• Клініко-статистичний аналіз патології щитоподібної залози у жінок з безпліддям 
ua До змісту

Клініко-статистичний аналіз патології щитоподібної залози у жінок з безпліддям 

HEALTH OF WOMAN.2015.7(103):178–180 
 

Клініко-статистичний аналіз патології щитоподібної залози у жінок з безпліддям 
 

Романенко Т. Г., Чайка О. І.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ 
 

У статті представлено клініко-статистичний аналіз патології щитоподібної залози у жінок з безпліддям та структура безпліддя у жінок з тиреоїдною патологією. 400 жінок було розподілено на дві групи: 350 жінок з патологією щитоподібної залози (ЩЗ) та безпліддям (основна група) та 50 фертильних жінок з патологією ЩЗ (контрольна група). Патологічні УЗ-зміни відзначено у кожної третьої жінки з безпліддям, що було в 2,6 разу частіше в порівнянні з фертильними жінками, причому в обох групах переважали

ознаки автоімунного тиреоїдиту, частка яких була достовірно вище в групі жінок з безпліддям. Еутиреоїдний зоб відзначений у 28 пацієнток з безпліддям, що було в

4 рази частіше порівняно з фертильними жінками. Жінки з патологією ЩЗ складають групу високого ризику щодо виникнення безпліддя і потребують додаткового обстеження та корекції при підготовці до протоколів допоміжних репродуктивних технологій. 

 

Ключові слова: безпліддя, патологія щитоподібної залози. 
 

Література:

1. Emmy van den Boogaard, Rosa Vissenberg, Jolande A Land, Madelon van Wely, Joris AM van der Post, Mariette Goddijn, and Peter H Bisschop. Update, 2011, Sep. Significance of (sub)clinicalthyroid dysfunction andthyroid autoimmunity before conception and in early pregnancy: a systematic review Hum. Reprod. 17:605–619. http://dx.doi.org/10.1093/humupd/dmr024; PMid:21622978

2. Vissenberg R, van den Boogaard E, van Wely M, van der Post JA, Fliers E, Bisschop PH, and Goddijn M. Update, 2012, Jul. Treatment of thyroid disorders before conception and in early pregnancy: a systematic review Hum. Reprod. 18:360–373. http://dx.doi.org/10.1093/humupd/dms007; PMid:22431565

3. Bahn RS, Burch HB, Cooper DS, Garber JR, Greenlee MC, Klein I, Laurberg P, Dougall IR, Montori VM, Rivkees SA еt al. 2011. Hyperthyroidism and othercauses of thyrotoxicosis: management guidelines of the American Thyroid Association and American Association of Clinical Endocrinologists. Endocr. Pract. 17:456–52. http://dx.doi.org/10.4158/EP.17.3.456; PMid:21700562

4. Krassas GE, Poppe K, Glinoer D. 2010. Thyroid function and human reproductive health.Endocr. Rev. 31:702–755. http://dx.doi.org/10.1210/er.2009-0041; PMid:20573783

5. Fitzpatrick DL, Russell MA. 2010. Diagnosis and management of thyroid disease inpregnancy. Obstet. Gynecol. Clin. North. Am. 37:173–193. http://dx.doi.org/10.1016/j.ogc.2010.02.007; PMid:20685547