• Особливості та прояви шкільного булінгу на моделі Одеського регіону
ua До змісту

Особливості та прояви шкільного булінгу на моделі Одеського регіону

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):70-74; doi 10.15574/PP.2014.59.70 
 

Особливості та прояви шкільного булінгу на моделі Одеського регіону

Аряєв М.Л., Сеньківська Л.І., Шевченко І.М.

 

Мета — вивчити особливості, прояви та інформованість школярів щодо проблеми булінгу серед учнів двох середніх загальноосвітніх шкіл м. Одеси.

Пацієнти та методи. В анонімному опитуванні після одержання інформованої згоди брали участь учні 5–11-х класів двох середніх загальноосвітніх шкіл м. Одеси. Вибірка була випадковою і склала 615 осіб — 283 хлопчики і 332 дівчинки. Проводилось опитування дітей відповідно до анкети, розробленої Центром в Трініті коледжі — Дублін (Ірландія). Статистичний аналіз отриманих даних здійснювався з використанням пакетів STATISTICA 7.0 та інтернет-калькулятора SISA (Simple Interactive Statistical Analysis). Значущість різних проявів булінгу в хлопчиків, дівчаток оцінювалась за результатами методу Feature Selection and Variable Filtering модуля інтелектуального аналізу даних (Data mining).

Результати. Встановлено, що існують вікові та статеві особливості у формах і проявах шкільного булінгу і соціальному ставленні до проблеми. У дів! чаток превалюють плітки (?2 — 20,3, р=0,00003), образи (?2 — 19,0, р=0,00007) та загрози (?2 — 11,5, р=0,003). Для шкільного насильства у хлопчиків характерні такі форми: бійки (?2 — 25,7, р=0,000007), образи (?2 — 19,0, р=0,00007) та загрози (?2 — 11,5, р=0,003).

Висновки. Регіональна та національна системи виявлення, реєстрації та протидії шкільного булінгу потребують вдосконалення і розвитку на основі подальших досліджень, які підтверджують розуміння суті та поширеності проблеми, а також застосування сучасних методів її командного вирішення. Відзначено, що більшість дітей стикалося з різними формами та проявами шкільного булінгу.

 

Ключові слова: діти, шкільний булінг, форми і прояви булінгу.


Література: 
 

1. Звєрєва ІД, Безпалько ОВ, Марченко СЯ. 2003. Соціальна робота в Україні. К, Наук світ: 233.

2. Каюда ГП, Луковцева ЗВ, Гаямова СЮ. 2007. Жестокое обращение с несовершеннолетними: идентификация и оценка психологических последствий. Методическое пособие. М, Компания Спутник+: 62.

3. Христинко ВЕ. 2001. Психология жертви. Харьков, Консум: 315.

4. Friedman P. 1967. Discussion on the Vienna Psychoanalytic Society: On Suicide. With particular reference stosuicid eamongyoung students. NY, International University Press: 123—129.

5. Han J, Kamber M. 2001. Data mining: Concepts and Techniques. J Han —Morgan Kaufmann Publishers: 58—96.

6. Kasim MS, Shafie HM, Chean J. 2009. Social factors inrelation tophysical abusein. Child Abuse and Neglect 18(5): 401-407. http://dx.doi.org/10.1016/0145-2134(94)90025-6

7. Losey B. 2011. Bullying, Suicide and Homicide. Understanding, Assess mentand Preventing Threats for Victims of Bullying. USA, Routledge: 56—61.

8. Scheckner S, Rollin SA, Ulrey CK, Wagner R. 2002. School Violence in Children and Adolescents: a Meta-Analysis of the Effectiveness of Current Interventions. Journal of School Violence 1(2): 5—32.

9. U.S. Department of Education. National Center for Education Statistics, The continuation of Education. — Washington, DC, 2002.

10. Wind TW, Silvern L. 1994. Parenting and family stressas mediatorsofthe long-termaffects of child abuse. Child Abuse and Neglect 18(5): 439—453.