• Організаційна технологія протидії та подолання професійного вигорання медичних працівників сфери паліативної допомоги 
ua До змісту

Організаційна технологія протидії та подолання професійного вигорання медичних працівників сфери паліативної допомоги 

INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.2(2):93-97; doi 10.15574/IJRPM.2015.01.93 
 

Організаційна технологія протидії та подолання професійного вигорання медичних працівників сфери паліативної допомоги 
 

Децик О. З., Золотарьова Ж. М.

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України 
 

За спеціально розробленою програмою опитано 389 медичних працівників закладів охорони здоров’я м. Івано-Франківська – 211 медичних працівників сфери паліативної допомоги, які мають з інкурабельними хворими постійний контакт, 111 медиків первинної ланки, що контактують з інкурабельними хворими періодично, та 67 організаторів охорони здоров’я, які взаємодіють з таким контингентом хворих достатньо рідко. Синдром емоційного вигорання (СЕВ) оцінювався за методикою В. Бойка. Встановлено, що понад половина (54,0±2,5%) опитаних медичних працівників уражені СЕВ, у т.ч. високого (7,7±1,4%) та критичного (9,0±1,5%) рівнів. Виявлені чинники соціально-психологічної дезадаптації у 1,5–7 разів частіше зустрічаються серед медперсоналу з високим та критичним рівнями СЕВ, а отже можуть служити індикаторами синдрому, придатними для моніторингу якості кадрових ресурсів у закладах охорони здоров’я. Розроблена за результатами дослідження скринінгова технологія повністю відповідає скринінг-критеріям ВООЗ, має достатню чутливість (69,2%), високу специфічність (87,4%) і хорошу якість (AUC=0,81±0,05), а отже може бути використана в закладах охорони здоров’я, що обслуговують невиліковно та важкохворих, як для самодіагностики медичними працівниками професійного вигорання, так і моніторингу його рівня серед персоналу з боку менеджерів. 
 

Ключові слова: паліативна допомога, синдром емоційного вигорання, скринінг-технологія. 
 

Література:

1. Бабанов СА. 2011. Синдром эмоционального выгорания. Новости медицины и фармации. 21–22 (393–394): 18–20.

2. Децик ОЗ, Золотарьова ЖМ, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет». 2013. Організація заходів профілактики професійного вигорання медичного персоналу, що надає допомогу інкурабельним пацієнтам. Інформ. лист № 290-2013. Укрмедпатентінформ. Київ. 10: Соціальна медицина: 4.

3. Андріїшин ЛІ, Овчаренко ІБ, Галамага НВ та ін. 2012. Застосування системи профілактики синдрому професійного вигорання в Івано-Франківському хоспісі. Перший Національний конгрес з паліативної допомоги, м. Ірпінь, 26–27 вер. 2012 р. http://ligalife.com.ua/p.pdf.

4. Кужель ІР, Маркова МВ. 2010. Щодо форм та змісту медико-психологічної допомоги медичним працівникам з синдромом емоційного вигорання, які працюють з онкологічними хворими в термінальній стадії захворювання. http://archive.nbuv.gov. ua/portal/Chem_Biol/Tzhp/2010_1/pdf/122.pdf.

5. Максименко СД, Хаустова ЕА. 2010. Синдром вигорання у медичних працівників. Зб наукових праць. Психологічні науки. 2; 7: 5–12.

6. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебн пособ. Самара. 2002: 161–169.

7. Шелков ВЮ. 2009. Профілактика синдрому вигорання у медичних працівників методами психологічної саморегуляції. Український мед часоп. 2(70). http://m.umj.com.ua/article/2707/profilaktika-sindromu-vigorannya-u-medichnix-pracivnikiv-metodami-psixologichnoi-samoregulyacii.

8. Балахонов АВ, Белов ВГ, Пятибрат ЕД та ін. 2009. Эмоциональное выгорание у медицинских работников как предпосылка астенизации и психосоматической патологии. Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Серия 11. 3: 57–91. http://med.spbu. ru/archiv/vest/9_3/3_07.pdf.

9. Core competencies in palliative care: an EAPC White Paper on palliative care education. Рart 1. European Journal of Palliative Care. 2013. 20(2): 86–91.

10. Core competencies in palliative care: an EAPC White Paper on palliative care education. Рart 2. European Journal of Palliative Care. 2013. 20(3): 140–145.

11. Forthofer RN, Lee ES, Hernandez M. 2007. Biostatistics: A Guide to Design, Analysis, and Discovery. Amsterdam, etc. Elsevier Academic Press: 502.

12. Recommendations of the European Association for Palliative Care for the Development of postgraduate Curricula leading to Certification in Palliative Medicine. Milano, EAPC. 2009. 44. http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=2DHXbM1zaMI%3d.

13. Andermann A, Blacquaert I, Beauchamp S et al. 2008. Revisiting Wilson and Junger in genomic age: a review of screening criteria over the past 40 years. Bulletin of the World Health Organisation. 86; 4. http://www.who.int/bulletin/volumes/86/4/07-050112/en/

14. Sand L, Olsson M, Strang P. 2009. Coping strategies in the presence of one’s own impending death from cancer. Journal of Pain and Symptom Management. 31(1): 13–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2008.01.013; PMid:18676119

15. Snyder U. 2009. The Doctor-Patient Relationship III: A Way of Listening. The Balint Group Revisited, 2008. Medscape Journal of Medicine. 11(1). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2654679/.