• Переваги застосування протиспайкового бар’єру в лікуванні ендометріозу у жінок репродуктивного віку 
ua До змісту

Переваги застосування протиспайкового бар’єру в лікуванні ендометріозу у жінок репродуктивного віку 

HEALTH OF WOMAN.2015.7(103):134–135 
 

Переваги застосування протиспайкового бар’єру в лікуванні ендометріозу у жінок репродуктивного віку 
 

Чайка К. В., Жихарський Р. В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ 
 

У 115 пацієнток репродуктивного віку вивчена ефективність протиспайкового бар’єру на основі гіалуронату натрію в порівнянні з методикою профілактики спайкоутворення шляхом іригації в черевну порожнину фізіологічного розчину в обсязі 200,0 мл на 2 год з подальшою евакуацією розчину через пасивний дренаж. Виконано дослідження раннього та віддаленого післяопераційного періоду за наступним алгоритмом: лабораторні показники, швидкість відновлення функції кишечнику, оцінювання інтенсивності болю після операції, частота диспаревнії і оцінювання репродуктивної функції пацієнток. Зроблено висновок про те, що використання протиспайкового бар’єру на основі гіалуронату натрію є ефективним і безпечним, сприяє поліпшенню результатів проведених оперативних втручань в гінекології та репродуктивного прогнозу. 
 

Ключові слова: протиспайковий бар’єр, ендометріоз, безпліддя, лапароскопічне лікування, спайковий процес, репродуктивний вік. 
 

Література:

1. Кулаков ВИ, Корнеева ИЕ. 2002. Современные подходы к диагностике и лечению женского бесплодия. Акушерство и гинекология 2:56–59.

2. Коновалов АК. 1994. Снижение операционного риска лапароскопического лечения спаечной болезни у детей. Лапароскопическая хирургия: Материалы между-нар. симп. М:105–106.

3. Мирингоф АЛ, Новиков ВВ и др. 2007. Новый подход к профилактике и лечению послеоперационного спайкообразования. Эндоскопическая хирургия 13;6:34–35.

4. American College of Obstetricians and Gynaecologists. Sexual dysfunction. Technical bulletin no. 211. Washington, D.C.: ACOG.1995.

5. Avsar AF, Avsar FM et all. 2003. Diphenhydramine and hyaluronic acid derivatives reduce adnexal adhesions and prevent tubal obstructions in rats. European Journal of Obstetrics & Gynaecology and Reproductive Biology 106:50–54. http://dx.doi.org/10.1016/S0301-2115(02)00213-0

6. Boland GM, Weigel RJ et all. 2006. Formation and prevention of postoperative abdominal adhesions. Journal of Surgical Research 132:3–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2005.12.002; PMid:16457846

7. DiZerega GS et all. 2007. Clinical evaluation of endometriosis and differential response to surgical therapy with and without application of Oxiplex/AP adhesion barrier gel. Fertil Steril. 87:485–489. http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2006.07.1505; PMid:17126335