• Критичні ускладнення хіміотерапії в дітей з гострою лейкемією та шляхи їхньої корекції
ua До змісту Повний текст статті

Критичні ускладнення хіміотерапії в дітей з гострою лейкемією та шляхи їхньої корекції

Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 93-100; doi 10.15574/PP.2023.95.93
Макєєва Н. І., Губар С. О., Коваль В. А., Жаркова Т. С.
Харківський національний медичний університет, Україна

Для цитування: Мakieieva NІ, Gubar SO, Koval VA, Zharkova TS. (2023). Analysis of critical chemotherapy complications in children with acute leukemia and ways of their corrections. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 3(95): 93-100; doi 10.15574/PP.2023.95.93.
Стаття надійшла до редакції 08.05.2023 р.; прийнята до друку 10.09.2023 р.

Надання інтенсивної терапії за критичних станів, які виникають на тлі злоякісних гематологічних захворювань у дітей, має певні особливості і залишається одним із найактуальніших завдань педіатрії.
Мета – надати клінічну характеристику критичних станів у дітей з гострою лейкемією (ГЛ); провести огляд літератури щодо шляхів їхньої корекції.
Матеріали та методи. Проаналізовано результати клініко-лабораторного та інструментального обстеження 70 дітей, які перебували на лікуванні у відділенні реанімації та інтенсивної терапії з ГЛ віком від 1 місяця до 18 років. Для статистичного аналізу використано програму «STATISTICA 8».
Результати. Серед ускладнень цитостатичної терапії зафіксовано: нейтропенію (у 62 випадках), агранулоцитоз (16), гіперлейкоцитоз (1), тромбоцитопенію, нижчу за критичну, (15) з розвитком вираженого геморагічного синдрому (10) та геморагічного синдрому, шок (2), синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання (1), анемію II-III ступеня (12), ураження шлунково-кишкового тракту у вигляді стоматиту/езофагіту/гастроентероколіту (16), гепатит (21), панкреатит (2), кардіопатію (2), серцево-судинну недостатність (1), інтерстиціальну пневмонію (1), дихальну недостатність (6), гостру ниркову недостатність (2), вогнищеві неврологічні симптоми/судомні напади (2). Серед інфекційних ускладнень – пневмонія (22), у тому числі з гострою деструкцією легень (5), пневмонія, ускладнена плевритом (2) або пневмотораксом (3), пієлонефрит (3), отит (3), контактний перитоніт (2), менінгіт (2), флебіт центральної вени (4) із синдромом верхньої порожнистої вени (2). У 17 хворих встановлено поєднання пневмонії з іншими інфекційними вогнищами. У 6 випадках діагностовано сепсис.
Висновки. В обстежених хворих виявлено значну частку ускладнень на тлі хіміотерапевтичного лікування ГЛ. Своєчасна діагностика та адекватна корекція ускладнень потенційно може знизити рівень смертності від ГЛ.
Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення дослідження отримано інформовану згоду батьків, дітей.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: інтенсивна терапія, ускладнення, хіміотерапія, гостра лейкемія, діти, інфекції, сепсис.

ЛІТЕРАТУРА

1. Bertozzi G, Maiese A, Passaro G, Tosoni A, Mirijello A, Simone S et al. (2021). Neutropenic Enterocolitis and Sepsis: Towards the Definition of a Pathologic Profile. Medicina (Kaunas). 57 (6): 638. https://doi.org/10.3390/medicina57060638; PMid:34203105 PMCid:PMC8234962

2. Damiani G, McCormick TS, Leal LO, Ghannoum MA. (2020). Recombinant human granulocyte macrophage-colony stimulating factor expressed in yeast (sargramostim): A potential ally to combat serious infections. Clin Immunol. 210: 108292. https://doi.org/10.1016/j.clim.2019.108292; PMid:31676420

3. Evim MS, Tüfekçi Ö, Baytan B, Ören H, Çelebi S, Ener B et al. (2022). Invasive Fungal Infections in Children with Leukemia: Clinical Features and Prognosis. Turk J Haematol. 39 (2): 94-102. https://doi.org/10.4274/tjh.galenos.2021.2021.0203

4. Губар СО, Шубіна МВ, Аксьонова КА. (2017). Надання невідкладної допомоги при критичних станах у дітей із гострим лейкозом. Матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених з міжнародною участю: Медицина ХХІ тисячоліття. 23 листопада, ХМАПО, Харків: 102-105.

5. Hansen BA, Wendelbo Ø, Bruserud Ø, Hemsing AL, Mosevoll KA, Reikvam H. (2020). Febrile Neutropenia in Acute Leukemia. Epidemiology, Etiology, Pathophysiology and Treatment. Mediterr J Hematol Infect Dis. 12 (1): e2020009. https://doi.org/10.4084/mjhid.2020.009; PMid:31934319 PMCid:PMC6951355

6. Hough R, Vora A. (2017). Сrisis management in the treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia: putting right what can go wrong (emergency complications of disease and treatment). Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 1: 251-258. https://doi.org/10.1182/asheducation-2017.1.251; PMid:29222263 PMCid:PMC6142611

7. Liu F, Xue S, Zhang Y, Yang J, Hu J, Li D et al. (2021). Clostridium perfringens sepsis in three patients with acute leukemia and review of the literature. Int J Hematol. 113 (4): 508-517. https://doi.org/10.1007/s12185-020-03060-z; PMid:33387294 PMCid:PMC7776304

