• Клінічні особливості порушень менструальної функції, асоційованих із психопатологією
ua До змісту Повний текст статті

Клінічні особливості порушень менструальної функції, асоційованих із психопатологією

Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 55-60; doi 10.15574/PP.2023.95.55
Диннік В. О., Гавенко Г. О.
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків

Для цитування: Диннік ВО, Гавенко ГО. (2023). Клінічні особливості порушень менструальної функції, асоційованих із психопатологією. Український журнал Перинатологія і Педіатрія. 3(95): 55-60; doi 10.15574/PP.2023.95.55.
Стаття надійшла до редакції 30.05.2023 р.; прийнята до друку 10.09.2023 р.

Здоров’я підростаючого покоління є суспільною цінністю. Особливу занепокоєність викликає сьогодні стан здоров’я дівчат-підлітків у зв’язку з прогресуючим його погіршенням.
Мета – вивчити особливості клінічного перебігу порушень менструальної функції в дівчат-підлітків із коморбідними розладами психічного здоров’я.
Матеріали та методи. Обстежено 154 дівчинки віком 11-17 років із порушеннями менструального циклу (77 – з олігоменореєю (ОМ), 77 – з аномальними матковими кровотечами (АМК)). Оцінено фізичний, статевий розвиток, вік появи менархе. Залежно від огляду психіатром всі дівчата з ОМ та АМК поділені на групи: без відхилень у психічному статусі, з тривожно-фобічними розладами і депресивними станами.
Результати. Встановлено, що середні показники росту були вірогідно більшими в дівчат з ОМ відносно підлітків з АМК, особливо за наявності психопатології. Використання індексу маси тіла (ІМТ) не виявило суттєвої різниці під час порівняння хворих з ОМ та АМК. Відхилення статевого розвитку вірогідно частіше реєструвалися у хворих з АМК, при його випередженні це набувало істотної різниці (p˂0,01) і залежало як від ІМТ, так і від психопатології. Якщо в дівчат з АМК відсоток хворих із порушеннями статевого розвитку не відрізнявся залежно від психопатології, то в підлітків з ОМ питома вага дівчат із відхиленнями статевого розвитку збільшувалася з появою психопатології. Середній вік менархе був значно меншим у хворих з АМК відносно пацієнток з ОМ (p˂0,003). Для АМК більш характерним було раннє менархе. Значно частіше в підлітків з АМК воно реєструвалося при нормативних коливаннях ІМТ і його надлишку, а також при тривожно-фобічних розладах як при АМК, так і ОМ.
Висновки. Аналіз проведених досліджень виявив достовірні розбіжності щодо клінічного перебігу порушень менструальної функції за типом ОМ і АМК при коморбідній психопатології. Встановлено значні відмінності щодо таких показників, як зріст, статеве дозрівання, час появи менархе, що залежали від типу порушень менструацій і коморбідної психопатології.
Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано інформовану згоду пацієнток.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: розлади менструальної функції, дівчата-підлітки, психопатологія, фізичний розвиток, статевий розвиток, менархе.

ЛІТЕРАТУРА

1. Brix N, Ernst A, Lauridsen LLB, Parner ET, Arah OA, Olsen J et al. (2020). Childhood overweight and obesity and timing of puberty in boys and girls: cohort and sibling-matched analyses. Int J Epidemiol. 49 (3): 834-844. Erratum in: Int J Epidemiol. 50 (3): 1047. https://doi.org/10.1093/ije/dyaa056; PMid:32372073 PMCid:PMC7394964

2. Canelón SP, Boland MR. (2020). A Systematic Literature Review of Factors Affecting the Timing of Menarche: The Potential for Climate Change to Impact Women's Health. Int J Environ Res Public Health. 17 (5):1703. https://doi.org/10.3390/ijerph17051703; PMid:32150950 PMCid:PMC7084472

3. Chen X, Liu Y, Sun X, Yin Z, Li H, Liu X et al. (2018). Age at menarche and risk of all-cause and cardiovascular mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis. Menopause. 26 (6): 670-676. https://doi.org/10.1097/GME.0000000000001289; PMid:30562317

4. Deardorff J, Marceau K, Johnson M, Reeves JW, Biro FM, Kubo A et al. (2021). Girls' Pubertal Timing and Tempo and Mental Health: A Longitudinal Examination in an Ethnically Diverse Sample. J Adolesc Health. 68 (6): 1197-1203. Epub 2021 Feb 23. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.01.020; PMid:33637403 PMCid:PMC8154636

5. Delevich K, Klinger M, Okada NJ, Wilbrecht L. (2021). Coming of age in the frontal cortex: The role of puberty in cortical maturation. Semin Cell Dev Biol. 118: 64-72. Epub 2021 May 10. https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2021.04.021; PMid:33985902

6. Диннік ВО. (2020). Фізичний і статевий розвиток дівчаток із зони збройного конфлікту як індикатор репродуктивного потенціалу. Сучасна педіатрія. Україна. 2 (106): 50-55. https://doi.org/10.15574/SP.2020.106.50.

