• Фітотерапевтичні препарати у терапії гострих респіраторних інфекцій у дітей
ua До змісту Повний текст статті

Фітотерапевтичні препарати у терапії гострих респіраторних інфекцій у дітей

Modern Pediatrics.Ukraine.2020.1(105):82-88; doi 10.15574/SP.2020.105.82
Глядєлова Н. П., Козачук В. Г.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Для цитування: Глядєлова НП, Козачук ВГ. (2020). Фітотерапевтичні препарати у терапії гострих респіраторних інфекцій у дітей. Сучасна педіатрія. Україна. 1(105): 82-88; doi 10.15574/SP.2020.105.82
Стаття надійшла до редакції 30.01.2020 р., прийнята до друку 20.02.2020 р.

Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) не лише є лідерами серед причин гострих інфекційних захворювань в усьому світі, але й найважливішою причиною смертності серед дітей. Особливе місце у симптоматиці ГРВІ займає лихоманка. Наведено короткий огляд жарознижувальних препаратів, що застосовуються у терапії ГРВІ у дітей. Жарознижувальні засоби не впливають на причину лихоманки, не скорочують загальну її тривалість, пригнічуючи протиінфекційний захист, тому їх вибір ґрунтується не на силі ефекту, а на безпеці. Фітопрепарати вирізняються м'якою терапевтичною дією, комплексним впливом на різні ланки патологічного процесу, низькою токсичністю, можливістю тривалого застосування. Для полегшення симптомів ГРВІ здавна використовується липовий цвіт. Унікальність цієї рослини полягає у комплексній дії на всі симптоми ГРВІ — підвищену температуру, біль у горлі, кашель, закладеність носа. Маліпін — натуральний рослинний препарат на основі екстракту липи, що не має аналогів на фармацевтичному ринку. Наведено клінічне дослідження ефективності та безпечності застосування фітопрепарату Маліпін, результати якого доводять доцільність його включення у схему лікування ГРВІ у дітей.
Ключові слова: гострі респіраторні вірусні інфекції, діти, фітопрепарат, Маліпін.
Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Brenda L. Tesini. (2018). Overview of Viral Respiratory Infections. https://www.msdmanuals.com/

2. Делягин ВМ. (2013). Лихорадка. Многообразие причин и сложность решения. Український медичний часопис. 1(93): 93–96.

3. Грип та ГРВІ в Україні. Інформаційний бюлетень за 4 тиждень (20–26.01.2020). https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/flu_operinfo_2020_04.pdf

4.МОЗ України. (2014). Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при грипі та гострих респіраторних інфекціях. Наказ МОЗ України від 16.07.2014 №499. http://www.dec.gov.ua/

5. Нагорная НВ, Коваль АП, Дудчак АП, Бордюгова ЕВ. (2014). Размышления педиатра над патогенетической обоснованностью фитотерапии у детей с ОРВИ. Здоровье ребенка. 3(54): 115–118].

6. Рандомизированное, открытое исследование по изучению эффективности и переносимости лекарственного средства МАЛИПИН (LIPOMAL), сироп (ООО Афлофарм Фармация Польска, Польша) в комплексном лечении пациентов в возрасте от 1 до 6 лет с острыми респираторными вирусными инфекциями в сравнении с группой пациентов, получающих только базисную терапию. Клинический отчет F-F-AP/MAL/01 Малипин (2014)

7. Соколов СЯ. (2000). Фитотерапия и фитофармакология. Руководство для врачей. Москва: МИА: 976.

8. Проблема антибиотикорезистентности и возможности фитотерапии в лечении респираторных инфекций у детей. (2014). Современная педиатрия. 1(57): 23–28.

9. Thompson WW, Shay DK, Weintraub E et al. (2004). Influenza-associated hospitalizations in the United States. JAMA. 292: 1333–40. https://doi.org/10.1001/jama.292.11.1333; PMid:15367555

10. Thompson WW, Shay DK, Weintraub E et al. (2003). Mortality associated with influenza and respiratory syncytial virus in the United States. JAMA. 289: 179–86. https://doi.org/10.1001/jama.289.2.179; PMid:12517228

11. Zakliuchna informatsiia shchodo pidsumkiv epidemichnoho sezonu z hrypu ta hostrykh respiratornykh infektsii 2018–2019. https://phc.org.ua/

12. http:// www.who.int/vaccine_ research/diseases/ari /en/index1.html.