• Перший прижиттєвий випадок діагностики і лікування гігантської тератоми крижово куприкової ділянки, яка переважала масу тіла новонародженого в 1,5 раза
ua До змісту Повний текст статті

Перший прижиттєвий випадок діагностики і лікування гігантської тератоми крижово куприкової ділянки, яка переважала масу тіла новонародженого в 1,5 раза

Paediatric Surgery (Ukraine).2023.3(80):92-99; doi: 10.15574/PS.2023.80.92
Слєпов О. К.1, Передерій О. В.2, Скрипченко Н. Я.2, Коцовський В. В.2, Гладишко О. П.2Гребініченко Г. О.2
1Центр неонатальної хірургії вад розвитку та їх реабілітації ДУ «Інститут педіатрії акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ
2ДУ «Інститут педіатрії акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

Для цитування: Слєпов ОК, Передерій ОВ, Скрипченко НЯ, Коцовський ВВ, Гладишко ОП, Гребініченко ГО. (2023). Перший прижиттєвий випадок діагностики і лікування гігантської тератоми крижово-куприкової ділянки, яка переважала масу тіла новонародженого в 1,5 раза. Хірургія дитячого віку (Україна). 3(80): 92-99; doi: 10.15574/PS.2023.80.92.
Стаття надійшла до редакції 19.06.2023 р., прийнята до друку 10.09.2023 р.

Мета – на основі клінічного випадку проаналізувати і описати досвід прижиттєвої перинатальної діагностики і лікування гігантської терато-дермоїдної пухлини крижово-куприкової ділянки, яка в 1,5 раза переважала масу новонародженої дитини.
Клінічний випадок. Наведено унікальний клінічний випадок гігантської тератоми крижово-куприкової ділянки (ККТ), що переважала вагу новонародженої дитини в 1,5 раза. Описано особливості перинатального супроводу, гіпоксично-ішемічного ураження внутрішніх органів, а також хірургічного втручання за гігантської ККТ у недоношеної маловагової новонародженої дитини, які є важливими елементами оптимізації лікування дітей із цією життєзагрожувальною патологією.
Висновок. У діагностиці та лікуванні гігантських ККТ у плодів та новонароджених дітей необхідний науково обґрунтований перинатальний їхній супровід, який включає ранню (до 22 тижнів гестації) пренатальну діагностику, раціональну тактику ведення вагітності, диспансеризацію плода, розродження шляхом кесаревого розтину, постнатальну діагностику та раннє (протягом 1 доби) екстрене радикальне видалення пухлини.
Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. На проведення досліджень отримано інформовану згоду пацієнтів.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: гігантська тератома крижово-куприкової ділянки, перинатальна діагностика, плід, новонароджена дитина, гіпоксично-ішемічне ураження внутрішніх органів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Hambraeus M, Arnbjörnsson E, Börjesson A, Salvesen K, Hagander L. (2016, Mar). Sacrococcygeal teratoma: A population-based study of incidence and prenatal prognostic factors. J Pediatr Surg. 51 (3): 481-485. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2015.09.007; PMid:26454470

2. Pauniaho SL, Heikinheimo O, Vettenranta K et al. (2013). High prevalence of sacrococcygeal teratoma in Finland – a nationwide population-based study. Acta Paediatr. 102: e251-256. https://doi.org/10.1111/apa.12211; PMid:23432104

3. Girwalkar-Bagle A, Thatte W, Gulia P. (2014). Sacrococcygeal teratoma: a case report and review of literature. Anaesth Pain Intensive Care. 18 (4): 449-451.

