• Про компанію

Про компанію

 

Група компаній Мед Експерт –  провайдер безперервної медичної освіти в Україні

Компанія має багаторічний досвід в організації та проведенні безперервної освіти в галузі охорони здоров’я України та прагне працювати відповідно до найвищих європейських стандартів.

Група компаній Мед Експерт спеціалізується на організації безперервної освіти для лікарів, фармацевтів та провізорів шляхом проведення навчальних семінарів на всій території України, видавництві періодичних медичних видань та маркетингових дослідженнях.

Метою проектів ГК Мед Експерт є просування стандартів якості безперервної медичної освіти (CME) для підтримки компетенції лікарів, підвищення їх професійної підготовки, забезпечення безперервного післядипломного навчання та впровадження інноваційних технологій у медичну практику для підвищення якості медичного обслуговування пацієнтів, що має особливе значення у період реформування системи охорони здоров’я.   

 

СЕМІНАРИ І ТРЕНІНГИ

Група компаній Мед Експерт є організатором щорічних циклів навчальних семінарів для фахівців різного профілю галузі медицини та фармації, під час яких слухачі мають можливість отримати нову інформацію та рекомендації, засновані на принципах доказової медицини, ознайомитися зі світовими стандартами діагностики і лікування.

Усі навчальні заходи ГК Мед Експерт спрямовані на підвищення компетенції спеціалістів та практичне застосування здобутих ними знань з метою покращення якості надання медичної допомоги.

Залучення авторитетних учених, широко відомих в Україні та за її межами, завжди актуальні теми семінарів та високий рівень організації заходів дозволяють охопити навчанням понад 50 тис. фахівців з усіх регіонів України щорічно.

На заходах ГК МедЕксперт лікарі та фармацевти отримують сертифікат Національного зразка на відповідну кількість балів згідно з наказом МОЗ України №446 від 22.02.2019 р. (додаток 5 до Порядку проведення атестації лікарів, пункт 1 розділу V) та Міжнародний сертифікат з СМЕ кредитами.

 

ВИДАВНИЦТВО

Видавництво «МедЕксперт» випускає журнали для лікарів різних спеціальностей. Ми публікуємо інформацію, яка допомагає лікарям-практикам вчасно ознайомлюватись із новими досягненнями медичної науки і втілювати їх у власній діяльності.

Нашими експертами є не лише визнані українські вчені, а й провідні фахівці країн Балтії, Польщі, Великої Британії, Молдови, Франції, Італії, Туреччини, Ізраїля, Китаю та інших країн. Видавництво «МедЕксперт» створює видання європейського зразка з інноваційним для України підходом до формування наповнення журналу і висвітлення профільної для нього тематики. Усі наші журнали видаються великими накладами, доступні для читачів і мають авторитет у фаховому середовищі.  Кожен з них надійно закріпив за собою позиції кращого у спеціалізованих рейтингах.

Робота журналів побудована на принципах незалежного рецензування (double-blinded). Друковані примірники журналів розповсюджуються під час проведення науково-практичних форумів (конференції, симпозіуми, конгреси, з’їзди, круглі столи тощо), наявні у провідних наукових медичних бібліотеках України.

Видавництво ТОВ «Група компаній «МедЕксперт» у своій роботі керуються принципами та рекомендаціями, розроболеними міжнародними організаціями: Міжнародна рада редакторів медичних журналів (ICMJE, http://icmje.org/), Всесвітня асоціація медичних редакторів (WAME, http://www.wame.org/), Комітет з етики публікацій (COPE, https://publicationethics.org/).

 

НАШІ ВИДАННЯ:

«Сучасна педіатрія». Журнал публікує результати наукових досліджень щодо методів діагностики та лікування  дитячих хвороб з метою підвищення якості надання допомоги дітям в Україні. 

«Перинатологія і педіатрія». Єдине в Україні видання, яке публікує результати сучасних досліджень і наукові досягнення щодо розвитку дитини від зачаття до підліткового віку включно.

«Хірургія дитячого віку». На сторінках видання публікуються результати оригінальних досліджень, унікальні та складні клінічні випадки, освітлюються нові підходи до діагностики та лікування різних хірургічних захворювань. 

Міжнародний журнал «Реабілітація і паліативна медицина». Видання інформує  про сучасні технології для полегшення життя пацієнтів та надає професійну і правову підтримку фахівцям, які працюють у сфері реабілітації та паліативної допомоги.

«Здоров’я жінки». Видання публікує оригінальні наукові статті, клінічні спостереження і матеріали науково-практичних конференцій і конгресів.

Головне наше досягнення – довіра науковців та практикуючих лікарів до матеріалів, опублікованих на сторінках наших видань.

Журнали «Сучасна педіатрія» та «Хірургія дитячого віку» включені у Категорію «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ МОН України № 612 від 7.05.2019 р.).

Визнанням авторитетності наших журналів є те, що всі вони входять у міжнародні наукометричні бази. Статтям журналів присвоєний цифровий ідентифікатор об’єкта DOI.