• Корекція плацентарної дисфункції при вагітності, ускладненої олігоамніоном
ua До змісту

Корекція плацентарної дисфункції при вагітності, ускладненої олігоамніоном

HEALTH OF WOMAN. 2016.10(116):82–86; doi 10.15574/HW.2016.116.82 
 

Корекція плацентарної дисфункції при вагітності, ускладненої олігоамніоном


Басюга І. О.

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»


Мета дослідження: проведення оцінювання стану фетоплацентарного комплексу(ФПК) при маловодді на підставі вивчення ехоскопічних порушень матково-плацентарно-плодового кровотоку, а також розроблення та впровадження алгоритму лікувально-профілактичних заходів для зниження негативних перинатальних наслідків з використанням різних методів корекції.


Матеріали та методи. Для вирішення поставленої мети було обстежено 65 жінок у терміні 32–36 тиж вагітності із маловоддям. В усіх вагітних спостерігались гемодинамічні порушення у ФПК. В основну групу увійшли 35 вагітних із маловоддям, яким до традиційного лікування виявленої патології було додано донатор NO та енергопротектор

L-аргінін у поєднанні з комплексним засобом для корекції ФПК протягом двох тижнів у терміни вагітності 27–29 тиж та 33–34 тиж гестації). У контрольну групу увійшли 30 вагітних з маловоддям, які отримали традиційне лікування залежно від виявленої етіологічної причини.


Результати. Проведені клініко-статистичний аналіз на підставі дослідження частоти розвитку маловоддя, гемодинаміки ФПК та порівняльне оцінювання ефективності двох методик корекції ФПК при маловодді – традиційної та запропонованої (застосування донатора оксиду азоту – L-аргініну та енергопротектора – інозину).


Заключення. Поєднане використання Тівортіну та комплексного засобу для корекції ФПК при маловодді, які є одними із небагатьох дозволених та сертифікованих препаратів в акушерстві, зменшить кількість акушерських та перинатальних ускладнень.


Ключові слова: вагітність, плацентарна дисфункція, маловоддя, Тівортін, комплексний засіб (кислота янтарна, нікотинамід, рибоксин, рибофлавін, мононуклеотид).


Література: 
1. Бабушкина А.В. L-аргинин с точки зрения доказательной медицины / А.В. Бабушкина // Український медичний часопис. – 2009. – № 6 (76). – С. 43–46.

2. Гнатко Е.П. Оценка функционального состояния эндотелия у здоровых беременных / Е.П. Гнатко, Т.А. Дисмаси, А.И. Матвеев // Акушерство, гинекология, репродуктология. – 2011. – № 3. – С. 81.

3. Пат. №77984 МПК (2013) А61В 10/00 Спосіб неінвазивної діагностики функціонального стану ендотелію при вагітності. Винахідники: Запорожан В.М., Коньков Д.Г., Галич С.Р., Луцкер О.Л. Правовласник: Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пірогова Заявка № 2012 07436, заявл. 19.06.2012 Опубл. 11.03.2013 Бюл. 5.

4. Липатов И.С. Прогнозирование и диагностика плацентарной недостаточности на основе маркеров эндотелиальной дисфункции, децидуализации, апоптоза и клеточной пролиферации /И.С. Липатов, Ю.В. Тезиков // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2011. – Т. 7, № 1. – С. 52–59.

5. Лубяная С.С. Новый подход к терапии плацентарной дисфункции с использованием L-аргинина/ С.С. Лубяная, И.В. Стрижакова, С.Н. Манищенков [и др.] // Здоровье женщины. – 2010. – № 8 (54). – С. 27–30.

6. Стрюк Р.И. Функция эндотелия и маточно-плодово-плацентарный кровоток у беременных с артериальной гипертонией /Р.И. Стрюк, Ю.М. Бухонкина, В.А. Смирнова, Г.В.Чижова // Кардиология. – 2010. – № 4. – С. 18–22.