• Особливості перебігу правця у дітей (аналіз двох клінічних випадків)
ua До змісту

Особливості перебігу правця у дітей (аналіз двох клінічних випадків)

 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):75-78; doi 10.15574/PP.2014.59.75 
 

Особливості перебігу правця у дітей (аналіз двох клінічних випадків)

Волянська Л. А.

 

Резюме. Проаналізовано два випадки правця в дітей із різним вакцинальним анамнезом. В обох хворих діагностовано генералізований тяжкий правець, ускладнений у вакцинованого пацієнта вогнищевою пневмонією з кардіоваскулярним синдромом, у невакцинованого — аспіраційною пневмонією та спастичним тетрапарезом, більше в ногах, зі згинальними контрактурами. Неадекватне самолікування, пізнє звернення по спеціалізовану лікарську допомогу при масивній інфекційній дозі Cl.tetani зумовили розвиток захворювання у вакцинованої дитини, але хвороба розрішилась успішно з мінімальними наслідками. Тяжкий генералізований ускладнений правець у невакцинованого хлопчика, незважаючи на адекватне та вчасно розпочате повноцінне лікування, спричинив інвалідизацію дитини.

 

Ключові слова: генералізований тяжкий правець, діти, вогнищева пневмонія з кардіоваскулярним синдромом, аспіраційна пневмонія та спастичний тетрапарез. 

Література: 
 

1. Волікова ОО, Шевченко ОП, Портних ВН. 2008. Аналіз захворюваності на правець і летальності від цієї інфекції з урахуванням охоплення щепленням різних груп населення у Дніпропетровській області. Вакцинопрофілактика та імунотерапія інфекційних хвороб. Тези наук-практ конф, м. Хмельницький, 25 вересня 2008 р. Хмельницький: 8—9.

2. Кожокару АА, Хижняк МІ. 2009. Правець: деякі аспекти ефективності екстреної профілактики та первинного хірургічного оброблення ран. Зб статей 13(1): 283—291.

3. Кукуруз ЯС, Рощін ГГ. 2008. Відкриті переломи та вогнепальні поранення кінцівок, досвід етапного лікування. Проблеми військової охорони здоров'я: зб. наук. праць УВМА. К, УВМА. Вип 21: 556—563.

4. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році. http://www.mns.gov.ua/content/nasdopovid2012.html

5. Про вдосконалення профілактики, діагностики та лікування правця. Наказ МОЗ від 05.08.1999 р. № 198. http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=776

6. 2004. Тактика вакцинації імуноскомпроментованих осіб: інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров'я (протокол № 5 від 21.06.2004 р.) 168:31—32.

7. Tetanus Epidemiology and Prevention of Vaccine Preventable Disease. The Pink Book: Course Textbook. 12th Edition Second Printing, May 2012: P. 291—300.