• Клінічний перебіг вагітності та пологів у жінок, прооперованих з приводу новоутворень яєчників
ua До змісту

Клінічний перебіг вагітності та пологів у жінок, прооперованих з приводу новоутворень яєчників

HEALTH OF WOMAN. 2019.10(146): 69–71; doi 10.15574/HW.2019.146.69
Бойко А. В.
Медичний інститут Сумського державного університету МОН України,
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

Мета дослідження: вивчення особливостей перебігу вагітності та пологів у жінок, прооперованих з приводу новоутворень яєчників.
Матеріали та методи. Було обстежено 90 вагітних з новоутвореннями яєчників. Усіх вагітних було розподілено на три досліджувані групи: 1-а група – 30 жінок з новоутвореннями яєчників, яким хірургічне лікування проведене у різні терміни вагітності; 2-а група – 30 жінок з новоутвореннями яєчників, яким хірургічне лікування проведене у ході кесарева розтину; 3-я група – 30 жінок з новоутвореннями яєчників, яким хірургічне лікування виконано у різні терміни після мимовільних пологів. Також було обстежено 30 жінок з нормальним перебігом вагітності без новоутворень яєчників, які увійшли до контрольної групи.
Результати. Ризик розвитку передчасних пологів був вищий при виконанні хірургічного втручання у ІІІ триместрі порівняно з ІІ триместром гестації (відношення шансів 10,7; 96% довірчий інтервал: 1,36–83,49); при виконанні операції будь-яким доступом після 24 тиж гестації (відношення шансів 4,18; 94% довірчий інтервал: 0,95–18,49); при виконанні операції лапаротомічним порівняно з лапароскопічним доступом (відношення шансів 7,7; 96% довірчий інтервал: 1,99–30,81), а також за наявності ознак супутньої плацентарної дисфункції (відношення шансів 17,6; 96% довірчий інтервал: 3,31–92,11).
Заключення. Отримані результати необхідно ураховувати під час розроблення тактики ведення вагітності та пологів у жінок із новоутвореннями яєчників.
Ключові слова: новоутворення яєчників, вагітність, пологи.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бабкіна Т.М., Волік Н.К. Ехографічні та допплерометричні дослідження в акушерстві та гінекологіі // Здоровье женщини. – 2017. – № 3. – С. 56–62.

2. Зварич Л.І., Луценко Н.С., Шаповал О.С., 2015. Частота функціональних кіст яєчників у жінок репродуктивного віку в структурі гінекологічної патології // Сучасні медичні технології : 2 : 3 : 79–83.

3. Кузнецова Е.П., 2010. Современные представления об этиологии и патогенезе опухолевидных образований и доброкачественных опухолей яичников // Саратовский научно-медицинский журнал : 6 : 3 : 552–558.

4. Резниченко Г.И., Шаповал О.С., 2015. Особенности реализации репродуктивной функции у женщин с доброкачественными опухолевидными образованиями яичников // Здоровье женщины : 2 (98) : 104–107.

5. Серебренникова К.Г., Кузнецова Е.П., Халилов Р.З., 2010. Факторы риска развития опухолевидных образований и доброкачественных опухолей яичников // Уральский медицинский журнал : 6 (71) : 111–115.

6. Шаповал О.С., 2016. Кісти яєчників. Аналіз структури патології у жінок репродуктивного віку / О.С. Шаповал // Scientific journal “ScienceRise: Medical Science” : 9 (5) : 75–79.

7. Shapoval O., 2016. Clinical and Diagnostic Parallels, Therapeutical Strategies in Benign Ovarian Tumor-Like Formations // The Science Advanced : Issue 02: 27–33. https://doi.org/10.15550/ASJ.2016.02.027

8. Vorontsova L.L., Shapoval O.S., 2015. Pathogenetic rationale for the use of immunomodulating and systemic enzyme therapy in treatment of nulliparous women with endometriod ovary tumors // Journal of Education, Health and Sport : 1 : 5 : 75–86.