• Перспективи розвитку напрямків реабілітації та паліативної медицини для онкологічних хворих в Україні
ua До змісту

Перспективи розвитку напрямків реабілітації та паліативної медицини для онкологічних хворих в Україні

INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.2(2):102-104; doi 10.15574/IJRPM.2015.01.102

Перспективи розвитку напрямків реабілітації та паліативної медицини для онкологічних хворих в Україні

Місяк С. А., Мосієнко В. С. 
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ, Україна

У статті розглядаються перспективи розвитку в онкології напрямів реабілітації та паліативної медицини в умовах України. У системі надання онкологічної допомоги населенню України виникає потреба в забезпеченні кваліфікованими кадрами у сфері реабілітації та паліативної медицини, організації реабілітаційних центрів, хосписів та фінансування соціальних проектів при наданні відновлювальної та паліативної допомоги в онкології.

Ключові слова: реабілітація, паліативна медицина, онкологія, соціальне підприємство, кадрове забезпечення.

Література: 
1. Мисяк С. 2002. Практическое пособие по медицинской, социальной и трудовой реабилитации онкологических больных и инвалидов. 2-е изд, перераб и доп. Херсон, Айлант: 216.
 
2. Мосиенко ВС, Куртсеитов ЛК. 2010. Интегральные подходы к лечению опухолевой болезни. Киев, Школьный мир: 446.
 
3. Мосиенко ВС. 2009. Рак: пути в незнаемое, разочарование и надежды. Киев, Школьный мир: 352 с.