4. Patil P, Kothari P, Gupta A et al. (2016). Retroperitoneal mature custic teratoma in a neonate: a case report. J Neonatal Surg. 5 (2): 15. https://doi.org/10.47338/jns.v5.282; PMid:27123399 PMCid:PMC4841371

5. Mondal M, Biswas B, Roy A et al. (2014). A neglected case of Sacrococcygeal teratoma in a neonate. Asian J Med Sci. 6 (2): 108-110. https://doi.org/10.3126/ajms.v6i2.10448

6. Altman RP, Randolph JG, Lilly JR. (1974). Sacrococcygeal teratoma: American Academy of Pediatrics Survey. J Pediatr Surg. 9 (3): 389-398. https://doi.org/10.1016/S0022-3468(74)80297-6; PMid:4843993

7. Mohta A, Khurana N. (2011). Fetus-In-Fetu or Well-Differentiated Teratoma – A Continued Controversy. Indian J Surg. 73: 372-374. https://doi.org/10.1007/s12262-011-0251-4; PMid:23024547 PMCid:PMC3208714

8. Coleman A, Kline-Fath B, Keswani S et al. (2013). Prenatal solid tumor volume index: novel prenatal predictor of adverse outcome in sacrococcygeal teratoma. J Surg Res. 184: 330-336. https://doi.org/10.1016/j.jss.2013.05.029; PMid:23773720

9. Makin EC, Hyett J, Ade-Ajayi N et al. (2006). Outcome of antenatally diagnosed sacrococcygeal teratomas: single-center experience (1993-2004). J Pediatr Surg. 41 (2): 388-393. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2005.11.017; PMid:16481257

10. Yamaguchi Y, Tsukimori K, Hojo S, Nakanami N, Nozaki M, Masumoto K et al. (2006, Oct). Spontaneous rupture of sacrococcygeal teratoma associated with acute fetal anemia. Ultrasound Obstet Gynecol. 28 (5): 720-722. https://doi.org/10.1002/uog.3821; PMid:16958151

11. Lawrence KM, Hennessy-Strahs S, McGovern PE, Mejaddam AY, Rossidis AC, Baumgarten HD et al. (2018, Dec 20). Fetal hypoxemia causes abnormal myocardial development in a preterm ex utero fetal ovine model. JCI Insight. 3 (24). https://doi.org/10.1172/jci.insight.124338; PMid:30568044 PMCid:PMC6338387

12. Gucciardo L, Uyttebroek A, De Wever I, Renard M, Claus F, Devlieger R et al. (2011, Jul). Prenatal assessment and management of sacrococcygeal teratoma. Prenat Diagn. 31 (7): 678-688. https://doi.org/10.1002/pd.2781; PMid:21656530

13. Lee EY. (1965, Dec). Foetus in foetu. Arch Dis Child. 40 (214): 689-693. https://doi.org/10.1136/adc.40.214.689; PMid:5891759 PMCid:PMC2019482

14. Wakhlu A, Misra S, Tandon RK, Wakhlu AK. (2002, Sep). Sacrococcygeal teratoma. Pediatr Surg Int. 18 (5-6): 384-387. https://doi.org/10.1007/s00383-002-0729-z; PMid:12415361

15. Gupta BD, Sharma P, Bagla J, Parakh M, Soni JP. (2005, Sep). Renal failure in asphyxiated neonates. Indian Pediatr. 42 (9): 928-934.

16. Gharpure V. (2013, Apr 1). Sacrococcygeal teratoma. J Neonatal Surg: 28. https://doi.org/10.47338/jns.v2.40; PMid:26023448 PMCid:PMC4420369

17. Zaghloul N, Ahmed M. (2017, Nov). Pathophysiology of periventricular leukomalacia: What we learned from animal models. Neural Regen Res. 12 (11): 1795-1796. https://doi.org/10.4103/1673-5374.219034; PMid:29239318 PMCid:PMC5745826

18. Phi JH. (2021, May). Sacrococcygeal Teratoma: A Tumor at the Center of Embryogenesis. J Korean Neurosurg Soc. 64 (3): 406-413. https://doi.org/10.3340/jkns.2021.0015; PMid:33906346 PMCid:PMC8128526

19. Zvizdic Z et al. (2023, Mar). A Long-Term Outcome of the Patients with Sacrococcygeal Teratoma: A Bosnian Cohort. Turk Arch Pediatr. 58 (2): 168-173. https://doi.org/10.5152/TurkArchPediatr.2023.22268; PMid:36856354 PMCid:PMC10081131