• Перспективи оптимізації всеукраїнської міжвідомчої системи багаторівневої підготовки фахівців до надання паліативної і геріатричної допомоги 
ua До змісту

Перспективи оптимізації всеукраїнської міжвідомчої системи багаторівневої підготовки фахівців до надання паліативної і геріатричної допомоги 

INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.2(2):70-77; doi 10.15574/IJRPM.2015.2.70 
 

Перспективи оптимізації всеукраїнської міжвідомчої системи багаторівневої підготовки фахівців до надання паліативної і геріатричної допомоги 
 

Стаднюк Л. А., Губський Ю. І., Царенко А. В., Чайковська В. В., Приходько В. Ю., Давидович О. В., Бондарчук А. М., Криничний Ю. В.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Дніпропетровська міська лікарня №15, Україна 
 

В Україні існує велика потреба оптимізації системи багаторівневої міжвідомчої підготовки з надання паліативної і геріатричної допомоги. Реальним шляхом забезпечення економічності та якості такої підготовки є застосування відносно дешевого дистанційного навчання. Міжвідомчий та мультидисциплінарний характер проблем паліативної та геріатричної допомоги людям літнього віку обумовлює необхідність скоординованої дії різних урядових і неурядових організацій та кваліфікованої підготовки професіоналів і громадськості, що вимагає створення Українського міжвідомчого освітнього центру з питань паліативної і геріатричної підготовки. 
 

Ключові слова: міжвідомча система багаторівневої підготовки фахівців; оптимізація мультидисциплінарної професійної підготовки; до- і післядипломна підготовка медичних працівників; дистанційне навчання; система паліативної та хоспісної допомоги; геріатрична допомога; якість надання паліативної та геріатричної допомоги; паліативні пацієнти; якість життя літніх людей; професія «Доглядальниця». 
 

Література:

1. Пінчук ІЯ, Чайковська ВВ, Стаднюк ЛА та ін. 2010. Актуальні питання геронтопсихіатрії. Навчальний посібник. Тернопіль: 432.

2. Вороненко ЮВ, Губський ЮІ, Царенко АВ. 2014. Створення системи паліативної і хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров’я в Україні: медичні і соціальні аспекти. Наука і практика. Міжвідомчий мед журн. 1(2): 63–75.

3. Державний комітет статистики України. http://www.ukrstat. org/uk.

4. Мадридський міжнародний план дій щодо старіння. Друга всесвітня асамблея з проблем старіння. Мадрид, Іспанія, 8–12 квітня 2002 року. Фонд народонаселення ООН. 2002: 108.

5. Рингач НО. 2012. Старіння населення в Україні як стимул змін у національній охороні здоров’я. Східноєвропейський журн громад здоров’я. 1(17): 41–47.

6. Чайковська ВВ, Стаднюк ЛА, Єгорова ЛВ та ін. 2011. Старіюче суспільство України: запити та рішення. Проблемы старения и долголетия. 2: 246–251.

7. Стаднюк ЛА, Чайковська ВВ, Давидович ОВ та ін. 2007. Сучасний стан та перспективи геріатричної підготовки лікарів, середнього медичного персоналу та волонтерів. Медична освіта. 1: 38–40.

8. Царенко АВ, Губський ЮІ, Царенко ВА. 2013. Мультидисциплінарна професійна підготовка сімейних лікарів з надання паліативної допомоги пацієнтам похилого віку. Здоров’я суспільства. 2; 1: 61–65.

9. Царенко АВ, Губський ЮІ, Шекера ОГ. 2013. Оптимізація післядипломної підготовки медичних працівників з питань надання паліативної та хоспісної допомоги населенню в умовах реформування системи охорони здоров’я України. Здоров’я суспільства. 2; 3–4: 34–40.

10. Царенко АВ, Губський ЮІ. 2013. Організація міжвідомчої співпраці сімейних лікарів при наданні амбулаторної паліа­тивної допомоги пацієнтам похилого віку. Сімейна медицина. 1(45): 14–17.

11. Центр медичної статистики МОЗ України. http://www. medstat.gov.ua/ukr/main.html.

12. Чайковская ВВ, Стаднюк ЛА. 2002. Проблемы совершенствования и стандартизации подготовки медицинских и социальных работников для гериатрической службы Украины. Клиническая геронтол. 1: 101–105.

13. Чайковська ВВ. 2012. Сучасні стратегії розвитку медико-соціальної допомоги населенню літнього віку України. Східноєвропейський журн громад здоров’я. 1: 281.

14. Palliative care for older people: better practices. Еdited by S Hall, H Petkova, AD Tsouros, M Costantini, IJ Higginson. Copenhagen. WHO Regional Office for Europe. 2011: 72.

15. Palliative Care in Long-Term Care Settings for Older People / EAPC Taskforce 2010–2012. Report. 2013, January: 73. http://www.eapcnet.eu/Portals/0/ Organization/Long%20 term%20care%20settings/FinalReportLongTermCareSettings_2013.pdf