• Паліативна підтримка дітей в Україні як складова системи педіатричної допомоги 
ua До змісту

Паліативна підтримка дітей в Україні як складова системи педіатричної допомоги 

INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.2(2):31-38; doi 10.15574/IJRPM.2015.2.31 
 

Паліативна підтримка дітей в Україні як складова системи педіатричної допомоги 
 

Моісеєнко Р. О., Князевич В. М.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ 
 

Проаналізовано досвід та рекомендації країн, що мають мережу центрів паліативної допомоги дітям; виявлено можливості створення в Україні системи паліативної допомоги дитячому населенню (кадрові, матеріально-технічні ресурси). Визначено особливості паліативного догляду дітей, наведено розрахунки потреби у такій допомозі на основі аналізу матеріалів. Запропоновано шляхи розвитку системи паліативної допомоги дітям в Україні. 
 

Ключові слова: паліативна допомога дітям, розрахунки потреби, мультидисциплінарний підхід, виїзна бригада
 

Література:

1. Введенская ЕС, Соколова ЕГ, Петрушов ПК. 2012. Палиативная помощь: содержание, определяющее подходы к формированию службы и контингентов больных. Росмедпортал. ком. 3: 36–144.

2. Инициатива по улучшению паллиативной помощи. http:// ppci.choosinghope.info/.

3. Паллиативная помощь в педиатрии – мировой опыт и развитие в России ФГУ «Центр спортивной медицины» ФМБА России, Москва. Информ центр Танатогнозия: 11.

4. Паллиативная помощь детям в России: потребность, состояние, концепция развития. Под редакцией НН Савва. Москва. 2015: 100.

5. Полевиченко ЕВ, Кумирова ЭВ. 2014. Основы организации питания педиатрических паллиативных пациентов. Пособие для врачей и средних медицинских работников. Москва, Р. Валент: 44.

6. Проект Стратегії розвитку паліативної допомоги в Україні на 2015–2024 роки. Матеріали II Національного конгресу з паліативної допомоги. Київ. 2015: 10.

7. Рамочная концепция хосписного и паллиативного ухода «Система сопровождения и ухода за тяжело больными и умирающими людьми, а также их родственниками в Баварии».

8. Специализированная программа «Паллиативный уход в больницах» (Бавария) от 28.11.2011 г.

9. Савва НН, Винярская ИВ, Устинова НН и др. 2014. Справочник детских паллиативных служб России. Под редакцией НН Савва. Москва: 80.

10. Хартия по уходу за тяжело больными и умирающими людьми в Германии. 2010: 20.

11. Association of Pediatric Palliative Medicine, APPM. 2015.

12. Еuropean Association of Palliative Care. 2009.

13. http://www.irishtimes.com/opinion/respite-for-children-1.1319686

14. WHO Model List of Essential Medicines for Children, 5th list, April 2015.