• Оптимізація діагностики ранньої стадії жовчнокам’яної хвороби у дітей
ua До змісту

Оптимізація діагностики ранньої стадії жовчнокам’яної хвороби у дітей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):88-91; doi 10.15574/SP.2015.65.88

 

Оптимізація діагностики ранньої стадії жовчнокам'яної хвороби у дітей

 

Шутова О. В., Бєлоусова О. Ю., Павленко Н. В.

Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

 

Мета: вивчити особливості кристалізаціїї жовчі у дітей з функціональними розладами біліарного тракту (ФРБТ); виділити діагностичні критерії передкам'яної стадії холелітіазу.

 

Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходились 59 дітей з ФРБТ віком 3–18 років, з них 41 пацієнт без запальних змін біліарного тракту і 18 — із запальними захворюваннями жовчовивідних шляхів (ЗЗЖВШ). Для дослідження літогенності жовчі проводилося трьохмоментне дуоденальне зондування з наступною мікроскопією міхурової і печінкової порцій жовчі у прямому та поляризованому світлі.

 

Результати. Встановлено поліморфізм клінічної картини на ранній стадії жовчнокам'яної хвороби (ЖКХ) у дітей. Переважали диспептичний (81%) і больовий (72%) синдроми. Найчастішим порушенням кінетико-тонічного статусу жовчного міхура є його гіпокінезія у поєднанні з гіпотонією або дистонією сфінктерного апарата. Виявлено достовірне (p<0,05) переважання частоти наявності білірубінату кальцію у дітей з ФРБТ (37,7%) порівняно з дітьми з ЗЗЖВШ (18,2%). Дітям з ФРБТ більш притаманний дисклінаційний тип кристалізації з мінімальними змінами (64,9%), ніж дітям з ЗЗЖВШ (30,3%). А дисклінаційний тип кристалізації жовчі з виразними змінами — найчастіший варіант для хворих зі ЗЗЖВШ (42,4% і 13,0% відповідно).

 

Висновки. Клінічні прояви при ЖКХ у дітей на ранніх стадіях захворювання неспецифічні. Зниження моторно-евакуаторної функції жовчного міхура — одна з ланок патогенезу каменеутворення. Біофізичними критеріями ранньої стадії холелітіазу є наявність дисклінаційного механізму кристалізації жовчі з мінімальними і виразними змінами. Використання біофізичних діагностичних критеріїв порушення колоїдної структури жовчі дозволяє діагностувати ЖКХ на ранній стадії.

 

Ключові слова: діти, жовчнокам'яна хвороба, мікроскопія жовчі, діагностика.

 

REFERENCES

1. Белоусов ЮВ. 2012. Заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей у детей. Расширенные протокольные характеристики. Х, Факт: 125.

2. Белоусов ЮВ. 2012. Актуальные вопросы педиатрической гастроэнтерологии. Сборник статей 2007—2011 гг. К: 591.

3. Богомаз ЛВ, Щербаков ПЛ, Царькова ОН. 2010. Диагностический алгоритм заболеваний билиарного тракта у детей. Эксперимент и клин гастроэнтерол. 1: 814.

4. Гойда СМ. 2011. Тенденції поширеності жовчнокам'яної хвороби серед населення України. Укр мед часоп. 4(84): 111—113.

5. Думова НБ, Приворотский ВФ, Луппова НЕ и др. 2008. Желчнокаменная болезнь у детей: современные представления, варианты терапии и профилактика. Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. 1: 25—30.

6. Фирсова ВГ, Паршиков ВВ, Кукош МВ и др. 2011. Желчнокаменная болезнь: возможности дифференцированного подхода к лечению и нерешенные вопросы. Мед альм. 2(15): 78—82.

7. Запруднов АМ, Харитонова ЛА. 2008. Билиарная патология у детей. М, МИА: 376.

8. Запруднов АМ, Царькова ОН, Харитонова ЛА. 2010. Клинико-патогенетическое значение билиарного сладжа как начальной стадии желчнокаменной болезни в детском возрасте. Педиатрия. 89;2: 40—45.

9. Звягинцева ТД, Шаргород ИИ. 2010. Билиарный сладж: состояние проблемы. Суч гастроентерол. 4(54): 101—105.

10. Ильченко АА. 2011. Болезни желчного пузыря и желчных путей. Руководство для врачей. М, МИА: 880.

11. Пименова НВ, Казначеев КС, Казначеева ЛФ. 2011. Желчнокаменная болезнь у детей. Практич медицина. 53: 16—19.

12. Запруднов АМ, Григорьев КИ, Харитонова ЛА, Богомаз ЛВ. 2013. Современные проблемы и направления профилактики болезней органов пищеварения в детском возрасте. Рос вестн перинатол и педиатрии. 6: 4—14.

13. Уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення. Наказ № 59 від 29.01.2013. http://www.moz.gov.ua/docfiles/dod59_2_2013.pdf.

14. Шутова ЕВ. 2012. Современные направления совершенствования диагностики, профилактики, патогенетической коррекции холестеринового холелитиаза в детском возрасте. Совр педиатрия. 1(41): 110—113.

15. Abeysuriya V, Deen KI, Navarathne NM. 2010. Biliary microlithiasis, sludge, crystals, microcrystallization, and usefulness of assessment of nucleation time. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 9;3: 248—253.

16. Cerci SS, Ozbek FM, Cerci C et al. 2009. Gallbladder function and dynamics of bile flow in asymptomatic gallstone disease. World J Gastroenterol. 15;22: 2763—2767.

17. Kratzer W, Walcher T, Arnold F et al. 2010. Gallstone prevalence and risk factors for gallstone disease in an urban population of children and adolescents. Gastroenterol. 48;6: 683-687.

18. Sun H, Tang H, Jiang S et al. 2009, Apr 21. Gender and metabolic differences of gallstone diseases. World J Gastroenterol. 15(15): 1886—1891.

19. Huang SM, Yao CC, Pan H et al. 2010. Pathophysiological significance of gallbladder volume changes in gallstone diseases. World J Gastroenterol. 16;34: 4341—4347.

20. Venneman NG, van Erpecum KJ. 2010. Pathogenesis of gallstones. Gastroenterol Clin North Am. 39;2: 171—183.