8. Liu NW, Huang X, Liu S, Liu WJ, Wang H, Wang WD, Lu Y. (2019). Elevated BNP caused by recombinant human interleukin-11 treatment in patients with chemotherapy-induced thrombocytopenia. Support Care Cancer. 27 (11): 4293-4298. https://doi.org/10.1007/s00520-019-04734-z; PMid:30877597 PMCid:PMC6803615

9. Liu Z, Wang Y, Yan J, Liu J, Chen B, Zhang L, Cheng L. (2020). Efficacy and safety of recombinant human interleukin-11 in the treatment of acute leukaemia patients with chemotherapy-induced thrombocytopenia: A systematic review and meta-analysis. J Eval Clin Pract. 26 (1): 262-271. https://doi.org/10.1111/jep.13152; PMid:31222870

10. Logan C, Koura D, Taplitz R. (2020). Updates in infection risk and management in acute leukemia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 1: 135-139. https://doi.org/10.1182/hematology.2020000098; PMid:33275701 PMCid:PMC7727589

11. Makieieva NІ, Gubar SO, Koval VA, Zharkova TS. (2019). Disorders of haemostasis, complication and their correction in children with acute leukemia. Inter collegas. 6 (1): 16-23. https://doi.org/10.35339/ic.6.1.16-23

12. Maschmeyer G, Bullinger L, Garcia-Vidal C, Herbrecht R, Maertens J, Menna P et al. (2022). Infectious complications of targeted drugs and biotherapies in acute leukemia. Clinical practice guidelines by the European Conference on Infections in Leukemia (ECIL), a joint venture of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), the International Immunocompromised Host Society (ICHS) and the European Leukemia Net (ELN). Leukemia. 36 (5): 1215-1226. https://doi.org/10.1038/s41375-022-01556-7; PMid:35368047 PMCid:PMC9061290

13. Mithal LB, Arshad M, Swigart LR, Khanolkar A, Ahmed A, Coates BM. (2022). Mechanisms and modulation of sepsis-induced immune dysfunction in children. Pediatr Res. 91 (2): 447-453. https://doi.org/10.1038/s41390-021-01879-8; PMid:34952937 PMCid:PMC9752201

14. MOZ Ukrainy. (2005). Pro zatverdzhennia protokoliv nadannia medychnoi dopomohy ditiam za spetsialnistiu «Dytiacha hematolohiia». Nakaz MOZ vid 20.07.2005 N 364. [МОЗ України. (2005). Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча гематологія». Наказ МОЗ від 20.07.2005 № 364].

15.MOZ Ukrainy. (2010). Pro vnesennia zmin do nakazu MOZ vid 20.07.2005 N 364 «Pro zatverdzhennia protokoliv nadannia medychnoi dopomohy ditiam za spetsialnistiu «Dytiacha hematolohiia». Nakaz MOZ Ukrainy N 617 vid 23.07.2010. [МОЗ України. (2010). Про внесення змін до наказу МОЗ від 20.07.2005 N 364 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча гематологія». Наказ МОЗ України №617 від 23.07.2010].

16. O'Connor D, Bate J, Wade R et al. (2014). Infection-related mortality in children with acute lymphoblastic leukemia: an analysis of infectious deaths on UKALL2003. Blood. 124 (7): 1056-1061. https://doi.org/10.1182/blood-2014-03-560847; PMid:24904116

17. Одинець ЮВ, Губар СО, Казанов ВЯ. (2015). Варіант стартової інфузійної терапії при критичних станах у дітей з онкогематологічною патологією. Матеріали Української науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та лікування дітей із соматичною патологією», присвяченій 210-й річниці Харківського національного медичного університету, м. Харків, ХНМУ: 121-122.

18. Одинець ЮВ. (2001). Сепсис Лікарська практика. 1: 4-8.

19. Pulcini CD, Lentz S, Saladino RA, Bounds R, Herrington R, Michaels MG, Maurer SH. (2021). Emergency management of fever and neutropenia in children with cancer: A review. Am J Emerg Med. 50: 693-698. https://doi.org/10.1016/j.ajem.2021.09.055; PMid:34879488

20. Rajpurkar M, Alonzo TA, Wang YC, Gerbing RB, Gamis AS, Feusner JH et al. (2019). Risk Markers for Significant Bleeding and Thrombosis in Pediatric Acute Promyelocytic Leukemia; Report From the Children's Oncology Group Study AAML0631. J Pediatr Hematol Oncol. 41 (1): 51-55. https://doi.org/10.1097/MPH.0000000000001280; PMid:30095694 PMCid:PMC6419515

21. Rivers E, Nguyen D, Havstad S, Ressler J et al. (2001). Early Goal-Directed Therapy in the treatment of Severe Sepsis and Septic Shock. N. Engl. J. Med. 345: 1368-1377. https://doi.org/10.1056/NEJMoa010307; PMid:11794169

22. Vinholt PJ. (2019). The role of platelets in bleeding in patients with thrombocytopenia and hematological disease. Clin Chem Lab Med. 57 (12): 1808-1817. https://doi.org/10.1515/cclm-2019-0380; PMid:31465290

23. Weiss SL, Peters MJ, Alhazzani W, Agus MSD, Flori HR, Inwald DP et al. (2020). Surviving Sepsis Campaign International Guidelines for the Management of Septic Shock and Sepsis-Associated Organ Dysfunction in Children. Pediatr Crit Care Med. 21 (2): e52-e106. https://doi.org/10.1097/PCC.0000000000002198; PMid:32032273

24. Zhang J, Huang Y. (2021). Low-dose IL-2 in the treatment of immune-related diseases. European Journal of Inflammation: 19. https://doi.org/10.1177/20587392211039935