• Обгрунтування патогенетичних засад лікування пацієнток з фіброзно-кістозною хворобою (мастопатією) 
ua До змісту

Обгрунтування патогенетичних засад лікування пацієнток з фіброзно-кістозною хворобою (мастопатією) 

HEALTH OF WOMAN.2015.7(103):147–151 
 

Обгрунтування патогенетичних засад лікування пацієнток з фіброзно-кістозною хворобою (мастопатією) 
 

Шурпяк С. О., Пирогова В. І.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 
 

Дисплазія грудної залози (ГЗ) (фіброзно-кістозна хвороба) є групою гетерогенних захворювань, що характеризуються широким спектром проліферативних і регресивних змін тканини ГЗ з порушеним співвідношенням епітеліального і сполучнотканинного компонентів.

На сьогодні сформульована концепція гіперпластичного синдрому в гінекології, згідно з якою гормональний дисбаланс в репродуктивній системі з однаковою ймовірністю провокує небажану проліферацію у всіх органах, здатних експресувати відповідні рецептори. Порушення метаболізму естрогенів – основна причина розвитку всіх гормонзалежних захворювань жіночої статевої сфери. Агресивний метаболіт 16-гідроксіестрон (16a-ОНЕ1) може ковалентно і необоротно зв’язуватися з локусами ендоплазматичної мережі, поряд зі зв’язуванням з ядерними естрогеновими рецепторами, що забезпечує їхню тривалу стимуляцію, 4-гідроксіестрон (4 ОНЕ1), як і 16a-ОНЕ1, виявляє естрогенну активність, при цьому його мітогенна дія пояснюється індукцією утворення вільних супероксидних радикалів з пошкодженням ДНК клітин. Естрогенна стимуляція експресії естрогензалежних генів, до яких відносять судинний ендотеліальний фактор росту (VEGF), циклінзалежну кіназу (CDK), інсуліноподібний фактор росту (IGF) та інші, підвищує чутливість клітин ГЗ до проліферації.

Збільшення продукції цих метаболітів розглядається як прояв якісних змін стероїдогенезу і фактор розвитку злоякісних новоутворень. Пошук препаратів для лікування доброякісних дисплазій ГЗ призвів до розроблення засобів, які знижують проліферативну активність естрогензалежних клітин і володіють протипухлинною активністю.

Препарат Епігалін Брест, активними компонентами якого є 3,3-дііндолілметан (200 мг), екстракт зеленого чаю (82 мг, що містить 45 мг епігаллокатехін-3-галату) та екстракт прутняка звичайного (100 мг), блокує гормонзалежну проліферацію шляхом нормалізації метаболізму естрогенів через зменшення продукції «агресивного» проканцерогенного 16a-гідроксіестрону. Компоненти препарату Епігалін Брест доповнюють один одного і виявляють антипроліферативний ефект через регуляцію клітинного циклу поділу, клітинної проліферації, апоптозу, онкогенезу, транскрипції, клітинної сигнальної трансдукції та відновлення гормонального балансу в органах та тканинах репродуктивної системи. 
 

Ключові слова: Епігалін Брест, індол-3-карбінол, 3,3-дііндоліметан, епігаллокатехін-3-галат, дисгормональні захворювання грудних залоз, фіброзно-кістозна хвороба. 
 

Література:

1. Андреева ЕН, Леднева ЕВ. 2002. Основные аспекты этиологии, патогенеза фиброзно-кистозной болезни молочной железы. Акушерство и гинекология 6:7–9.

2. Андреева ЕН, Хамошина МБ, Руднева ОД. 2012. Пролактин и молочные железы: норма и патология. Гинекология 1:12–16.

3. Бредберг А. 2011. Рак: полигенное заболевание или множество мутаций? Количественная точка зрения. Креативная хирургия и онкология 4:4–10.

4. Киселев ВИ, Сидорова ИС, Унанян АЛ, Муйжнек ЕЛ. 2010. Гиперпластические процессы органов женской репродуктивной системы: теория и практика. М, Медпрактика-М:468.

5. Радзинский ВЕ и др. 2012. Молочные железы и гинекологические болезни: от общности патогенетических воззрений к практическим решениям. М, Редакция журнала Status Praesens:16.

6. Прилепская ВН, Тагиева ТТ. 2008. Фиброзно-кистозная болезнь молочных желёз: возможности негормональной терапии. Медлайн-Экспресс 5:10–17.

7. Смоланка ИИ, Досенко ИВ. 2007. Дисгормональные гиперплазии молочной железы: этиология, клинические формы, принципы терапии. Медицинские аспекты здоровья женщины 3(6):42–43.

8. Кит ОИ, Франциянц ЕМ, Бандовкина ВА и др. 2013. Содержание метаболитов эстрона в периферических жидкостях и тканях у женщин, больных раком молочной железы, разного возраста и репродуктивного статуса. Фундаментальные исследования 7:319–323.

