• Предиктори маніфестації та первинна профілактика шизофренії у підлітків
ua До змісту

Предиктори маніфестації та первинна профілактика шизофренії у підлітків

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):132-134; doi 10.15574/SP.2015.66.132

Предиктори маніфестації та первинна профілактика шизофренії у підлітків

Крамар Ю. А. 
Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ 
Територіальне медичне об'єднання «Психіатрія» у м. Києві, Україна

Мета: вивчити вплив середовищних факторів на розлади спектра шизофренії (F20-F29).

Пацієнти і методи. У дослідження було включено 93 особи віком 14–24 років (48 хлопців та 45 дівчат) з розладами спектра шизофренії. Вивчалися фактори зовнішнього середовища, які мали місце у дитячому віці. Вивчення хворих на шизофренію включало: оцінку наявної психопатологічної симптоматики за допомогою шкали PANSS, оцінку соціального функціонування за допомогою шкали GAF, оцінку впливу середовищних факторів з використанням Формалізованої карти, розробленої у відділі медико-соціальних проблем терапії психічних розладів Україн ького НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології.

Результати. За результатами дослідження, найбільш впливовими щодо ризику розвитку шизофренії виявлено наступні: перинатальні інфекції та фактори в період зачаття та перинатальний період (37,6%), психологічна травма (33,3%), вживання психоактивних речовин (29,0%). У понад 50% випадків захворювання з маніфестацією у підлітковому віці відмічалося поєднання двох і більше факторів.

Висновки. Розвитку шизофренії сприяють середовищні фактори, які впливають на матір протягом вагітності та безпосередньо на дитину протягом її життя. Важлива первинна профілактика шляхом попередження впливу факторів зовнішнього середовища, особливо в осіб групи ризику.

Ключові слова: шизофренія, середовищні фактори, психотравма, канабіноїди.

REFERENCES

1. Brown AS. 2011. Exposure to prenatal infection and risk of schizophrenia. Front Psychiatry. 23(2): 63. http://dx.doi.org/10.3389/fpsyt.2011.00063

2. Brown AS, Derkits EJ. 2010. Prenatal infection and schizophrenia: a review of epidemiologic and translational studies. Am J Psychiatry. 167(3): 261—80. http://dx.doi.org/10.1176/appi.ajp.2009.09030361; PMid:20123911 PMCid:PMC3652286

3. Schlosser DA, Pearson R, Perez VB, Loewy RL. 2012. Environmental Risk and Protective Factors and Their Influence on the Emergence of Psychosis. Adolescent psychiatry. 2(2): 163-171. http://dx.doi.org/10.2174/2210676611202020163; PMid:23125956 PMCid:PMC3487693

4. Vilain J, Galliot AM, Durand-Roger J et al. 2013. Environmental risk factors for schizophrenia: a review. Encephale. 39(1): 19—28. http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2011.12.007; PMid:23177330