• Підготовка медичних сестер з паліативної допомоги в Україні 
ua До змісту

Підготовка медичних сестер з паліативної допомоги в Україні 

INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.2(2):78-82; doi 10.15574/IJRPM.2015.2.78 
 

Підготовка медичних сестер з паліативної допомоги в Україні 
 

Чернишенко Т. І.

ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ 
 

Мета. Визначити рівень учбової, наукової та методичної допомоги та підготовки медсестер в Україні для роботи з пацієнтами, що потребують паліативної допомоги. 
 

Завдання. Професійна та психологічна підготовка медсестер для надання паліативної допомоги у загальноосвітніх медичних школах і коледжах, а також надання допомоги у проходженні курсів відповідної спеціалізації/аспірантури. 
 

Результати. Відкриття хоспісу при медичному коледжі міста Дубни; наукові та методологічні досягнення Черкаського медичного коледжу в розвитку учбової програми для викладачів і медичних працівників у сфері паліативної допомоги для студентів і аспірантів; удосконалення учбової програми з предмету «Основи паліативної допомоги» в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. 
 

Висновки. Підготовка медичних спеціалістів для роботи в паліативній медицині при використанні сучасного науково-методичного забезпечення вимагає подальшого удосконалення та систематичного розвитку. 
 

Ключові слова: паліативна допомога, паліативна медицина, навчальна програма, науково-методичне забезпечення, підготовка студентів і аспірантів. 
 

Література: 
1. Андрієвський ІЮ, Кучанська ГБ. 2011. Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина: програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010101 «Лікувальна справа». Київ, Медицина: 30.

2. Губенко ІЯ, Радзієвська ІВ, Бразалій ЛП. 2011. Медсестринство в паліативній і хоспісній допомозі: програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа». Київ, Медицина: 11.

3. Губенко ІЯ, Радзієвська ІВ, Бразалій ЛП. 2011. Медсестринство в паліативній і хоспісній допомозі: програма циклу спеціалізації для слухачів відділень післядипломної освіти. Київ, Медицина: 12.

4. Губенко ІЯ, Радзієвська ІВ, Бразалій ЛП. 2011. Тематичний план і програма курсів удосконалення викладачів основ медсестринства ВМ/ФНЗ І–ІІІ рівнів акредитації (очно-заочна форма навчання). Київ, Медицина: 9.

5. Етичний кодекс медичної сестри України. Прийнято та підписано на І з’їзді медичних сестер України в 1999 році в Чернівцях. http://medsprava.com.ua/korisna_ informatsija/etichnijj_kodeks_medichnoyi_sestri_ukrayini/.

6. Зміцнення системи надання паліативної допомоги як компонента комплексного лікування в системі догляду за хворими. Резолюція 67-ї сесії Всесвітньоїасамблеї здоров’я. 23 січня 2014 р. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60854-0/ fulltext.

7. Шегедин МБ, Джулай ЛІ, Радзієвська ІВ та ін. 2011. Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині: програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа». Київ, Медицина: 29.

8. Неконтрольований біль. Зобов’язання України забезпечити надання паліативної допомоги згідно з принципами доказової медицини. https://www.hrw.org/nl/ node/256202.

9. Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги. Закон України № 3611-VI від 07.07.2011. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3611-17.

10. Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року. Наказ МОЗ України № 597 від 19.09.2011. http://mozdocs.kiev.ua/ view.php?id=12748.

11. Хобзей МК, Чернишенко ТІ, Апшай ВГ та ін. 2013. Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій. Київ, ВСВ «Медицина»: 256.

12. http://dmk.edu.ua/

13. http://medicallaw.org.ua/ua/novini/article/318/