• Оптимізація діагностики та лікування патології шийки матки у дівчат-підлітків з різною сексуальною активністю
ua До змісту

Оптимізація діагностики та лікування патології шийки матки у дівчат-підлітків з різною сексуальною активністю

HEALTH OF WOMAN. 2016.10(116):121–124; doi 10.15574/HW.2016.116.107 
 

Оптимізація діагностики та лікування патології шийки матки у дівчат-підлітків з різною сексуальною активністю


Тітенко А. Ю.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ


Мета дослідження: зниження частоти патологічних змін епітелію шийки матки (ШМ) у дівчат-підлітків з різною сексуальною активністю на підставі удосконалення алгоритму діагностичних і лікувально-профілактичних заходів.


Матеріали та методи. Вивчені фонові захворювання епітелію ШМ у 45 дівчат-підлітків з низькою сексуальною активністю і 55 дівчат-підлітків з високою сексуальною активністю. У контрольну групу ввійшли 30 дівчат-підлітків, які не мали патології ШМ. Проведено порівняльний аналіз запропонованої терапії та загальноприйнятої терапії.


Результати. Удосконалення алгоритму лікування фонових захворювань епітелію ШМ дозволило у групі дівчат-підлітків з низькою сексуальною активністю досягти повного одужання у 52% випадків, знизити частоту эктопій до 12% та незакінчених доброякісних зон трансформації до 16%. У дівчат-підлітків з високою сексуальною активністю частота одужання становила 28,6%, рівень ектопій знизився до 34,3%, а незакінчених доброякісних зон трансформації – до 22,8%.


Заключення. Отримані клінічні, лабораторні, мікробіологічні результати підтверджують високу ефективність запропонованої нами терапії, що дає можливість рекомендувати її для широкого використання у практичній охороні здоров’я.


Ключові слова: дівчата-підлітки, фонові захворювання шийки матки, кольпоскопія, діагностика.


Література: 
1. Влияние сексуально-трансмиссивных заболеваний на формирование патологии шейки матки / Н.П. Жукова, Н.И. Киселева, И.М. Арестова [и др.] // Охрана материнства и детства. – 2010. – № 2. – С. 36–40.

2. Клинико-диагностические аспекты ВПЧ-инфицированных эктопий шейки матки / Н.Л. Овсянкина, Н.Ю. Мелехова, А.Н. Иванян, А.Л. Чернякова // Естеств. и техн. науки. – 2011. – № 4. – С. 236–240.

3. Коколина В.Ф. Диагностика и лечение доброкачественных заболеваний шейки матки у подростков / В.Ф. Коколина, В.Ш. Абесадзе, Л.Р. Арцыбышева // Вопросы соврем. педиатрии. – 2006. – № 5. – С. 273–274.

4. Коханевич Е.В. Кольпоцервикоскопия: атлас / Е.В. Коханевич, К.П. Ганина, В.В. Суменко. – К.: Гидромакс, 2004. – 116 с.

5. Кумыкова З.Х. Состояние шейки матки у девочек-подростков с нарушением ритма менструаций / З.Х. Кумыкова, Е.В. Уварова // Репродуктив. здоровье детей и подростков. – 2011. – № 6. – С. 39–48.

6. Патологія шийки матки у дівчат-підлітків та молодих жінок, інфікованих вірусом папіломи людини / Т.Ф. Татарчук, Л.В. Калугіна, І.С. Регеда [та ін.] // Здоровье женщины. – 2009. – № 8. – С. 132–134.

7. Vazquez P. Clinical aspects of the genital organs of prepubescent and adolescent girls in cases of sexual abuse / P. Vazquez // Ann. Dermatol. Venereol. – 2004. – Vol. 131, N 10. – P. 921–925. https://doi.org/10.1016/S0151-9638(04)93799-4