• Працевлаштування медичних працівників з третіх країн у Словаччині
ua До змісту Повний текст статті

Працевлаштування медичних працівників з третіх країн у Словаччині

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2019.3(99):62-65; doi 10.15574/SP.2019.99.62

Běhalová V.
Університет імені Павла Йозефа Шафарика, м. Кошице, Словаччина

Практикуючий лікар, який навчався в третіх країнах, може працювати за медичною спеціальністю у Словаччині лише після визнання професійної кваліфікації. Процес визнання професійної кваліфікації є надзвичайно складним в поточних умовах. Як тільки професійна кваліфікація буде визнана, медичний працівник повинен здати екзамен на знання словацької мови. Роботодавець може найняти на роботу медичного працівника з третьої країни

з метою здійснення медичної діяльності після успішного визнання професійної кваліфікації, а також після отримання дозволу на тимчасове перебування з метою працевлаштування.

Ключові слова: медичний працівник, треті країни, визнання документа про професійну кваліфікацію, визнання свідоцтва про освіту, документ про

освіту, документ про професійну кваліфікацію, тимчасове перебування з метою працевлаштування.

ЛІТЕРАТУРА

1. Na Slovensko prišiel za láskou. Vyštudovaný lekár u nás ale pracovať nemôže, musí zložiť prísne skúšky. URL: https://www.noviny.sk/slovensko/410657-na-slovensko-prisiel-za-laskou-vystudovany-lekar-u-nas-ale-pracovat-nemoze-musi-zlozit-prisne-skusky.

2. Slovensko pripraví pre lekárov z tretích krajín vzdelávacie semináre. Mediweb. URL: https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/slovensko-pripravi-pre-lekarov-z-tretich-krajin-vzdelavacie-seminare.

3. Stratégia pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike (LP/2018/663). Slov-Lex. URL: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2018/663/pripomienky/COO-2145-1000-3-2967689.

4. Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny : Informace k Pilotnímu projektu. Ministerstvo zdravotnictví. URL: https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-k-pilotnimu-projektu-%E2%80%9Ezvlastni-postupy-pro-vysoce-kvalifikovane-zamest_13497_952_3.html.

Стаття надійшла до редакції 12.01.2019 р., прийнята до друку 20.04.2019 р.