• Особливості роботи психолога в закладах паліативної допомоги 
ua До змісту

Особливості роботи психолога в закладах паліативної допомоги 

INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.2(2):39-42; doi 10.15574/IJRPM.2015.2.39 
 

Особливості роботи психолога в закладах паліативної допомоги 
 

Андріїшин Л-О.І.

Івано-Франківський обласний клінічний центр паліативної допомоги, Україна 
 

Психологічний супровід є надзвичайно важливим компонентом паліативної допомоги. Показано особливості роботи психолога у закладах паліативної допомоги та принципи організації психологічного супро­воду невиліковних пацієнтів та їхніх родичів. 
 

Ключові слова: паліативна допомога, медичний психолог, психічні проблеми паліативного пацієнта, психологічний супровід. 
 

Література:

1. Андріїшин Л, Дацун Н, Кулікова І. 2005. Догляд за пацієнтами госпісної служби. Навчальний посібник для волонтерів і молодших медичних сестер. Івано-Франківськ, Вид-во НВ.

2. Введенская ЕС. 2011. Паллиативная помощь: быть рядом с больным до конца. Нижний Новгород, Изд-во НГМА.

3. Гнездилов АВ. 1995. Путь на Голгофу. Очерки работы психотерапевта в онкологической клинике и хосписе. Санкт-Петербург.

4. Литвиненко ВИ. 2006. Основы самопомощи. Київ, ООО «Инжиниринг»: 244.

5. Миллионщикова В, Плавунов Н. 2005. Хоспис – последний приют на земле. Врач. 3: 30–31.

6. Не заставляйте нас страдать: Доступ к обезболивающим средствам как одно из прав человека. https://www.hrw.org/ru/report/2009/03/03/255889

7. Організація та діяльність груп взаємодопомоги при консультативних пунктах «Довіра» центрів ССМ. Методичні рекомендації для фахівців, які працюють у групах взаємодопомоги. За ред. БП Лазоренка. Київ. 2005: 88.

8. Полехина Л, Ремпель Ж, Морозова И. 2002. Группы профессиональной поддержки для сотрудников хэсэдов. Методическое пособие. Днепропетровск: 30.

9. Рекомендація 1418 Ради Європи про захист прав людини і гідності термінальних хворих і помираючих (1999). http://www.eu.prostir.ua/catalogue/999.html

10. Семигіна Т, Банас О, Венедиктова Н та ін. 2006. Соціальна робота з людьми, які живуть з ВІЛ/СНІДом. Методичний посібник для проведення курсів підвищення кваліфікації. Київ, ВД «Києво-Могилянська академія»: 620.

11. Шевченко О. Психологія кризових станів. Уроки життя крізь призму страждань : навчальний посібник / О. Шевченко. – Київ, 2005.

12. Doyle D. 2004. The Essence of Palliative Care – A Personal Perspective. National Council for Hospice and Specialist Palliative Care Services.

13. Hill F. 1991. Caring for terminaly ill. Nursing. 4(34): 9–22.

14. Kubler-Ross E. 2007. Rozmowy o smierci i umieraniu. Poznan, Copyright.

15. Stjernswдrd J. Palliative medicine – a global perspective. Oxford textbook of Palliative medicine. Еdited by Derek Doyl, Geoffrey W. C. Hanks, Nell Makdonald. Section 18: 805–814.

16. World Health Organization. Cancer Pain relief and palliative care. Report of the WHO Expert Committee. Geneva. 1990.