• Морфологічні зміни стінки вагінального відростка очеревини при порушенні його облітерації в дітей різних вікових груп
ua До змісту Повний текст статті

Морфологічні зміни стінки вагінального відростка очеревини при порушенні його облітерації в дітей різних вікових груп

Paediatric Surgery (Ukraine).2023.3(80):50-58; doi 10.15574/PS.2023.80.50
Гаврилюк А. В., Конопліцький В. С.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Україна

Для цитування: Гаврилюк АВ, Конопліцький ВС. (2023). Морфологічні зміни стінки вагінального відростка очеревини при порушенні його облітерації в дітей різних вікових груп. Хірургія дитячого віку (Україна). 3(80): 50-58; doi 10.15574/PS.2023.80.50.
Стаття надійшла до редакції 05.06.2023 р., прийнята до друку 10.09.2023 р.

За статистичними даними, захворювання, пов’язані з дефектами вагінального відростка очеревини (такі як пахвинна грижа, сполучна водянка оболонок яєчка, кіста елементів сім’яного канатика), продовжують посідати вагоме місце серед виявлених у дитячій популяції патологій. Відповідно до літературних джерел, ці захворювання та можливі ускладнення, які можуть виникнути під час їх лікування, можуть спричиняти розвиток чоловічого безпліддя, що, своєю чергою, може негативно впливати на показники репродуктивного здоров’я нації.
Мета – вивчити морфологічні зміни стінки вагінального відростка очеревини при порушенні його облітерації для виявлення гістологічних особливостей його будови залежно від віку дитини.
Матеріали та методи. До дослідження залучено дітей, вік яких не перевищував 7 років та які мали порушення облітерації вагінального відростка очеревини у вигляді пахвинних гриж, гідроцеле оболонок яєчка та кіст елементів сім’яного канатика. Під час оперативного лікування в цих груп пацієнтів виконано забір фрагмента стінки вагінального відростка очеревини з метою подальшого вивчення його гістологічної будови.
Результати. У гістологічних зразках виявлено м’язові, фіброзні та жирові елементи в різних кількостях та співвідношеннях між собою. Відмічено дегенеративні патогістологічні зміни, що зумовлюють формування грижових дефектів пахвинного каналу. Також із віком визначено прогресивний розвиток процесів атрофії м’язових волокон із вакантним заміщенням їх переважно жировою тканиною.
Висновки. Аналізуючи проведені морфологічні дослідження стінки необлітерованого вагінального відростка очеревини в дітей, слід зазначити про пряму залежність між кількістю жирових елементів у тканині вагінального відростка та віком пацієнта, а також про зворотну залежність між м’язовими елементами в тканині вагінального відростка та віком дитини.
Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано інформовану згоду пацієнтів.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: вагінальний відросток очеревини, пахова грижа, гідроцеле оболонок яєчка, гістологічне дослідження, морфологічні показники, діти, операція за Дюамелем, операція за Россом, облітерація.
ЛІТЕРАТУРА

1. Байбаков ВМ. (2017). Лапароскопічна корекція двосторонніх пахвинних гриж у дітей. Шпитальна хірургія Журнал імені ЛЯ Ковальчука. 4: 118-122. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2017.4.8333.

2. Baibakov VM. (2019). Morphological features of drainage systems of the testicle. Klinicheskaia khirurgiia. 86 (6): 47-52. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2019.06.47

3. Baibakov VM. (2019). Clinical study of morphological changes in the arterial blood supply of the testicle in children. Klinicheskaia khirurgiia. 86 (3): 46-51. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2019.03.46

4. Baibakov VM. (2020). Surgical tactics in recurrent inguinal hernias at the children. Wiadomosci Lekarskie. 73: 2014-2016. https://doi.org/10.36740/WLek202009222; PMid:33148851

5. Баранник СІ, Панікова ТМ, Баранник ТЛ, Чабаненко ГМ, Шевцов ВМ. (2015). Відновлення кровопостачання яєчка після хірургічного лікування пахвинних гриж. Урологія. 4 (75): 75-79.

6. Байбаков ВМ. (2013). Удосконалення хірургічної тактики лікування водянки яєчка в дітей. Хірургія України. 4: 97-101.

7. Байбаков ВМ. (2013). Клініко-морфологічні зміни лімфатичного русла як ланки дренажних систем яєчка при порушенні облітерації вагінального паростка очеревини у дітей. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. 13; 4 (44): 72-77.

8. Байбаков ВМ. (2017). Спосіб лапароскопічної корекції неускладнених пахвинних гриж у дітей. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. 17; 2 (58): 79-82.

9. Байбаков ВМ. (2018). Анатомо-топографічні особливості дренажних систем яєчка. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. 18; 1 (61): 156-161.

10. Fourie N, Banieghbal B. (2017). Pediatric hydrocele: A comprehensive review. Clin Surg. 2: 1448.

11. Горбатюк ОМ, Стеченко ЛО, Тимченко АС, Горбатюк ДЛ, Юрженко ВП, Коваль ОД. (2000). Клініко-експериментальна оцінка морфоімунного стану травмованого яечка. Український медичний часопис. 3 (17): 118-120.

12. Горбатюк ОМ. (2021). Защемлені пахові грижі у новонароджених і немовлят. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 11; 3 (41): 41-45. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XI.3.41.2021.7.

13. Гаврилюк АВ, Конопліцький ВС. (2022). Морфометричні показники оболонок вагінального відростка очеревини у дітей різних вікових груп. Науковий вісник Ужгородського університету. 2 (66): 12-16. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.2.

14. Гаврилюк АВ, Конопліцький ВС. (2022). Дослідження вікових морфологічних змін вагінального відростка очеревини у дітей. Сучасна педіатрія Україна. 8 (128): 21-24. https://doi.org/10.15574/SP.2022.128.21.

15. Хмара ТВ, Хмара АБ, Куфтяк ВВ. (2015). Клініко-анатомічні аспекти опускання яєчок у калитку. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 14 (2): 26-28. https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.2.2015.5

16. Переяслов АА, Дворакевич АО. (2016). Вибір методу хірургічного лікування пахвинних гриж у новонародженних: що краще? Хірургія України. 3: 61-66.

17. Переяслов АА, Дворакевич АО. (2016). Ускладнення хірургічного лікування пахвинних гриж у дітей із використанням відкритих і малоінвазійних методів. Хірургія дитячого віку. 3-4 (52-53): 34-37. https://doi.org/10.15574/PS.2016.52-53.34.

18. Притула ВП, Рибальченко ІГ. (2015). Діагностика та лікування пахвинно-калиткових гриж у новонароджених дітей. Патологія. 2 (34): 48-51. https://doi.org/10.14739/2310-1237.2015.2.50809

19. Tanyel FC. (2004). Obliteration of processus vaginalis: aberrations in the regulatory mechanism result in an inguinal hernia, hydrocele or undescended testis. Turkish Journal of Pediatrics. 46: 18-27.

20. Топка ЕГ, Байбаков ВМ. (2010). Експериментальна модель патологічного процесу в яєчку при оперативних втручаннях при крипторхзмі у дітей. Мир медицины и биологии. 6 (4): 156-159.

21. Журило ИП, Мальцев ВН, Харагезов АМ, Щербинин АВ, Фоменко СА, Щербинин АА. (2014). Гигантское абдоминальномошоночное гидроцеле у ребенка. Хірургія дитячого віку. 1-2: 79-81.