• Оцінка фармакологічної ефективності базисної терапії ювенільного ревматоїдного артриту
ua До змісту

Оцінка фармакологічної ефективності базисної терапії ювенільного ревматоїдного артриту

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):115–118

Оцінка фармакологічної ефективності базисної терапії ювенільного ревматоїдного артриту

Дудник В. М., Вижга Ю. В.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна

УДК: 615.036.8N002N053.2

 

Мета: оцінити динаміку окремих показників запальної відповіді та вміст нуклеарного фактора-kB у відповідь на базисну терапію ювенільного ревматоїдного артриту.

Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходилось 68 дітей з ЮРА. Першу групу склали 32 дитини, які в якості ХМПРП отримували метотрексат. Другу групу склали 25 пацієнтів, які в якості базисної терапії отримували ХМПРП — сульфасалазин. До третьої групи увійшло 11 пацієнтів, які в якості ХМПРП отримували лефлуномід. Групи були репрезентативними за віком, статтю та тривалістю захворювання.

Результати. Перебіг ЮРА у дітей характеризується значним підвищенням показників запальної відповіді. Пригнічення активності запального процесу спостерігалося у дітей усіх груп, однак достовірно краща терапевтична відповідь спостерігалась на фоні застосування метотрексату, що проявлялось зниженням показників ІЛ-1β (на 63,7±3,7%)

та особливо ІЛ-6 (на 66,6±3,8%), NF-kB (на 30,3±1,12%) порівняно з показниками до лікування та перевищувало такі у дітей другої та третьої груп.

Висновки. У результаті дослідження виявлено вищу терапевтичну ефективність метотрексату в якості препарату базисної терапії ЮРА за динамікою клінічних та лабораторних показників.

Ключові слова: ювенільний ревматоїдний артрит, лікування, діти.

 

Література:

1. Алексеева Е. И. Алгоритм диагностики и лечения ювенильного артрита / Е. И. Алексеева, Т. М. Бзарова // Вопр. совр. педиатрии. — 2010. — № 6. — С. 78—104.

2. Бережний В. В. Клінічна ревматологія дитячого віку / В. В. Бережний, Т. В. Марушко, Ю. В. Марушко. — Черкаси : Видавець Чабаненко Ю., 2009. — 192 с.

3. Клинико-рентгенологическая динамика у пациента с системной формой ювенильного ревматоидного артрита на терапии этанерцептом / Е. С. Жолобова, С. Н. Чебышева, Н. А. Геппе [и др.] // Лечащий врач. — 2011. — № 4. — С. 83—85.

4. Цитокины при аутоиммунных и аллергических заболеваниях у детей / А. Б. Бакиров, А. У. Шагалина, Л. А. Фукалова, Л. М. Мясагутова // Цитокины и воспаление. — 2009. — № 7. — С. 92—94.

5. Castro-Rueda Heman. Biologic Therapy for Early Rheumatoid Arthritis: The Latest Evidence / Hernan Castro-Rueda, Arthur Kavanaugh // Current opinion in rheumatology. — 2008. — Vol. 3. — P. 314—319.

6. Dosa Laszlo. IL-6 Receptor Antibody Shows Promise for Juvenile Rheumatoid Arthritis / Laszlo Dosa // ACR 67th Annual Scientific Meeting. — 2009. — Abstract 1070.

7. German evidence and consensus based guidelines 2010 for the treatment of juvenile idiopathic arthritis (JIA) / G. Dueckers, N. Guellac, M. Arbogast [et al.] // Pediatrics Rheumatology. — 2011. — Vol. 9. — P. 181.

8. Miric M. Inhibition of IL6 in rheumatoid arthritis and juvenile idiopathic arthritis / M. Mircic, A. Kavanaugh // Expert Cell Research. — 2011. — Vol. 9. — P. 1286—1292.

9. Relation of interleukin-6, TNF-alpha and interleukin-1alpha with disease activity and severity in juvenile idiopathic arthritis patients / Spirchez M., Samasca G., Iancu M. [et al.] // Clinical Laboratory. — 2012. — Vol. 58. — P. 253—260.

10. Sandborg C. Pediatric rheumatic disease: Standards of care for JIA — the basic foundation for quality / C. Sandborg // National Review Rheumatology. — 2010. — Vol. 7. — P. 389—390.

11. Systematic review of disease_modifying antirheumatic drugs for juvenile idiopathic arthritis / Alex R Kemper, Heather A Van Mater, Remy R Coeytaux [et al.] // BMC Pediatrics. — 2012. — Vol. 29. — P. 1471—1479.