7. El Khoudary SR. (2020). Age at menopause onset and risk of cardiovascular disease around the world. Maturitas. 141: 33-38. Epub 2020 Jun 20. https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2020.06.007; PMid:33036700

8. Hardy R, Maddock J, Ghosh AK, Hughes AD, Kuh D. (2019). The relationship between pubertal timing and markers of vascular and cardiac structure and function in men and women aged 60-64 years. Sci Rep. 9 (1): 11037. https://doi.org/10.1038/s41598-019-47164-x; PMid:31363129 PMCid:PMC6667431

9. Hennegan J, Winkler IT, Bobel C, Keiser D, Hampton J, Larsson G et al. (2021). Menstrual health: a definition for policy, practice, and research. Sex Reprod Health Matters. 29 (1): 1911618. https://doi.org/10.1080/26410397.2021.1911618; PMid:33910492 PMCid:PMC8098749

10. Hillard PJA. (2022). Using the Menstrual Cycle as a Vital Sign: What We Still Want to Know About Adolescent Menstrual Cycles. J Pediatr Adolesc Gynecol. 35 (4): 413-414. https://doi.org/10.1016/j.jpag.2022.06.004; PMid:35842236

11. Itriyeva K. (2022). The normal menstrual cycle. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 52 (5): 101183. Epub 2022 May 6. https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2022.101183; PMid:35527220

12. Kovalyshin O. (2022). Suchasni aspekty patolohiyi pubertatnoho periodu. Perinatology and reproductology: from research to practice. 2 (1): 36-49. https://doi.org/10.52705/2788-6190-2022-01-4

13. Lee JJ, Cook-Wiens G, Johnson BD, Braunstein GD, Berga SL, Stanczyk FZ et al. (2019). Age at Menarche and Risk of Cardiovascular Disease Outcomes: Findings From the National Heart Lung and Blood Institute-Sponsored Women's Ischemia Syndrome Evaluation. J Am Heart Assoc. 8 (12): e012406. Epub 2019 Jun 5. https://doi.org/10.1161/JAHA.119.012406; PMid:31165670 PMCid:PMC6645646

14. Liang Z, Xu C, Fan YN, Liang ZQ, Kan HD, Chen RJ et al. (2020). Association between air pollution and menstrual disorder outpatient visits: A time-series analysis. Ecotoxicol Environ Saf. 192: 110283. Epub 2020 Feb 12. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.110283; PMid:32061980

15. Matteson KA, Zaluski KM. (2019). Menstrual Health as a Part of Preventive Health Care. Obstet Gynecol Clin North Am. 46 (3): 441-453. https://doi.org/10.1016/j.ogc.2019.04.004; PMid:31378287

16. Mehta SD, Seeley J. (2020). Grand Challenges in Adolescent Sexual and Reproductive Health. Front Reprod Health. 2: 2. https://doi.org/10.3389/frph.2020.00002; PMid:36304711 PMCid:PMC9580643

17. Momenimovahed Z, Tiznobaik A, Taheri S, Salehiniya H. (2019). Ovarian cancer in the world: epidemiology and risk factors. Int J Womens Health. 11: 287-299. https://doi.org/10.2147/IJWH.S197604; PMid:31118829 PMCid:PMC6500433

18. Quraishi SR et al. (2015). Are menstrual problems associated with the mental health? A cross sectional study among the Graduation college girls. IIUM Medical Journal Malaysia. 14: 2. https://doi.org/10.31436/imjm.v14i2.435

19. Русин ЛП, Дуткевич-Іванська ЮВ, Сабадош МВ. (2022). Деякі аспекти репродуктивного здоров’я сучасних підлітків. Україна. Здоров’я нації. 1 (67): 51-54. https://doi.org/10.24144/2077-6594.1.1.2022.254638.

20. Tanner JM, Davies PSW. (1985). Clinical longitudinal standards for height and height velocity for North American children. The Journal of Pediatrics. 107 (3): 317-329. https://doi.org/10.1016/S0022-3476(85)80501-1; PMid:3875704

21. Trant AA, Vash-Margita A, Camenga D, Braverman P, Wagner D, Espinal M et al. (2022). Menstrual Health and Hygiene among Adolescents in the United States. J Pediatr Adolesc Gynecol. 35 (3): 277-287. Epub 2022 Jan 6. doi: 10.1016/j.jpag.2021.12.014. Erratum in: J Pediatr Adolesc Gynecol. 2022 Oct; 35 (5): 605. PMID: 34999229. https://doi.org/10.1016/j.jpag.2022.07.001; PMid:35906147

22. Yaşa C, Güngör Uğurlucan F. (2020). Approach to Abnormal Uterine Bleeding in Adolescents. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 12 (1): 1-6. https://doi.org/10.4274/jcrpe.galenos.2019.2019.S0200; PMid:32041387 PMCid:PMC7053441

23. Zhang X, Liu L, Song F, Song Y, Dai H. (2019). Ages at menarche and menopause, and mortality among postmenopausal women. Maturitas. 130: 50-56. Epub 2019 Oct 14. https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2019.10.009; PMid:31706436