• Гастроінтестинальні порушення у дітей з атопічним дерматитом
ua До змісту

Гастроінтестинальні порушення у дітей з атопічним дерматитом

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014.8(64):104–109; doi 10.15574/SP.2014.64.104

Гастроінтестинальні порушення у дітей з атопічним дерматитом

Охотнікова О. М., Бондаренко Л. В., Іванова Т. П., Усова О. І., Федушка Г. М., Підвишенна Т. В., Боровик Ю. Р., Кирильчук К. Ю., Шестакова О. С., Онисько С. О., Семененко Л. В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», м. Київ, Україна

УДК 616.3N008.1N053.2N06:616.5N002N056.3

 

Мета: оцінити частоту та клінічні особливості гастроінтестинальних розладів у дітей з атопічним дерматитом.

Пацієнти і методи. Загалом обстежено 65 дітей віком від 1 міс. до 4 р. 5 міс., що страждали на атопічний дерматит. У кожній віковій групі переважали хлопчики (60%) над дівчатками (40%). Пацієнтів було розподілено на чотири вікові групи. Проведено аналіз скарг, анамнезу захворювання та життя, результатів об'єктивного обстеження з оцінкою кожного симптому, даних лабораторних та інструментальних методів дослідження.

Результати. Встановлено, що дебют атопічного дерматиту припадав на ранній вік. У 28% дітей обтяжена спадковість була представлена атопічним дерматитом, алергічним ринітом, бронхіальною астмою, медикаментозною алергією, полінозом, харчовою та інсектною алергіями. На підставі даних анамнезу життя обстежених дітей (часті респіраторні інфекції, обструкції дихальних шляхів і випадки ангіонабряку із синдромом удаваного крупу) у 34% дітей визначено певний фактор ризику щодо розвитку респіраторної алергії, який складав 16% — по одночасному виникненню бронхіальної астми та алергічного риніту, 12% — по розвитку бронхіальної астми, 6% — алергічного риніту. У дітей з атопічним дерматитом фактор ризику розвитку респіраторних проявів алергії склав 17%. Порушення з боку шлунково-кишкового тракту виявлено у 82% дітей у вигляді порушення випорожнення (у 36%, з них у 14% — закрепи, у 14% — неоформлене випорожнення, у 8% — чергування закрепів з неоформленим випорожненням), панкреатопатії (у 23%), гепатомегалії (у 14%), а також відхилень з боку кишкової мікрофлори (у 46%). Спостерігалися різні їх поєднання в одного пацієнта. Встановлено вікову залежність виникнення дисбактеріозу, який виникає переважно у дітей молодшого віку (r=$0,5): І ступеня — у 26%, ІІ ступеня — у 14% і ІІІ ступеня — у 8%. Найчастіше дисбактеріоз поєднувався з іншими порушеннями з боку шлунково-кишкового тракту, лише у 9% дітей він був ізольованим.

Висновки. Серед дітей з атопічним дерматитом віком до 4,5 року гастроінтестинальний синдром притаманний 82% хворим. Ранній дебют атопічного дерматиту частіше поєднується з ураженням органів травлення: у хворих грудного віку він спостерігався в 90% випадків. З метою вчасного виявлення гастроінтестинального синдрому і попередження еволюції алергічного «маршу» доцільно проводити активний пошук розладів з боку шлунково-кишкового тракту, перш за все у хворих зі скаргами на порушення функції органів травлення, особливо у дітей першого року життя, оскільки за даними проведеного дослідження у 34% дітей з атопічним дерматитом швидко розвиваються клінічні прояви респіраторного алергічного синдрому.

Ключові слова: атопічний дерматит, гастроінтестинальні розлади, діти, спадковість.

 

Література:

1. Балаболкин И. И. Клинико-имунологические варианты атопического дерматита у детей и подростков и эффективность патогенетической терапии / И. И. Балаболкин, Т. Е. Садикова // Педиатрия. — 2013. — Т. 92, № 3. — С. 6—13.

2. Белицкая М. Ю. Особенности течения гастроинтестинального синдрома у детей первого года жизни, находящихся на естественном вскармливании / М. Ю. Белицкая // Рос. вестн. перинатол. и педиатрии. — 2010. — № 5. — С. 45—51.

3. Грибакин С. Г. Питание ребенка и иммунитет: в погоне за идеалом / С. Г. Грибакин, О. А. Боковская, А. А. Давыдовская // Лечащий врач. — 2013. — № 8. — С. 72—76.

4. Денисова С. Н. Диетотерапия гастроинтестинального синдрома у детей с атопическим дерматитом / С. Н. Денисова // Лечащий врач. — 2012. — № 4. — С. 54—55.

