• Медико-соціальний портрет жінок репродуктивного віку, хворих на розсіяний склероз
ua До змісту

Медико-соціальний портрет жінок репродуктивного віку, хворих на розсіяний склероз

HEALTH OF WOMAN. 2019.10(146): 16–21; doi 10.15574/HW.2019.146.16
Пирогова В. І. , Негрич О. І.
ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Поширеність серед осіб активного репродуктивного та працездатного віку, тяжкі медико-соціальні наслідки зумовлюють значущість проблеми розсіяного склерозу у жінок.
Мета дослідження: оцінювання медико-соціальних характеристик пацієнток репродуктивного віку з встановленим діагнозом розсіяного склерозу для виявлення факторів ризику порушень репродуктивного здоров’я і розроблення подальших алгоритмів їхньої діагностики і корекції.
Матеріали та методи. Дослідження включало 116 жінок репродуктивного віку з діагнозом розсіяного склерозу та 40 здорових жінок. Було проаналізовано стан репродуктивного здоров’я пацієнток, включаючи особливості менструальної функції, вагітності і пологів, гінекологічних захворювань у жінок з розсіяним склерозом та порівняно з контрольною групою.
Результати. Аналіз репродуктивного статусу засвідчив, що у пацієнток з розсіяним склерозом достовірно частіше діагностують ендометріоз, гіперплазію ендометрія, аномальні маткові кровотечі та безплідність. Серед акушерських ускладнень домінують передчасні пологи, зокрема у молодшій віковій групі, та підвищена частота розродження шляхом кесарева розтину.
Заключення. Жінки з розсіяним склерозом входять до групи підвищеного ризику розвитку порушень репродуктивного здоров’я. Тому удосконалення системи надання допомоги таким пацієнтам обов’язково повинно включати заходи для збереження та відновлення репродуктивної функції.
Ключові слова: розсіяний склероз, репродуктивна функція.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. D’hooghe M, D’Hooghe T, De Keyser J. Female Gender and Reproductive Factors Affecting Risk, Relapses and Progression in Multiple Sclerosis. Gynecologic and Obstetric Investigation. 2013;75(2):73-84. https://doi.org/10.1159/000346319; PMid:23343711

2. Українська база медико-статистичної інформації. – 2016. – Режим доступу: http: //medstat.gov.ua/ukr/statreports.html – Статистичні дані.

3. Bentzen J, Meulengracht Flachs E, Stenager E, Brønnum-Hansen H, Koch-Henriksen N. Prevalence of multiple sclerosis in Denmark 1950–2005. Multiple Sclerosis Journal. 2010;16(5):520-525. https://doi.org/10.1177/1352458510364197; PMid:20215479.

4. Kingwell E, Marriott J, Jetté N, Pringsheim T, Makhani N, Morrow S et al. Incidence and prevalence of multiple sclerosis in Europe: a systematic review. BMC Neurology. 2013;13(1). https://doi.org/10.1186/1471-2377-13-128; PMid:24070256 PMCid:PMC3856596.

5. D’hooghe M, D’Hooghe T, De Keyser J. Female Gender and Reproductive Factors Affecting Risk, Relapses and Progression in Multiple Sclerosis. Gynecologic and Obstetric Investigation. 2013;75(2):73-84. https://doi.org/10.1159/000346319; PMid:23343711

6. Ramagopalan S, Valdar W, Criscuoli M, DeLuca G, Dyment D, Orton S et al. Age of puberty and the risk of multiple sclerosis: a population based study. European Journal of Neurology. 2009;16(3):342-347. https://doi.org/10.1111/j.1468-1331.2008.02431.x; PMid:19170744

7. D’hooghe M, Haentjens P, Nagels G, D’Hooghe T, Keyser J. Menarche, oral contraceptives, pregnancy and progression of disability in relapsing onset and progressive onset multiple sclerosis. Journal of Neurology. 2011;259(5):855-861. https://doi.org/10.1007/s00415-011-6267-7; PMid:21993617

8. Негрич ТІ., Оринчак Л.Б. Особливості перебігу розсіяного склерозу в жінок залежно від народження дітей. Міжнародний неврологічний журнал.2015; 5: 45-52.

9. Holmqvist P, Hammar M, Landtblom A, Brynhildsen J. Age at onset of multiple sclerosis is correlated to use of combined oral contraceptives and childbirth before diagnosis. Fertility and Sterility. 2010;94(7):2835-2837. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2010.06.045; PMid:20807659

10. Polman C, Reingold S, Banwell B, Clanet M, Cohen J, Filippi M et al. Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2010 Revisions to the McDonald criteria. Annals of Neurology. 2011;69(2):292-302. https://doi.org/10.1002/ana.22366; PMid:21387374 PMCid:PMC3084507

11. Kurtzke J. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: An expanded disability status scale (EDSS). Neurology. 1983;33(11):1444-1444. https://doi.org/10.1212/WNL.33.11.1444; PMid:6685237