• Інноваційна діагностика розладів нейророзвитку в дітей
ua До змісту Повний текст статті

Інноваційна діагностика розладів нейророзвитку в дітей

Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. 3(95): 71-78; doi 10.15574/PP.2023.95.71
Кирилова Л. Г.1, Мірошников О. О.1, Берегела О. В.1, Бадюк В. М.2, Філозоп М. В.1, Доленко О. О.2, Бондаренко Ю. М.1
1ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ
2ТОВ «Ультрагеном», м. Київ, Україна

Для цитування: Кирилова ЛГ, Мірошников ОО, Берегела ОВ, Бадюк ВМ, Філозоп МВ, Доленко ОО, Бондаренко ЮМ. (2023). Інноваційна діагностика розладів нейророзвитку в дітей. Український журнал Перинатологія і Педіатрія. 3(95): 71-78; doi 10.15574/PP.2023.95.71.
Стаття надійшла до редакції 17.07.2023 р.; прийнята до друку 10.09.2023 р.

Методи генетичної діагностики на сьогодні являють собою потужний інструмент для практичного лікаря, які дають змогу не лише встановлювати етіологію розладів нейророзвитку в дітей, але й впливають на подальшу тактику ведення пацієнта, вибір подальших діагностичних і терапевтичних втручань, допомагають прогнозувати наступні вагітності для родини.
Мета – проаналізувати відомості сучасної фахової літератури щодо особливостей застосування сучасних цитогенетичних методів діагностики, зокрема, хромосомного мікрометричного аналізу (ХМА); навести клінічний приклад дитини з розладом нейророзвитку та встановленою хромосомною етіологією.
Наведено огляд наукової літератури стосовно переваг та особливостей застосування інноваційних методів цитогенетичної діагностики (каріотипування, ХМА), клінічних проявів синдрому мікроделеції 2q13.
Описано клінічний випадок встановлення діагнозу дитини із синдромом мікроделеції 2q13. За допомогою ХМА виявлено гетерозиготну мікроделецію на 2q13 розміром 122 кілобази, що призвела до втрати генів NPHP1 та MALL. Отриманий результат ХМА дав змогу оптимізувати тактику спостереження за дитиною, зважаючи на підвищений ризик розвитку патології нирок і лейкоенцефалопатії, рекомендоване щорічне визначення рівня креатиніну та сечовини у крові, проведення ультразвукового дослідження нирок і магнітно-резонансної томографії головного мозку.
Висновки. Наведене клінічне спостереження підтверджує складність діагностичного пошуку при розладах нейророзвитку в дітей. У дітей із розладами аутистичного спектра, затримкою розвитку, інтелектуальною недостатністю за відсутності епілептичних нападів, незалежно від наявності дисморфічних рис обличчя, рекомендовано починати обстеження з ХMA, а в дітей з епілептичними енцефалопатіями оптимально починати обстеження з методу секвенування наступної генерації (NGS), зокрема, повного секвенування екзому.
Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. На проведення досліджень отримано інформовану згоду батьків дитини.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: діти, розлади аутистичного спектра, затримка розвитку, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю, інтелектуальна недостатність, генетичне тестування, хромосомний мікроматричний аналіз, каріотипування, синдром мікроделеції 2q13.
ЛІТЕРАТУРА

 

1. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. American Psychiatric Publishing, Arlington. https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596

2. Autism Genome Project Consortium, Szatmari P, Paterson AD, Zwaigenbaum L, Roberts W, Brian J et al. (2007). Mapping autism risk loci using genetic linkage and chromosomal rearrangements. Nature genetics. 39 (3): 319-328. https://doi.org/10.1038/ng1985; PMid:17322880 PMCid:PMC4867008

3. Batzir NA, Shohat M, Maya I. (2015, Sep). Chromosomal Microarray Analysis (CMA) a Clinical Diagnostic Tool in the Prenatal and Postnatal Settings. Pediatr Endocrinol Rev. 13 (1): 448-454. PMID: 26540760.

