• Проблема бульозного циститу у дітей із нервово-м’язовою дисфункцією сечового міхура
ua До змісту Повний текст статті

Проблема бульозного циститу у дітей із нервово-м’язовою дисфункцією сечового міхура

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2019.3(99):13-17; doi 10.15574/SP.2019.99.13

Шевчук Д. В.
Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня, c. Станишівка, Україна
Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Бульозний цистит (Cystitis cystica et glandularis) — хронічне запалення стінки сечового міхура внаслідок рецидивних інфекцій сечових шляхів. Потребує тривалого лікування, часто супроводжує порушення уродинаміки у дитячому віці. Високий відсоток рецидивування. Чим раніше розпочате комплексне лікування, тим кращі результати.

Мета: встановити зв'язок між розвитком бульозного циститу та нервово-м'язовою дисфункцією сечового міхура у дитячому віці.

Матеріали і методи. У роботі проаналізовано досвід діагностики та лікування 69 хворих із нервово-м'язовою дисфункцією сечового міхура, яким проводилась діагностична уретроцистоскопія у зв'язку із рецидивною інфекцією сечових шляхів і діагностовано хронічний бульозний цистит (ХБЦ), за останні 10 років.

Результати. Встановлено, що з роками збільшується кількість хворих на ХБЦ. Досліджено тип нервово-м'язової дисфункції сечового міхура, проведено культуральну характеристику збудників запального процесу.

Висновки. Лікування бульозного циститу при діагностованому порушенні уродинаміки потребує не лише антибактеріальної та протизапальної терапії, але й медіаторної, з урахуванням типу дисфункції сечового міхура.

Ключові слова: хронічний бульозний цистит, нервово-м'язова дисфункція сечового міхура, діти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Руденко ДН. (2014). Хронический гранулярный цистит у девочек: новые аспекты этиологии, патогенеза и лечения. Минск: 27.

2. Bastianpillai C, Warner R, Beltran L, Green J. (2018 Mar). Cystitis cystica and glandularis producing large bladder masses in a 16-year-old boy. JRSM Open. 9(3): 2054270417746060. https://doi.org/10.1177/2054270417746060; PMid:29552345 PMCid:PMC5846953.

3. Jurkiewicz B, Zаbkowski T. (2014). Nonkeratinised Squamous Metaplasia of the Urinary Bladder in Children: A Report of Case Experiences. BioMed Research International. Article ID 936970: 6. https://doi.org/10.1155/2014/936970; PMid:24822222 PMCid:PMC4009135

4. Jurkiewicz B, Шевчук ДВ, Załęska K. (2017). Зв'язок між метаплазією уротелію та нервово-м'язовою дисфункцією сечового міхура у дітей. Хірургія дитячого віку. 3(56):84–88. https://doi.org/10.15574/PS.2017.56.84

5. Milosević D, Batinić D, Tesović G , Konjevoda P et al. (2010, Sep). Cystitis cystica and recurrent urinary tract infections in children. Coll Antropol.34(3):893–7.

6. Ni Y, Zhao S, Yin X, Wang H [et al.] (2017). Guang Q, Hu G, Yang Y, Jiao S, Shi B. Intravesicular administration of sodium hyaluronate ameliorates the infammation and cell proliferation of cystitis cystica et glandularis involving interleukin-6/JAK2/Stat3 signaling pathway. Scientific Reports. Volume 7, Article number: 15892 https://doi.org/10.1038/s41598-017-16088-9; PMid:29162939 PMCid:PMC5698415.

7. Sharma A, Shaikh I, Chaudhari R, Andankar M, Pathak H. (2016). A case of cystitis cystica presenting as a bladder mass in a boy. Ped Urol Case Rep. 3(2):37-41. https://doi.org/10.14534/PUCR.2016216035

8. Vrljičak K, Turudić D, Bambir I, Gradiški IP et al. (2013). Positive feedback loop for cystitis cystica: the effect of recurrent urinary tract infection on the number of bladder wall mucosa nodules. Acta Clin Croat. 52:444–447.

9. Zhu JX, Gabril MY, Sener A. (2012 Apr). A rare case of recurrent urinary obstruction and acute renal failure from cystitis cystica et glandularis. Can Urol Assoc J. 6(2):E72-4. https://doi.org/10.5489/cuaj.11033; PMid:22511438 PMCid:PMC3328577.

Стаття надійшла до редакції 14.01.2019 р., прийнята до друку 10.04.2019 р.