• Наукові дослідження та підготовка наукових кадрів за напрямком «Паліативна і хоспісна допомога» 
ua До змісту

Наукові дослідження та підготовка наукових кадрів за напрямком «Паліативна і хоспісна допомога» 

INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.2(2):83-88; doi 10.15574/IJRPM.2015.2.83 
 

Наукові дослідження та підготовка наукових кадрів за напрямком «Паліативна і хоспісна допомога» 
 

Білик Л. В.

Черкаський медичний коледж, м. Черкаси, Україна 
 

Метою роботи було теоретичне обґрунтування й експериментальна перевірка педагогічних умов формування паліативної компетентності студентів-медиків у процесі професійної підготовки. Поняття «паліативна компетентність студентів-медиків» вперше введено в науковий обіг в Україні. Аналіз сучасних досліджень із означеної проблеми та практики професійної підготовки майбутніх медиків дозволив визначити наступні педагогічні умови формування паліативної компетентності студентів: формування мотиваційної сфери, спрямованої на інтеріоризацію професійних цінностей; організація особистісно-орієнтованої підготовки студентів медичних навчальних закладів на основі гуманізації взаємодії суб’єктів педагогічного процесу та розвитку їх моральних якостей; конструювання змісту навчального матеріалу з паліативної допомоги у вигляді ситуаційних завдань, адекватних спроектованим компетенціям; прищеплення деонтоло­гічних навичок на доклінічному етапі навчання, використання сучасних інноваційних технологій розвитку комунікативних умінь майбутніх медичних працівників; активізація волонтерської діяльності, наставництва і соціальної позиції молоді в процесі підготовки студентів-медиків. Реалізація на практиці визначених педагогічних умов у різних формах, методах, технологіях навчання і виховання сприяє підвищенню ефективності процесу формування паліативної компетентності майбутніх медичних сестер, фельдшерів та акушерок. 
 

Ключові слова: професійна компетентність, паліативна та хоспісна допомога, студенти-медики. 
 

Література: 
1. Воропай Н. 2009. Місце мотивації до самостійної роботи у формуванні професійних компетентностей майбутнього вчителя початкової школи. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 31: 19–25.

2. Гусак Т, Крилова В. 2000. Формування у студентів мотивації до учіння. Рідна школа. 3: 39–41.

3. Енциклопедія інновацій. За ред. Р Дяківа. Київ, Міжнародна економічна фундація. 2012: 599.

4. Краткий психологический словарь. Ред-сост ЛА Карпенко. Под общей ред. АН Петровского, МГ Ярошевского. Ростов-на-Дону, Феникс. 1998: 512.

5. Кутузова ОБ. 2012. Социально-коммуникативная компетентность в профессиональной деятельности будущих медицинских работников. Вестник СГТУ. 1(63); 1: 186–190.

6. Неловкіна-Берналь ОА. 2012. Формування комунікативної компетентності іноземних студентів-медиків на заняттях з мови спеціальності. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 15(250); І: 96–102.

7. Философская энциклопедия. В 5 т. Науч ред ФВ Константинов. Москва, Советская энциклопедия. 1964. 5: 740.