4. Cao Y, Luk HM, Zhang Y, Chau MHK, Xue S, Cheng SSW et al. (2022). Investigation of Chromosomal Structural Abnormalities in Patients With Undiagnosed Neurodevelopmental Disorders. Frontiers in genetics. 13: 803088. https://doi.org/10.3389/fgene.2022.803088; PMid:35495136 PMCid:PMC9046776

5. Fernandez BA, Scherer SW. (2017). Syndromic autism spectrum disorders: moving from a clinically defined to a molecularly defined approach. Dialogues in clinical neuroscience. 19(4): 353-371. https://doi.org/10.31887/DCNS.2017.19.4/sscherer; PMid:29398931 PMCid:PMC5789213

6. Flore LA, Milunsky JM. (2012). Updates in the genetic evaluation of the child with global developmental delay or intellectual disability. Seminars in pediatric neurology. 19 (4): 173-180. https://doi.org/10.1016/j.spen.2012.09.004; PMid:23245550

7. Guivarch J, Chatel C, Mortreux J, Missirian C, Philip N, Poinso F. (2018). An atypical autistic phenotype associated with a 2q13 microdeletion: a case report. Journal of medical case reports. 12 (1): 79. https://doi.org/10.1186/s13256-018-1620-4; PMid:29549886 PMCid:PMC5857311

8. Hladilkova E, Barøy T, Fannemel M, Vallova V, Misceo D, Bryn V et al. (2015). A recurrent deletion on chromosome 2q13 is associated with developmental delay and mild facial dysmorphisms. Molecular cytogenetics. 8: 57. https://doi.org/10.1186/s13039-015-0157-0; PMid:26236398 PMCid:PMC4521466

9. Кирилова ЛГ, Мірошников ОО, Юзва ОО. (2020). Розлади аутистичного спектра в дітей раннього віку: еволюція поглядів та можливості діагностики. (Ч. 2). Міжнар. неврол. журн. 16; 5: 48-53. https://doi.org/10.22141/2224-0713.16.5.2020.209252

10. Кирилова ЛГ, Юзва ОО, Бондаренко ОН, Берегела ОВ. (2023). Генетичні епілептичні та розвиткові енцефалопатії раннього віку: від симптомів до діагнозу. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 8; 1(43): 45-52. https://doi.org/10.24061/2413-4260.XIII.1.47.2023.7

11. Levy B, Wapner R. (2018, Feb). Prenatal diagnosis by chromosomal microarray analysis. Fertil Steril. 109 (2): 201-212. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2018.01.005; PMid:29447663 PMCid:PMC5856154

12. Martin CL, Ledbetter DH. (2017). Chromosomal Microarray Testing for Children With Unexplained Neurodevelopmental Disorders. JAMA. 317 (24): 2545-2546. https://doi.org/10.1001/jama.2017.7272; PMid:28654998 PMCid:PMC7058144

13. Masini E, Loi E, Vega-Benedetti AF, Carta M, Doneddu G, Fadda R, Zavattari P. (2020). An Overview of the Main Genetic, Epigenetic and Environmental Factors Involved in Autism Spectrum Disorder Focusing on Synaptic Activity. International journal of molecular sciences. 21 (21): 8290. https://doi.org/10.3390/ijms21218290; PMid:33167418 PMCid:PMC7663950

14. Miller DT, Adam MP, Aradhya S, Biesecker LG, Brothman AR, Carter NP et al. (2010). Consensus statement: chromosomal microarray is a first-tier clinical diagnostic test for individuals with developmental disabilities or congenital anomalies. American journal of human genetics. 86 (5): 749-764. https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2010.04.006; PMid:20466091 PMCid:PMC2869000

15. Morris-Rosendahl DJ, Crocq MA. (2020). Neurodevelopmental disorders-the history and future of a diagnostic concept. Dialogues in clinical neuroscience. 22 (1): 65-72. https://doi.org/10.31887/DCNS.2020.22.1/macrocq; PMid:32699506 PMCid:PMC7365295

16. Orphanet Report Series. (2022, Jan). Prevalence of rare diseases: Bibliographic data. URL: http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/Prevalence_of_rare_diseases_by_decreasing_prevalence_or_cases.pdf.

