• Метод визначення ієрархій у медицині: вибір раціонального варіанта лікування жінок зі стресовим нетриманням сечі
ua До змісту

Метод визначення ієрархій у медицині: вибір раціонального варіанта лікування жінок зі стресовим нетриманням сечі

HEALTH OF WOMAN. 2019.10(146): 92–96; doi 10.15574/HW.2019.146.92
Федорова Д. М.1, Слонов М. Ю.2
1Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
2Військово-дипломатична академія імені Є. Березняка, м. Київ

Мета дослідження: встановлення за допомогою методу визначення ієрархій Сааті раціонального варіанта лікування жінок зі стресовим нетриманням сечі (СНС) на підставі вибору найкращої альтернативи серед таких трьох методів: середньоуретральний слінг, постійне використання засобів для утримання сечі, тренування м’язів тазового дна протягом не менше 3 міс.
Матеріали та методи. Метод визначення ієрархій адаптований до вибору способу лікування жінок з СНС. На підставі проведеного аналізу обрані варіанти подолання СНС у жінок: постійне використання засобів для утримання сечі, тренування м’язів тазового дна протягом не менше 3 міс, середньоуретральний слінг. До основних, впливових на пацієнта та процес лікування, параметрів (факторів) під час аналізу віднесені тривалість лікування, тривалість ефекту після закінчення лікування, витрати на лікування, ускладнення лікування, вплив на якість життя жінки.
Результати. Проаналізовані алгоритми методу визначення ієрархій стану складної системи, визначені їхні особливості на всіх етапах складання та розрахунків. Проведені аналогії між найбільш поширеними методами лікування жінок з СНС та станами складної системи, впливовими параметрами лікування та частковими критеріями ефективності. Наведені приклади розрахунків щодо вибору методу лікування жінок з СНС за алгоритмами визначення пріоритетів та алгоритмами визначення ієрархій.
Заключення. Досвід проведення розрахунків та практичного лікування жінок з СНС дозволив стверджувати у висновках про достатню точність й кількісну доказовість запропонованих алгоритмів. Подальше удосконалення алгоритмічної процедури вибору методу лікування пов’язане з диференціацією груп пацієнтів за віком, профорієнтацією, попереднім анамнезом тощо або навіть з індивідуалізацією такого вибору.
Ключові слова: стресове нетримання сечі, методи лікування, середньоуретральний слінг, раціоналізація вибору, критерій раціональності, матриця суміжності, попарне порівняння, пріоритети.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Abrams P., et al. 5th International Consultationon Incontinence, Paris, February 2012. – P.27-32.

2. Guidelines on urinary incontinence / F.C. Burkhard (Chair), J.L.H.R. Bosch, F. Cruz [etal.] // EAU Guidelines. 2018. https://uroweb.org/guideline/urinary-incontinence

3. Ghoniem, G.M., etal. A randomized controlled trial of duloxetine alone, pelvic floor muscle training alone, combined treatment and no active treatment in women with stress urinary incontinence. J Urol, 2005. Р. 173: 1647. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15821528. https://doi.org/10.1097/01.ju.0000154167.90600.c6; PMid:15821528

4. Mid-urethral sling operations for stress urinary incontinence in women / A.A. Ford, L. Rogerson, J.D. Cody [etal.] // Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jul 31;7:CD006375. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006375.pub4; PMid:28756647 PMCid:PMC6483329

5. Surgical Treatment of Female Stress Urinary Incontinence (SUI): AUA/SUFU Guideline (2017). https://www.auanet.org/guidelines/stress-urinary-incontinence-(sui)-guideline

6. Serati M., et al. Tension-free Vaginal Tape-Obturator for Treatment of Pure Urodynamic Stress Urinary Incontinence: Efficacy and Adverse Effects at 10-year Follow-up. Eur Urol, 2017. 71: 674. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27597239. https://doi.org/10.1016/j.eururo.2016.08.054; PMid:27597239

7. Bang SL, Belal M. Autologous pubovaginal slings: back tothe future or a lost art? Res Rep Urol. 2016; 8:11-20. https://doi.org/10.2147/RRU.S96957; PMid:26848479 PMCid:PMC4723033

8. Lapitan, M.C., etal. Open retropubic colposuspension for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev, 2016. 2: CD002912. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19821297. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002912.pub6

9. Наказ МОЗ України від 20.07.2011 № 427 «Про затвердження Єдиного термінологічного словника (Глосарій) з питань управління якості медичної допомоги» http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20110720_427.html

10. Saaty T. L. Concepts, Theory and Techniques: Rank Generation, Preservation and Reversal in the Analytic Hierarchy Process. Decision Sciences. 1987. Vol. 18. P. 157–177. https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.1987.tb01514.x