5. Клыкова Т. В. Пищевая аллергия у детей раннего возраста: подходы к диагностике и лечению / Т. В. Клыкова, Е. В. Агафонова, И. Д. Решетникова // Практич. медицина. — 2011. — № 51. — С. 125—131.

6. Круглова Л. С. Симптомокомплекс дисбиоза у больных атопическим дерматитом и методы его коррекции / Л. С. Круглова // Лечащий врач. — 2012. — № 5. — С. 38—44.

7. Мачарадзе Д. Ш. Атопический дерматит и пищевая аллергия. Что общего? / Д. Ш. Мачарадзе // Лечащий врач. — 2013. — № 5. — С. 24—30.

8. Механизмы развития пищевой аллергии Текст / Т. Е. Боровик, С. Г. Грибакин, С. Г. Макарова [и др.] // Педиатрия. — 2007. — Т. 86, № 4. — С. 128—134.

9. Няньковський С. Л. Роль і місце пробіотиків у профілактиці й лікуванні алергії у дітей / С. Л. Няньковський // Здоров'я України. — 2013. — № 4. — С. 3—4.

10. Осипова Л. С. Особенности течения аллергических заболеваний на фоне патологии пищеварительного тракта / Л. С. Осипова // Клін. імунол. Алергол. Інфектол. — 2008. — № 3 (1). — С. 46—51.

11. Особливості харчової алергії у дітей дошкільного віку / Т. Л. Процюк, О. В. Чирка, Н. І. Токарчук [та ін.] // Совр. педиатрия. — 2010. — № 1 (29). — С. 60—62.

12. Охотникова Е. Н. Гастроинтестинальная пищевая аллергия у детей / Е. Н. Охотникова // Клін. імунол. Алергол. Інфектол. — 2013. — № 2. — С. 5—13.

13. Пищевая аллергия у детей / И. В. Борисова, И. И. Балаболкин, С. Н. Денисова [и др.] // Пищевая аллергия у детей: пособие для врачей. — М., 2006. — 53 с.

14. Поражение верхнего отдела пищеварительного тракта у детей дошкольного возраста с атопическим дерматитом и гастроинтестинальными проявлениями пищевой аллергии / Н. Е. Сазонова, Е. И. Шабунина, Н. Ю. Широкова [та ін.] // Педиатрия. — 2013. — Т. 92, № 3. — С. 13—17.

15. Ревякина В. А. Пищевая аллергия, гастроинтестинальные проявления / В. А. Ревякина // Лечащий врач. — 2013. — № 4. — С. 13—17.

16. Теоретическое обоснование превентивной роли кишечной микробиоты в генезе аллергических заболеваний у детей / А. П. Волосовец, С. П. Кривопустов, Н. Т. Макуха [и др.] // Дитячий лікар. — 2013. — № 4 (25). — С. 5—8.

17. Чоп'як В. В. Харчова алергiя / В. В. Чоп'як, Р. Р. Головин, Х. М. Насадюк // Клін. імун. Алергол. Інфектол. — 2008. — № 5 (16). — С. 22—26.

18. Akdis C. A. Diagnosis and treatment of atopic dermatitis in children and adults: European Academy of Allergology and Clinical Immunology / С. А. Akdis, М. Akdis, Т. Bieber // Am. Academy Allergy, Asthma, Immunology / PRACTALL Consensus Report. — 2006. — Vol. 61. — Р. 969—987.

19. Food Allergy Exposures among Hospitalised Pediatric Patients / T. J. Franxman [et al.] // Ann. Allergy, Asthma Immunology. — 2013. — Vol. 110, Issue 1. — P. 56—57.

20. ICON: Food allergy / А. Burks, М. Tang, S. Sicherer [et al.] // J. Allergy Clin. Immunol. — 2012. — Vol. 129. — Р. 906—920.

21. Lethonen E. Cumulative prewalense of atopic eczema and related skin symptoms in a wellbaby clinic a retrospective cohort study / E. Lethonen, D. Holmberg_Marttila // Pediatr. Allergy Immunol. — 2003. — Vol. 14. — P. 405—408.

22. Sicherer S. H. Clinical Aspects of Gastrointestinal Food Allergy in Childhood / S. H. Sicherer // Pediatrics. — 2003. — Vol. 111, № 6. — Р. 1609—1616.

23. Validity of specific IgE antibodies in children with egg allergy / M. T. Boyano, C. Garcia-Ara, J. M. Diaz-Pena [et al.] // Clin. Exp. Allergy. — 2001. — Vol. 107. — Р. 891—896.

24. Wadonda-Kabondo N. A prospectiwe study of the prewalence and incidence of atopic dermatitis in children ager 0—12 months / N. Wadonda-Kabondo, J. Sterne, J. Golding // Br. J. Dermatol. — 2003. — Vol.

149. — Р. 1023—1028.