЕ Радзинского, ГМ Савельевой. М, ГЭОТАР-Медиа. 2007:1200.

4. Айламазян ЭК. 2005. Акушерство. Санкт-Петербург:420.

5. Плоский АР, Авер ЖК, Земляной ИГ, Усков СИ. 2010.Течение и исходы родов в зависимости от уровня эстрадиола в крови беременных женщин. Cборник научных трудов и материалов международного научного симпозиума и научно-практической конференции «Современные перинатальные медицинские технологии в решении проблем демографической безопасности. Современные технологии инвазивной диагностики и лечения патологии плода». 24–25 ноября 2010 г. Минск:127–128

6. Чайка ВК, Демина ТН. 2006. Невынашивание беременности: проблемы и тактика лечения. ООО «Норд Пресс»:321.

7. Коханевич ЕВ. 2006. Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и репродуктологии. М:456.

8. Сидельникова ВМ, Ходжаева ЗС, Агаджанова АА и др. 2001. Актуальные проблемы невынашивания беременности. М:167.

9. Василенко ВА, Гордиенко ИЮ. 2005. Истмико-цервикальная недостаточ-ность: все еще клинико-диагностическая проблема? Ультразвуковая перинатальная диагностика 18:21–30.

10. Мацынин АН. 2003. Клиническая оценка эффективности лечения истмико-цервикальной недостаточности. Репродуктивное здоровье женщины 4(16):31–33.

11. Сидельникова ВМ, Ходжаева ЗС, Агаджанова АА и др. 2001. Актуальные проблемы невынашивания беременности. М:167.

12. Тихомиров АЛ, Лубнин ДМ. 2008. Привычное невынашивание беременности. Методическое пособие для врачей – акушеров-гинекологов. М:433.