• Оцінка ефективності лікування пароксизмальної вегетативної недостатності у дітей на фоні патології щитоподібної залози
ua До змісту

Оцінка ефективності лікування пароксизмальної вегетативної недостатності у дітей на фоні патології щитоподібної залози

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):119–125

Оцінка ефективності лікування пароксизмальної вегетативної недостатності у дітей на фоні патології щитоподібної залози

Майданник В. Г., Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Гнилоскуренко Г. В.,Борзенко І. О. Прохорович Т. П., Долгополова О. В.

Національний медичний університет ім.О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

УДК 616.711N053.2

 

Мета: вивчити у дітей з пароксизмальною вегетативною недостатністю на тлі патології щитоподібної залози особливості вегетативного гомеостазу, показники функціонального стану мозку, церебральної гемодинаміки та оцінити ефективність їх корекції.

Пацієнти і методи. Обстежено 52 дитини віком від 10 до 16 років з пароксизмальною вегетативною недостатністю. У 33х з них встановлено супутню патологію щитоподібної залози, для корекції якої у комплексному базовому лікуванні призначали «Ноофен®100» у вікових дозах курсом до 26 днів. 19 пацієнтів з пароксизмальною вегетативною недостатністю без патології щитоподібної залози склали контрольну групу, якій проводили комплексну базову терапію — вітаміни групи В, масаж, ЛФК, психотерапія.

Результати. У 66,7% дітей з пароксизмальною вегетативною недостатністю на тлі патології щитоподібної залози

спостерігається неоднорідність її структури з макрофолікулярними утвореннями, гормональними ознаками гіпотиреозу та аутоімунного тиреоїдиту. У таких пацієнтів частіше, ніж в контролі, виявляються симпатикотонія (45,4%), порушення серцевого ритму, спазмування судин (54,5%) церебрального кровообігу з ускладненням венозного відтоку у понад двічі та змінами активності ЦНС. Застосування у комплексному базисному лікуванні таких пацієнтів препарату «Ноофен®100» сприяло більш виразній позитивній динаміці нормалізації показників КІГ, РЕГ, ЕКГ та ЕЕГ.

Висновки. Результати дослідження свідчать про доцільність застосування препарату «Ноофен®100» у комплексному базовому лікуванні пароксизмальної вегетативної недостатності на тлі патології щитоподібної залози.

Ключові слова: діти, пароксизмальна вегетативна недостатність, патологія щитоподібної залози, лікування,

«Ноофен®100».

 

Література:

1. Біоелементологія у дітей з пароксизмальною вегетативною недостатністю на фоні патології шийного відділу хребта / Майданник В. Г., Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Фус С. [та ін.] // ПАГ. — 2012. — № 3. — С. 7—11.

2. Бонецкий А. А. Вегетативный статус детей, проживающих в условиях йодной недостаточности / А. А. Бонецкий, О. К. Обмадина, Р. Б. Султаналиева // Пробл. ендокринол. — 2009. — № 6. — С. 18—20.

3. Вегетативные расстройства. Клиника, диагностика, лечение : рук-во/ под ред. А. М. Вейна. — М. : Мед. информ. аг., 2003. — 749 с.

4. Сисоєва Н. О. Характеристика вегетативного гомеостазу у дітей з патологією щитовидної залози та його корекція на санаторномуетапі реабілітації : автореф. дис. … канд. мед. наук :14.01.10 / Н. О. Сисоєва. — Симферополь, 2006. — 20 с.

5. Тахаутов Р. М. Распространенность заболеваний щитовидной железы у дошкольников / Р. М. Тахаутов, Т. В. Блохина, Е. Б. Кравец // Рос. педиатр. журн. — 2004. — № 2. — С. 21—23.

6. Товажнянская Е. Л. Неврологические осложнения первичного гипотиреоза различного генеза / Е. Л. Товажнянская // Междунар. мед. журн. — 2013. — № 1. — С. 15—19.

7. Тронько М. Д. Особливості зобної ендемії стану щитоподібної залози у дітей м. Києва / М. Д. Тронько // Клін. та експеримент. патол. — 2004. — № 2 (1). — С. 117—119.

8. Филипченко А. И. Индивидуальные особенности вегетативного баланса и чувствительность щитовидной железы к дефициту йоду у детей, проживающих в условиях низкогорья и высокогорья / А. И. Филипченко // Тез. докл. II-й науч. конф. с междунар. уч., Новосибирск, 15—17 окт. 2002 г. — Новосибирск, 2002. — С. 85.

9. Цюра О. Н. Оценка соматического статуса и состояния вегетативной нервной системы у детей с заболеваниями щитовидной железы / О. Н. Цюра // Врач. практика. — 2006. — № 4. — С. 111—112.

10. Carreon-Rodrigez A. Clinical implications of thyroid hormones effects on nervous system development / A. CarreonRodrigez // Pediatr. Endocrinol. Rev. — 2012. — Vol. 9 (3). — P. 644—649.

11. Ilyes I. Current questions of thyroid diseases in childhood / I. Ilyes // Orv. Hetil. — 2001. — Vol. 152 (16). — P. 617—627.