9. Стариков ВИ. 2002. Фиброзно-кистозная мастопатия. Междунар. мед. журн. 1:144–148.

10. Тагиева ТТ. 2003. Фиброзно-кистозная мастопатія. Гинекология 7;3:141–148.

11. Вуттке В, Ярри Г, Зайдлова-Вуттке Д и др. 2009. Терапевтические возможности экстрактов из авраамова дерева (Vitex Agnus castus) в гинекологической практике. Пробл. репродукц. 4:53–58.

12. Hong C, Kim HA, Firestone GL et al. 2002. 3,3’Diindolylmethane (DIM) induces a G(1) cell cycle arrest in human breast cancer cells that is accompanied by Sp1mediated activation of p21(WAF1/CIP1) expression. Carcinogenesis 23:1297–1305. http://dx.doi.org/10.1093/carcin/23.8.1297; PMid:12151347

13. Reed GA, Peterson KS, Smith HJ et al. 2005, Aug. A phase I study of indole-3-carbinol in women: tolerability and effects. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 14(8). http://dx.doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-05-0121

14. Nakagawa T, Yokozawa T, Sano M et al. 2004. Activity of Epigallocatechin-3-gallate against oxidative stress in rats with adenineinduced renal failure. J Agric Food Chem. 52 (7):2103–2107. http://dx.doi.org/10.1021/jf030258j; PMid:15053559

15. Zhang G, Wang Y, Zhang Y et al. 2012. Anti-cancer activities of tea epigallocatechin-3-gallate in breast cancer patients under radiotherapy. Curr Mol Med. 12(2):163–176. http://dx.doi.org/10.2174/156652412798889063; PMid:22280355 PMCid:PMC3305796

16. Yuan F, Chen DZ, Liu K et al. 1999. Antiestrogenic activities of indole-3-carbinol in cervical cells: implication for prevention of cervical cancer. Anticancer Res. 19:1673–1680. PMid:10470100

17. Boumber Y, Issa JP. 2011. Epigenetics in cancer: what’s the future? Oncology 25:220–226, 228. PMid:21548464

18. Butt MS, Sulton MT. 2009. Green tea: nature`s defense against malignancies. Crit.Rev.Foods and Nutr. 49:463–473. http://dx.doi.org/10.1080/10408390802145310; PMid:19399671

19. Nakazato T, Ito K, Miyakawa Y et al. 2005. Catechin, a green tea component, rapidly induces apoptosis of myeloid leukemia cells via modulation of reactive oxygen species production in vitro and inhibits tumor growth in vivo. Haematologica 90:2290–2295.

20. Wuttke W, Jarry H, Christoffel V et al. 2003. Chaste tree (Vitex agnuscastus) — pharmacology and clinical indications. Phytomedicine 10:348–357. http://dx.doi.org/10.1078/094471103322004866; PMid:12809367

21. Daniele C, Coon JT. 2005. Vitex agnus castus: A systematic review of adverse events. Drug Safety 28(4):331. http://dx.doi.org/10.2165/00002018-200528040-00004

22. Wong GY, Bradlow L, Sepkovic D et al. 1997. Doseranging study of indole-3-carbinol for breast cancer prevention. J. Cell Biochem. 28–29:111–116. http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4644(1997)28/29+<111::AID-JCB12>3.3.CO;2-Nhttp://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4644(1997)28/29+<111::AID-JCB12>3.0.CO;2-K

23. Wheeler DS, Catravas JD, Odoms K et al. 2004. Epigallocatechin-3-gallate, a green tea derived polyphenol, inhibits IL-1beta dependent proinflammatory signal transduction in cultured respiratory epithelial cells. J. Nutr. 134(5):1039–1044. PMid:15113942

24. Firestone GL, Bjeldanes LF. 2003. Indole-3-carbinol and З-З-diindolylmethane antiproliferative signaling pathways control cell-cycle gene transcription in human breast cancer cells by regulating promoter-Sp 1 transcription factor interactions. J. Nutr. 133:2448S–2455S. PMid:12840223

25. Hong C, Firestone GL, Bjeldanes LF. 2002. Bcl2 familymediated apoptotic effects of 3,3diindolylmethane (DIM) in human breast cancer cells. Biochem. Pharmacol. 63:1085–1097. http://dx.doi.org/10.1016/S0006-2952(02)00856-0

26. Fantini M, Benvenuto M, Masuelli L et al. 2015. In vitro and in vivo antitumoral effects of combinations of polyphenols, or polyphenols and anticancer drugs: perspectives on cancer treatment. Int J Mol Sci. 16(5):9236–9282. http://dx.doi.org/10.3390/ijms16059236; PMid:25918934 PMCid:PMC4463587

