• Оптимізація консервативної міомектомії у жінок з порушенням репродуктивної функції
ua До змісту

Оптимізація консервативної міомектомії у жінок з порушенням репродуктивної функції

HEALTH OF WOMAN. 2016.10(116):102–103; doi 10.15574/HW.2016.116.102


Оптимізація консервативної міомектомії у жінок з порушенням репродуктивної функції


Нігуца І. П.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ


Мета дослідження: підвищення ефективності відновлення репродуктивної функції у жінок з міомою матки на підставі наукового обґрунтування та впровадження удосконаленої методики консервативної міомектоміїї з використанням сучасних ендоскопічних технологій.


Матеріали та методи. Були обстежені 125 жінок репродуктивного віку, які планували вагітність та яким були проведені міомектомії абдомінальним доступом, а також за допомогою стандартної і вдосконаленої нами лапароскопії.


Результати. Удосконалена нами лапароскопічна міомектомія є ефективним методом лікування міоми матки у пацієнток репродуктивного віку і може самостійно використовуватися для відновлення фертильності або ж як перший етап перед застосуванням допоміжних репродуктивних технологій.


Заключення. Отримані результати дослідження свідчать про те, що вдосконалена лапароскопічна міомектомія повністю виправдовує себе у жінок репродуктивного віку, які планують вагітність, особливо з наявністю субсерозних, субсерозно-інтрамуральних і навіть інтрамуральних вузлів великих розмірів з центрипетальним зростанням і деформацією порожнини матки.


Ключові слова: міома матки, консервативна міомектомія, репродуктивна функція.


Література: 
1. Грідчін С.В. Субмукозна міома матки: тактика лікування та відновлення репродуктивної функції / С.В. Грідчін // Здоровье женщины. – 2016. – № 2. – С. 148–149.

2. Запорожан В.М. Фактори ризику розвитку міоми матки у жінок репродуктивного віку / В.М. Запорожан, С.М. Непорада // Одес. мед. журнал. – 2014. – № 2. – С. 37–40.

3. Іванюта С.О. Органозберігаючі операції – сучасна необхідність в лікуванні лейоміом / С.О. Іванюта // Зб. наук. праць Асоц. акушерів-гінекологів України. – Київ: Інтермед, 2008. – С. 595–599.

4. Agdi M. Endoscopic management of uterine fibroids / M. Agdi, T. Tulandi // Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. – 2008. – Vol. 22, N 4. – P. 707–716. https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2008.01.011; PMid:18325839

5. Bendifallah S. Myomectomy for infertile women: the role of surgery / S. Bendifallah, J.L. Brun, H. Fernandez // J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod. – 2011. – Vol. 40, N 8. – P. 885–901. https://doi.org/10.1016/j.jgyn.2011.09.014; PMid:22056193

6. Brady P.C. Uterine fibroids and subfertility: an update on the role of myomectomy / P.C. Brady, A.K. Stanic, A.K. Styer // Curr. Opin. Obstet. Gynecol. – 2013. – Vol. 25, N 3. – P. 255–259. https://doi.org/10.1097/GCO.0b013e3283612188; PMid:23562956

7. Cheng M.H. Medical treatment for uterine myomas / M.H. Cheng, H.T. Chao, P.H. Wang // Taiwan J. Obstet. Gynecol. – 2008. – Vol. 47, N 1. – P. 18–23. https://doi.org/10.1016/S1028-4559(08)60050-9