• Порушення жирнокислотного спектра крові і шляхи його корекції у дітей з вродженими гепатитами
ua До змісту

Порушення жирнокислотного спектра крові і шляхи його корекції у дітей з вродженими гепатитами

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):98–103

Порушення жирнокислотного спектра крові і шляхи його корекції у дітей з вродженими гепатитами

Шадрін О. Г., Чернега Н. Ф., Марушко Р. В.

ДУ «Інститут педіатріїї, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

УДК 616.151.5N053.2:612.015N08

 

Мета: підвищення ефективності лікування вроджених гепатитів на основі вивчення показників цитокінів та ліпідного спектра крові.

Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходилися 24 дитини з вродженим гепатитом, у яких вивчені показники цитокінів (HGF і TNF-α) та жирнокислотного спектра крові.

Результати. Застосування комплексної терапії з включенням риб'ячого жиру у дітей з вродженими гепатитами мало позитивну динаміку щодо зниження активності запального процесу в печінці. Встановлено достовірне підвищення показників цитокінів і зміни співвідношення фракцій жирних кислот у обстежених дітей.

Висновки. Виявлені зміни обґрунтовують доцільність призначення комплексної терапії з включенням імуномодуляторів, антифібротичних, дезінтоксикаційних і коригуючих жирнокислотний спектр препаратів на тлі оптимізованої нутрітивної підтримки.

Ключові слова: вроджені гепатити, діти раннього віку, урсодезоксихолева кислота, інтерферон, риб'ячий жир, лікування.

 

Литература:

1. Березенко В. С. Клініко-патогенетичні особливості фіброгенезу печінки при хронічних гепатитах у дітей та шляхи його медикаментозної корекції : дис. … д-ра мед. наук : 14.01.10 / В.С. Березенко. — К., 2007. — 333 с.

2. Герпесвирусные гепатиты у детей / Учайкин В. Ф., Смирнов А. В., Чуелов С. Б. [и др.] // Педиатрия. — 2012. — Т. 91, № 3. — С. 136—142.

3. Денисова М. Ф. Особенности HCV_инфекции у детей / М. Ф. Денисова, В. С. Березенко // Крымский терапевт. журн. — 2004. — № 2. — С. 38—45.

4. Коррекция нарушений местного иммунитета при дисбиозе кишечника у детей / Малиновская В. В., Коровина Н. А., Захарова И. Н. [и др.] // РМЖ. — 2006. — № 1. — С. 57—61.

5. Шабалов Н. П. Детские болезни / Н. П. Шабалов. — 5-е изд. — СПб: Питер, 2004. — Т. 1. — 832 с.

6. Яременко О. Б. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты в ревматологии: І. Теоретические основы / О. Б. Яременко // Укр. ревматол. журн. — 2001. — № 2(4). — С. 23—30.

7. Аlexander Е. Оmu. Рro-inflammatory cytokines, lipid metabolism and inflammation in gestational diabetes mellitus as cause of insulin resistance. Сhapter 5. Gestational diabetes — causes, diagnosis and treatment / Аlexander Е. Оmu ; еdited by L. Sobrevia. — 2013. — P. 172. doi: 10.5772/46133.

8. Duff L. C. Interaction mediating bacterial transiocation in the immature intestine / L. C. Duff // J. Nutr. — 2000. — Vol. 130. — Р. 432—436.

9. Medium-chain triglycerides inhibit free radical formation and TNF-alpha production in rats given enteral ethanol / Kono H., Enomoto N., Connor H. D. [et al.] // Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. — 2000. — Vol. 278

(3). — Р. 467—476.

10. Рaumgartner G. Ursodeoxycholic Acid in Cholestatic Liver Disease: Mechanisms of Action and Therapeutic Use Revisited / G. Рaumgartner, U. Beuers // Hepatology. — 2002. — Vol. 36. — Р. 525—531.

11. Prediction of biliary complications after living_donor liver transplantation based on serum cytokine profile / Kim J. M., Kim J. H., Lee S. Y. [et al.] // Transplant Proc. — 2014. — Vol. 46 (3). — Р. 861— 864.

12. Role of oil vehicle on hepatic cell proliferation in PCB-treated rats / Rodica P. Job C. T. [еt al.] // J. Environ. Pathol. Toxicol. Oncol. — 2011. — Vol. 30 (4). — Р. 273—282.

13. Tauroursodeoxycholic acid inserts the apical conjugate export pump, Mrp2, into canalicular membranes and stimulates organic anion secretion by protein kinase C-dependent mechanisms in cholestatic rat liver / Beuers U., Bilzer M., Chittattu A. [et al.] // Hepatology. — 2011. — Vol. 33. — Р. 1206—1216.