27. Jarry H, Leonhardt S, Gorkow C, Wuttke W. 1994. In vitro prolactin but not LH and FSH release is inhibited by compounds in extracts of Agnus castus: direct evidence for a dopaminergic principle by the dopamine receptor assay. Exp. Clin. Endocrinol. 102:448–454. http://dx.doi.org/10.1055/s-0029-1211317; PMid:7890021

28. Chen DZ, Qi M, Auborn KJ et al. 2001. Indole-3-carbinol and diindolylmethane induce apoptosis of human cervical cancer cells and in murine HPV16_transgenic preneoplastic cervical epithelium. J. Nutr. 131:3294–3302. PMid:11739883

29. Cover CM, Hsieh SJ, Tran SH et al. 1998. Indole-3-carbinol inhibits the expression of cyclindependent kinase-6 and induces a G1 cell cycle arrest of human breast cancer cells independent of estrogen receptor signaling. J. Biol. Chem. 273:3838–3847. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.273.7.3838; PMid:9461564

30. Chatterji U, Riby JE, Taniguchi Т et al. 2004. Indole-3-carbinol stimulates transcription of the interferon gamma receptor 1 gene and augments interferon responsiveness in human breast cancer cells. Carcinogeneses 25:1119–1128. http://dx.doi.org/10.1093/carcin/bgh121; PMid:14988219

31. Meng Q, Goldberg ID, Rosen EM et al. 2000. Inhibitory effects of indole3carbinol on invasion and migration in human breast cancer cells. Breast Cancer Res. Treat. 63:147–152. http://dx.doi.org/10.1023/A:1006495824158; PMid:11097090

32. Jarry H. 2006. In vitro assays for bioactivity-guided isolation of endocrine active compounds in vitex agnus castus. Maturitas 55S:26–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2006.06.014

33. Kulendran M, Salhab M, Mokbel K. 2009. Oestrogensunthesising enzymes and breast cancer. Anticancer res.:1095–1109. PMid:19414351

34. Liao S, Hiipakka RA. 1995. Selective inhibition of steroid 5a-reductase isozymes by tea epicatechin3gallate and epigallocatechin3gallate. Biochem Biophys Res Commun. 214:833–838. http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.1995.2362; PMid:7575552

35. Mooberry SL. 2003. Mechanism of action of 2-methoxyestradiol: new developments. Drug Resist. Updat. 6:355–361. http://dx.doi.org/10.1016/j.drup.2003.10.001; PMid:14744499

36. Ashok BT, Chen YG, Liu X et al. 2002. Multiple molecular targets of indole-3carbinol, a chemopreventive anti-estrogen in breast cancer. Eur. J. Cancer. Prev. 11:86–93.

37. Murillo G, Mehta RG. 2001. Cruciferous vegetables and cancer prevention. Nutr. Cancer. 41:17–28. http://dx.doi.org/10.1080/01635581.2001.9680607http://dx.doi.org/10.1207/S15327914NC41-1&2_2

38. Rahman KM, Aranha O, Sarkar F. 2003. Indole-3-carbinol (I3C) induces apoptosis in tumorigenic but not in nontumorigenic breast epithelial cells. Nutr. Cancer. 45:101–112. http://dx.doi.org/10.1207/S15327914NC4501_12; PMid:12791510

39. Reed MJ, Purohit A. 2002. Regulation of estrogen synthesis in postmenopausal women. Steroids 67;12:979–983. http://dx.doi.org/10.1016/S0039-128X(02)00046-6

40. Meng Q, Qi M, Chen DZ et al. 2000. Suppression of breast cancer invasion and migration by indole-3-carbinol: associated with upregulation of BRCA1 and Ecadherin/catenin complexes. J. Mol. Med. 78:155–165. http://dx.doi.org/10.1007/s001090000088; PMid:10868478

41. Fang MZ, Wang Y, Ai N et al. 2003. Tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate inhibits DNA methyltransferase and reactivates methylationsilenced genes in cancer cell lines. Cancer Res. 15;63(22):7563–7570.

42. Kondo T, Ohta T, Igura K, Hara Y, Kaji K. 2002. Tea catechins inhibit angiogenesis in vitro, measured by human endothelial cell growth, migration and tube formation, through inhibition of VEGF receptor binding. Int J Cancer 180(2):139–144. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-3835(02)00007-1

43. Thangapazham RL, Passi N, Maheshwari RK. 2007. Green tea polyphenol and epigallocatechin gallate induce apoptosis and inhibit invasion in human breast cancer cells. Cancer Biol Ther. 6(12):1938–1943. http://dx.doi.org/10.4161/cbt.6.12.4974; PMid:18059161

44. Halaska M, Raus K, Beles P et al. 1998. Treatment of cyclical mastodynia using an extract of Vitex agnus castus: results of a doubleblind comparison with a placebo. Ceska Gynekol. 63:388–392. PMid:9818496

45. Zhang X, Giganti M. 2003. Effects of treatment of rats with indole-3-carbinol on apoptosis in the mammary gland and mammary adenocarcinomas. Anticancer Res.