• Характеристика системи гемостазу у хворих з аномальними матковими кровотечами пубертатного періоду
ua До змісту

Характеристика системи гемостазу у хворих з аномальними матковими кровотечами пубертатного періоду

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 3(59):66-69; doi 10.15574/PP.2014.59.66 
 

Характеристика системи гемостазу у хворих з аномальними матковими кровотечами пубертатного періоду

Диннік В.А.

Мета — вивчити згортальну і протизгортальну системи гемостазу в дівчат!підлітків з аномальними матковими кровотечами.

Пацієнти та методи. Проведено клініко-гемостазіологічне дослідження у 184 пацієнток віком 11–18 років, які страждали на аномальні маткові кровотечі. Визначалися параметри згортальної, протизгортальної і фібринолітичної систем гемостазу: кількість тромбоцитів у крові, вміст фібриногену і фібриногену Б, час рекальцифікації плазми, протромбіновий індекс, толерантність плазми до гепарину и фібринолітична активність крові.

Результати. Для хворих на аномальні маткові кровотечі типовими були відхилення в системі згортання крові (І гр. — 90,2%; ІІ гр. — 90,0%; III гр. — 94,4%). Вони мали різноспрямований характер: від явищ гіперкоагуляції аж до гіпокоагуляції. Прояви гіперкоагуляції відмічалися у 58,1% хворих І гр., достовірно частіше — у пацієнток ІІ гр. (66,7%) і значно рідше в підлітків III гр. (50,7%, p<0,05). Явища гіпокоагуляції найчастіше виявлялися серед хворих III гр. — 43,7% (p1,2<0,01), найрідше — у пацієнток ІІ гр. — 23,3% (p1,2<0,001). У підлітків з аномальними матковими кровотечами І гр. вони реєструвалися в 32,0% випадків. Не спостерігалися відхилення в системі гемостазу у 9,8% хворих І гр., 10,0% — ІІ гр. і значно рідше у дівчат IIIгр. — 5,6% (p1,2<0,01).

Висновки. Виявлення порушень у системі гемостазу дасть змогу своєчасно, диференційовано і раціонально використовувати медикаментозні засоби, спрямовані на зупинку маткової кровотечі, що сприятиме скороченню терміну самої кровотечі.

Ключові слова: аномальні маткові кровотечі, дівчата!підлітки, система гемостазу.

 

Література:

 

1. Баркаган ЗС, Момот АП. 1999. Основы диагностики нарушений гемостаза. М: 246.

2. Камышников ВС и др. 2002. Методы клинических лабораторных исследований. Под ред ВС Камышникова. Минск, Бел Наук: 775.

3. Момот АП. 2006. Патология гемостаза. Принципы и алгоритмы клинико-лабораторной диагностики. СПб, Форма Т: 208.

4. Назаренко ГИ, Кишкун АА. 2000. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований. Литан, Медицина (Татарстан). М, Медицина: 544.

5. Про затвердження методик виконання вимірювань медико-біологічних показників. Наказ МОЗ України від 15.11.2002 р. № 417. http:www.moz.gov.ua

6. Пантелев МА, Васильев СА, Синауридзе ЕИ. 2010. Практическая коагулология. Под ред АИ Воробьева. М, Практическая медицина: 192.

7. Саидова PA. 1997. Ювенильные маточные кровотечения у больных с дефектами в системе гемостаза. Акушерство и гинекология 1: 49—51.

8. Саидова PA, Макацария АД. 2000. Патогенез ювенильных маточных кровотечений у больных с латентными формами нарушений системы гемостаза. Вестник рос ассоциации акушеров-гинекологов 3: 34—38.

9. Colman RW. 2006. Hemostasis and thrombosis basic principles and clinical practice. Philadelphia, PA, Lippincott Williams & Wilkins: 1827.

10. Favaloro EJ, Lippi G. 2011. Coagulation update: what's new in hemostasis testing? Thromb Res 127: 13—16. http://dx.doi.org/10.1016/S0049-3848(10)70148-1