• Кольпоскопічне дослідження шийки матки у пацієнток з передінвазивним, мікроінвазивним та інвазивним раком шийки матки 
ua До змісту

Кольпоскопічне дослідження шийки матки у пацієнток з передінвазивним, мікроінвазивним та інвазивним раком шийки матки 

HEALTH OF WOMAN.2015.7(103):181–184 
 

Кольпоскопічне дослідження шийки матки у пацієнток з передінвазивним, мікроінвазивним та інвазивним раком шийки матки 
 

Лигирда Н. Ф.

Національний інститут раку, м. Київ 
 

Проведене кольпоскопічне дослідження 220 пацієнток з раком шийки матки. З них: 1-а група – 78 пацієнток з внутрішньоепітеліальною карциномою, 2-а група – 75 пацієнток з мікроінвазивним раком (Т1а-стадії), 3-я група – 67 пацієнток з інвазивним раком шийки матки (Т1b-стадії).

Щільний оцтово-білий епітелій – ознака, характерна для внутрішньоепітеліальних карцином та мікроінвазивного раку у 47% випадків та вірогідно частіше – у 87% випадків – інфільтративного раку. Для інфільтративного раку у 90% характерні атипові судини та у 64% екзофітне ураження, причому по обидвом ознакам простежується достовірна різниця між досліджуваними групами. Такі ознаки, як груба пунктація і мозаїка, характерні більш ніж для третини пацієнток усіх груп. 
 

Ключові слова: кольпоскопія, рак шийки матки. 
 

Література:

1. Бауэр Г. 2008. Цветной атлас по кольпоскопии. М, ГЭОТАР-Медиа:300.

2. Маршетта Ж, Декамп Ф. 2009. Кольпоскопия. Метод и диагностика. М, Медпресс-информ.

3. Роговская СИ. 2013. Практическая кольпоскопия. 3-е изд., испр. и допол. М, ГЭОТАР-Медиа:240.

4. Singer A, Monoghan JM. 2013. Lower Genital Tract Precancer. Colposcopy. 3rd ed. Elsivier.