17. Ozkan E, Lacerda MP. (2023, Jan). Genetics, Cytogenetic Testing And Conventional Karyotype. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK563293/.

18. Palacios R, Jáuregui CG, Flores M, Palacios-Flores K. (2022). Copy Number Variation, Reference Module in Life Sciences. Elsevier. ISBN 9780128096338. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822563-9.00049-4

19. Rare Chromosome Disorder Support Group. (2012). Chromosome 1-1q211 microdeletion. Oxted: Unique. URL: https://www.rarechromo.org/media/information/Chromosome%20%201/1q21.1%20microdeletions%20FTNW.pdf.

20. Ream MA, Patel AD. (2015, Oct). Obtaining genetic testing in pediatric epilepsy. Epilepsia. 56 (10): 1505-1514. Epub 2015 Sep 8. https://doi.org/10.1111/epi.13122; PMid:26345167

21. Robert C, Pasquier L, Cohen D, Fradin M, Canitano R, Damaj L et al. (2017, Mar 12). Role of Genetics in the Etiology of Autistic Spectrum Disorder: Towards a Hierarchical Diagnostic Strategy. Int J Mol Sci. 18 (3): 618. https://doi.org/10.3390/ijms18030618; PMid:28287497 PMCid:PMC5372633

22. Rojnueangit K, Khetkham T, Onsod P, Chareonsirisuthigul T. (2020). Clinical Features to Predict 22q11.2 Deletion Syndrome Proven by Molecular Genetic Testing. Journal of pediatric genetics. 11 (1): 22-27. https://doi.org/10.1055/s-0040-1718386; PMid:35186386 PMCid:PMC8847066

23. Russell MW, Raeker MO, Geisler SB, Thomas PE, Simmons TA, Bernat JA et al. (2014). Functional analysis of candidate genes in 2q13 deletion syndrome implicates FBLN7 and TMEM87B deficiency in congenital heart defects and FBLN7 in craniofacial malformations. Hum Mol Genet. 23 (16): 4272-4284. https://doi.org/10.1093/hmg/ddu144; PMid:24694933

24. Rylaarsdam L, Guemez-Gamboa A. (2019). Genetic Causes and Modifiers of Autism Spectrum Disorder. Frontiers in cellular neuroscience. 13: 385. https://doi.org/10.3389/fncel.2019.00385; PMid:31481879 PMCid:PMC6710438

25. Srivastava S, Love-Nichols JA, Dies KA, Ledbetter DH, Martin CL, Chung WK et al. (2019). Meta-analysis and multidisciplinary consensus statement: exome sequencing is a first-tier clinical diagnostic test for individuals with neurodevelopmental disorders. Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics. 21 (11): 2413-2421. https://doi.org/10.1038/s41436-019-0554-6; PMid:31182824 PMCid:PMC6831729

26. Wang L, Wang B, Wu C, Wang J, Sun M. (2023). Autism Spectrum Disorder: Neurodevelopmental Risk Factors, Biological Mechanism, and Precision Therapy. International journal of molecular sciences. 24 (3): 1819. https://doi.org/10.3390/ijms24031819; PMid:36768153 PMCid:PMC9915249

27. Yoon SH, Choi J, Lee WJ, Do JT. (2020). Genetic and Epigenetic Etiology Underlying Autism Spectrum Disorder. Journal of clinical medicine. 9 (4): 966. https://doi.org/10.3390/jcm9040966; PMid:32244359 PMCid:PMC7230567

28. Yu HE, Hawash K, Picker J, Stoler J, Urion D, Wu B-L et al. (2012). A recurrent 1.71 Mb genomic imbalance at 2q13 increases the risk of developmental delay and dysmorphism. Clin Genet. 81 (3): 257-264. https://doi.org/10.1111/j.1399-0004.2011.01637.x; PMid:21255006